Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hållbart samhällsansvar

Forbos bidrag till en positiv utveckling av samhället sträcker sig längre än till våra egna medarbetare.

Invigningen av Hjältarnas Hus i Umeå

Eftersom Forbo är arbetsgivare i de länder, städer och samhällen där våra anläggningar och försäljningskontor ligger och erbjuder golv till framförallt offentliga miljöer som skolor, sjukhus och en mängd arbetsplatser bidrar våra produkter till en viktig del av samhället.

I ett hållbart samhällsansvar ser vi också vårt samarbete med allt från internationella organisationer till lokala föreningar för att kunna bidra till en positiv utveckling på alla nivåer. Den lokala kunskapen om lokala förhållanden och en insikt av behoven är en förutsättning för att våra CSR- projekt ska kunna göra största möjliga nytta.

Ronald McDonald Hus Göteborg


I augusti 2016 togs första spadtaget till att bygga ut Ronald McDonald Hus vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Byggprojektet beräknas vara klart under sommaren 2017 och resulterar i 13 nya familjerum.

Forbo bidrar till en hemtrevlig och trygg miljö med våra produkter Sphera Nordstar, Marmoleum Click och Forbo Parkett.

Läs mer:
Ronald McDonald Hus Göteborg

Hjältarnas Hus i Umeå


Till Norrlands universitetssjukhus i Umeå remitteras svårt sjuka barn och deras familjer från Sveriges fyra nordligaste län. En del patienter och närstående kan ha upp till 70 mil till universitetssjukhuset i denna region. Det innebär att familjer ofta måste splittras om ett barn blir långvarigt sjuk.

Hjältarnas hus ska bli ett familjehus i anslutning till sjukhuset anpassat till barnen och familjen, som ska bli ”nästan som hemma” – där det friska kan stå i fokus. Vi på Forbo har valt att stödja Hjältarnas hus med våra produkter då det stämmer väl överens med vår värdegrund. Huset invigdes den 19 maj 2017.

Läs mer:
Hjältarnas hus

Stolt sponsor till CF Gothia

Forbo vill vara med och forma en bättre framtid. Vårt mål sträcker sig längre än till vackra miljöer och att nå tuffa miljömål, vi vill aktivt låta produkterna bidra till en ljusare framtid för fler människor. Vår textilmatta Peace är en produkt som ofta läggs i lärandemiljöer såsom kontor och utbildningslokaler. Därför har vi valt att låta just framgångarna från försäljningen av Peace bidra till en bättre framtid för barn och ungdomar i Kongo-Brazzaville.

Forbos bidrag
Forbo Flooring AB har tecknat ett avtal tillsammans med Gothia Cup och Equmeniakyrkan som innebär att Forbo under tre år gå in som en tredje partner till detta framgångsrika projekt. Equmeniakyrkan och Gothia Cup har sedan 2003 drivit fotbollsskolan CF Gothia i Kongo-Brazzaville och från och med 2015 finns även Forbo med!

Forbos bidrag och insats till skolan kommer framförallt att inriktas på:
• Förstärka det lokala ledarskapet
• Rusta upp de befintliga faciliteterna
• Stärka jämställdhetsarbetet på skolan

Gothia Cup
Fotbollsskolan CF Gothia

Fotbollsskolan CF Gothia

Fotbollsskolan CF Gothia är en plats dit ca 400 barn kommer för att få träna fotboll, testa på gymnastik, spela spel och läsa sina läxor.

Träningarna och undervisningen genomsyras av de 10 ledstjärnorna; ansvar, bra språk, förebild, hänsyn, positiv attityd, pålitlighet, respekt, uppmuntran, ärlighet och ödmjukhet.

Fotbollsskolan har som syfte och mål att överbrygga etniska spänningar mellan olika folkgrupper. Skolan vill förändra barn och ungdomars uppträdande och attityder, visa på respekt samt vänskap, i motsats till det förakt, den rädsla och det våld som kriget har fött fram.

Genom fotboll och andra aktiviteter bidrar projektet till att utveckla kongolesiska barn och ungdomars fritidsaktiviteter så väl som deras sociala och personliga fostran. Den ska präglas av demokratiska värderingar samt bidra till att barn ungdomar med olika bakgrund träffas och lär känna varandra.

Kimunu berättar

Kimunu är nio år och går sitt första år på Centre Formation Gothia Cup i Brazzaville. Kimunu berättar att han gillar Gothia för här lär han sig att spela fotboll och att vara snäll och artig mot andra.

Kimunu som bor i kvarteret runt fotbollsskolan med sina föräldrar och två småsystrar har också fått flera nya kompisar sen han började på Gothia. När Kimunu blir stor vill han spela fotboll såklart, men också bli polis. För att bli en bra polis måste man lära sig att visa respekt mot andra och inte göra dumma saker berättar Kimunu. Det kan man också lära sig på Gothia.

Kimunu avslutar intervjun i Brazzavilles kvällssol med en mogen motivering till varför polisyrket lockar – "Jag vill bli polis för att kunna hjälpa andra människor. Jag vill bli en god polis!”.

Kimunu på Centre Formation Gothia Cup i Brazzaville