Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Marmoleum och cirkulär ekonomi

Cirkulär av naturen

Recycling process

Vad innebär en cirkulär ekonomi?

Kärnan i en cirkulär ekonomi är att bevara naturresurser genom att behålla kvaliteten och värdet av produkter och deras beståndsdelar.

För en cirkulär ekonomi är det bästa att förhindra att avfall skapas redan från första början. Att välja ett golv som räcker mer än 20 år är att föredra framför att ersätta ett golv med några års mellanrum.

Om det inte är möjligt hjälper det att välja ett limfritt och löslagt golv som är lätt att lyfta bort. Detta ger en möjlighet att återanvända golvet någon annanstans samt gör det lättare att återvinna golvet, då det saknar limrester.

Upptäck Marmoleum Click

Circular

Sluten materialcirkel för Marmoleum

Hållbara förbättringar stannar inte vid koldioxidneutralitet. Vi bidrar till en cirkulär värld genom att gå hela vägen för att stänga materialloopen för Marmoleum i alla aspekter av dess livscykel.

Fortsätt läsa för att för att ta reda på hur vi gör för att sluta materialcirkeln för Marmoleum.

Cirkulär Marmoleum

Cirkulär av naturen

Återskapandet av naturresurserna är grunden för den cirkulära ekonomin. Linoleum är i huvudsak en biologisk produkt, vilket innebär att de naturliga råvarorna i princip kan komposteras och återföras till jorden som näringsämnen till de snabbt återväxande naturliga råvarorna.

Det här är det enda sättet att binda koldioxid i en produkt utan kompensation. Användningen av återvunnet, upcyclat (kakaoskal och tallolja) och återanvänt material är en cirkulär ekonomiprincip som har tillämpats i Marmoleum i decennier.

råvaror till linoleum

Annorlunda formgivning

Genom annorlunda formgivning kan Marmoleum bli cirkulärt på fler sätt. Marmoleum Click-plattor och plankor läggs som ett pussel, och låses fast i varandra helt utan lim! Bara att lyfta ut och återvinna eller återanvända när det är dags för renovering.

Utvecklingen av ett äkta cirkulärt golv är högprioriterat hos Forbos internationella innovationsteam.

Design

Cirkularitet på våra fabriksanläggningar

I våra linoleumfabriker återanvänds den stora majoriteten av linoleumavfallet tillbaka till nya Marmoleum-produkter. Andra värdefulla strömmar, som rester av jute- eller möbellinoleum-bärare, sänds vidare till tillverkare som cyklar upp dem till värdefulla och socialt ansvarsfulla produkter.

Linoleum Factory

Cirlkularitet i logistikkedjan

Med genomflödesdistribution ("cross docking") och återanvändning av material som lastpallar tillämpas cirkulära principer även på linoleumförsörjningskedjan. Produktförpackningen är tillverkad av återvunnet papper.

Logistik

Back to the Floor

Inget installationsspill behöver slängas, tack vare Forbos initiativ "Back to the Floor", som bedrivs i länder nära våra fabriker.

Installationsspill samlas in till återvinningssystemet på våra fabriker, vilket genererar 43 % återvunnet innehåll i vår Marmoleum.

Värt att notera är att löslagda golv minskar installationsavfallet med cirka 7 % jämfört med limmade golv.

Back to the Floor

Ökad livslängd

I bruksfasen är den viktigaste cirkulära principen en lång produktlivslängd. Två av de främsta styrkorna hos Marmoleum är dess slitstyrka och tidlösa design. För att öka livslängden ytterligare går det även utmärkt att renovera Marmoleum.

Marmoleum