Zvoľte svoju krajinu

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Komerční vinyly

Step safety vinyl

Bezpečnost. Design. Důvěra Step je podlaha s částicemi, které zajišťují protikluzné vlastnosti po celou dobu životnosti krytiny. V kolekci Step společnost Forbo představila nové, unikátní a inovativní protikluzné částice "Step Crystals", které kombinují vynikající protikluzné vlastnosti s jasným a zářivým vzhledem. Naše kolekce Step obsahuje výrobky až do třídy protikluznosit R12 a nabízí nejlepší protikluzné řešení pro pohyb naboso i v obuvi.

 • Step safety vinyl
 • Step safety vinyl
 • Step safety vinyl
 • Step safety vinyl
 • Step safety vinyl
 • Step safety vinyl
 • Step safety vinyl
 • Step safety vinyl
 • Step safety vinyl
 • Step safety vinyl
 • 176422
  Surestep Star

  Surestep Star

  Surestep Star je jak inovativní, tak i tlumená a sofistikovaná řada. Holografické čipsy v kolekci protiskluzného vinylu Forbo Surestep Star přidávají přírodním a neutrálním tónům barvu..

 • 180012
  Safestep Aqua

  Safestep Aqua

  Tento moderní, organický design s novou, unikátní embosovanou strukturou byl vytvořen pro mokré prostory a chůzi naboso (nebo v obuvi s měkkou podrážkou). Safestep Aqua je flexibilní produkt, který může být snadno instalován v souladu se specifickými nároky mokrých prostor. Ale co je nejdůležitější, že odpovídá nejvyšší třídě pro bezpečný pohyb bosou nohou. Čistá a moderní kolekce splňuje hygienické a senzitivní požadavky odpovídající oblastem použití, jako jsou koupelny a okolí bazénů.

 • Image placeholder
  Surestep Wood Decibel

  Surestep Wood Decibel

  Step safety vinyl is now featuring a solution for contact-acoustic reducing flooring requirements. Surestep Wood Decibel offers a 100% visual match to the same Surestep Wood safety vinyl, while realising a 17dB sound reduction. There are 8 wood designs incorporated in the collection, all available in 2 and 4 metres wide.

 • 175952
  Safestep R12

  Safestep R12

  Kolekce Safestep R12 dobře kryje nečistoty a všechny barvy ladí s dekory Surestep a Safestep R11. Trvalá, vysoká úroveň protikluznosti R12 zajišťuje protikluznost podlahy i v těch nejextrémnějších podmínkách. .

 • 71816
  Surestep Wood Decibel

  Surestep Wood Decibel

  Bezpečnostní vinyl Step nyní představuje řešení také pro akustické podlahy. Kolekce Surestep Wood Decibel nabízí 100% vizuální shodu se dekory protikluzné kolekce Surestep Wood a přitom poskytuje a kročejový útlum 17 dB. Kolekce obsahuje 8 autentických dřevěných dekorů z kolekce Surestep Wood, všechny dostupné ve dvou šířích – 2 a 4 metry

 • 171082
  Surestep Original

  Surestep Original

  Sure Step Original nabízí svěží alternativu k tradiční bezpečnostní podlaze s vylepšeným čistším vzhledem. Paleta 24 barev kombinuje stupňování odstínů a tónů.

 • 89022
  Surestep Texture

  Surestep Texture

  Surestep Texture je trendově zaměřený design působící decentním textilním dojmem, pro jemný a elegantní vzhled a pocit. Texturované embosování vybízí k dotyku a zdůrazňuje příjemný vzhled. To vše je navíc zkombinováno s protikluznými vlastnostmi kolekce Surestep s částicemi Step Crystals pro jasnější a zářivější dojem.

 • 17072
  Surestep Stone

  Surestep Stone

  Věrné dekory kamene s moderním designem. Kolekce Surestep Stone nabízí dekory se vzhledem tvrdého a pevného kamene, v 8 jasných barvách, světlých i tmavých, chladných i teplých. Ty jsou obohacené částicemi Step Crystals i karborunda pro realistický vzhled a excelentní protikluznost.

 • 18932
  Surestep Wood

  Surestep Wood

  Kolekce protikluzného vinylu Surepstep Wood obsahuje přirozený, realistický design, mající blízko k přírodě, navržený pro prostory s přívětivou atmosférou. Oblíbené dekory dřeva mají čistší a jasnější vzhled s prakticky neviditelnými částicemi Step Crystals zajišťujícími protikluznost.

 • 181012
  Surestep Laguna

  Surestep Laguna

  Protikluzný vinyl Surestep Laguna kombinuje protikluznost při chůzi bosou i obutou nohou v prostorách, kde se často setkáváme s obojím. Produkt splňuje všechny relevantní normy pro obě prostředí.

 • 89922
  Surestep Mineral

  Surestep Mineral

  Řada protikluzného vinylu Surestep Mineral přináší jedinečný minerální design; malé tečky s ornamentálním pohybem pro velké prostory. Kolekce obsahuje 5 barev.

 • 175032
  Safestep R11

  Safestep R11

  Protikluzný vinyl Safestep R11 je použitelná v prostorách se zvýšeným nebezpečím uklouznutí, jako jsou profesionální kuchyně, lehce průmyslová výroba potravin, květinářství a zahradní centra. Safestep R11 nabízí kombinaci výborné úrovně protikluznosti a vysokých hygienických standardů.
  Bezpečný a odolný, s povrchovou úpravou PUR Pearl™ pro snadné čištění a údržbu.

Kolekce

Bezpečnost. Design. Důvěra.

Naše kolekce Step je jedinečná v každém směru. Jedná se o odolnou podlahovou krytinu kombinující vynikající protikluznost (až R12) s širokou škálou možných dekorů. Povrch PUR Pearl zajišťuje znamenitý, dlouhotrvající vzhled a funkčnost.

Kolekce je členěna na tři řady; Surestep (R10), Safestep (R11, R12) a Wetroom (mokré prostory).

Surestep
Udržitelná protikluznost R10: všechny produkty Surestep jsou protikluzné díky obsahu protikluzných částic a mohou být použity ve všech typech prostor se zvýšeným rizikem uklouznutí. Surestep nabízí trvalou funkčnost a uchování krásného vzhledu při snadném pravidelném čištění. Typické prostory; Prostory s vysokou zátěží , chodby, rampy, speciální prostory jako např. kuchyňky, umyvárny, toalety, dílny, veřejné prostory atd.

Safestep
Produkty Safestep jsou použitelné v místech se zvýšeným rizikem uklouznutí, vzhledem k náhodnému nebo trvalému znečištění podlahy. V těchto prostorách nelze předcházet rozlití tekutin kvůli charakteru práce zde prováděné. Intenzita činnosti pak určuje použití nejvhodnějšího typu produktu. Typické prostory; Profesionální kuchyně, lehká průmyslová výroba potravin, květinářství, zahradní centra.

Wetroom - mokré prostory
Produkty řady Wetroom jsou určeny pro použití v trvale mokrých prostorách, kde často teče voda a je zde běžný pohyb naboso; nebo v kombinaci naboso a v obuvi. Typické prostory; Sprchy, spa/okolí bazénu, šatny, převlékárny.

Step collections

Protikluznost

Vysvětlení protikluznosti

Aby krytina splňovala normu EN 13845, musí mít udržitelnou protikluznost po celou dobu své živostnosti, založenou na obsahu protikluzných částic v celé tloušťce materiálu. Tato norma určuje požadavky, které musí být splněny, aby byla zajištěna trvalá protikluznost různých stupňů intensity použití. Všechny podlahoviny Step normu EN13845 splňují. Stáhnout vysvětlující dokument

Protikluznost podlah je často hodnocena s využitím R-škály, která je spojena s normou DIN 51130. Měření probíhá pomocí rampy pokryté olejem a nakloněné v různých úhlech, čímž se určují různé třídy protikluznosti. Podlahová krytina Step zahrnuje nejdůležitější třídy R10 až R12 v komplexní kolekci produktů určených pro použití v podmínkách, kde se pohybují lidé v obuvi.

Na produkty použité v oblastech, kde se chodí naboso, se vztahuje norma DIN51097. Zkušební metoda je podobná jako u normy DIN 51130, ale tentokrát je materiál pokrytý roztokem “mýdla a vody” a zkušební metoda tak více odpovídá reálných podmínkám v prostorách, kde se lidé pohybují naboso. Kolekce Step také nabízí jedinečná řešení až pro nejvyšší třídu v bezpečnosti pohybu bosou nohou. Zvolením správné krytiny Step pro správnou oblast použití je možné významně snížit riziko nehod způsobených uklouznutím.

Slip resistance explained

Udržitelná a odolná

Ekologický protikluzný vinyl

Se zaměřením na zlepšení LCA pokračujeme dále v zlepšování našeho udržitelného výkonu pro všechny naše produkty. U protikluzné kolekce Step recyklujeme interně odpad z výroby. Zvýšili jsme podíl recyklovaného obsahu v rubové vrstvě z 39% na 60%. Díky použití protikluzných částic Step Crystal: recyklovaný vedlejší produkt, potřebujeme méně energie k výrobě. Pro produkt samotný použití protikluzných částic Step Crystal znamená čistší vizuální vzhled, menší špinavost a z toho vyplývající menší spotřeba vody při čistění krytiny během používání krytiny.

Všechny další argumenty společnosti Forbo pro udržitelný rozvoj přetrvávají:
● Lepší pro kvalitu vnitřního ovzduší; splňuje AgBB a TVOC <250 g/m3
● V souladu s nařízením o látkách REACH
● Vyrobeno s použitím 100% zelené elektřiny
● Pro tištění dekorů jsou používány vodou ředitelné barvy
● Nízké požadavky na čištění a údržbu, snížená spotřeba vody a čisticích prostředků.
● Metoda čištění Forbo Spray je vhodná pro všechny produkty kategorie R10, je 100% biologicky odbouratelná, neobsahuje chlor a je pH neutrální
● Step je 100% recyklovatelný produkt

Step Safety Vinyl

Co kde použít

Co kde použít

Kolekce protikluzného vinylu Forbo Step poskytuje kompletní nabídku podlahových krytin, které jsou vytvořené tak, aby splňovaly bezpečnostní požadavky v široké řadě oblastí použití. Všechny produkty v kolekci Step splňují a dokonce překračují přísné požadavky zdravotně bezpečnostního nařízení (HSE) a Evropské normy. Stáhnout rady k použití

Surestep; prostory s obecným využitím a se zvýšeným nebezpečím uklouznutí
Safestep R11; prostory se zvýšeným nebezpečím uklouznutí vzhledem k trvalému či náhodnému znečištění
Safestep R12; využití v lehkém průmyslu
Surestep Laguna; mokré prostory, především pro pohyb naboso, příležitostně v obuvi
Safestep Aqua; spa, sprchy a okolí bazénů

Step wetroom

Technické specifikace

Stahování dokumentů

Forbo má k dispozici pro každý ze svých produktů širokou škálu propagačních a technických dokumentů. Tyto dokumenty naleznete u příslušné sekce produktů dle vašeho výběru. Následně si můžete stáhnout potřebné dokumenty Stahování souborů .

Zde si můžete také ihned stáhnout technickou specifikaci pro kolekci bezpečnostního vinylu Step. Technická specifikace Step

Step Safety Vinyl Technical Specifications

Brožura

Přečtěte si více o kolekci Step

Pokud si přejete přečíst si víc o kolekci bezpečnostního vinylu Step, stáhněte si prosím naši brožuru.
Brožura bezpečnostního vinylu Step

Step Safety Vinyl

Instalace

Instalace

Installation of a project vinyl floor

A high quality installation is of utmost importance for a trouble free and durable lifetime of the flooring material.

Sub floor preparation
The installation of a resilient Forbo floor starts with the sub floor, which must be dry, rigid and smooth. Forbo Europlan is a perfect levelling screed. Forbo Quickfit is a fast alternative sub floor system, especially in situations where sound reduction is required.

For more information about Forbo Flooring project vinyl installation download this document: Project Vinyl Installation

Project vinyl installation.