Wybierz kraj

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Informacje ogólne
Prezentację internetową w serwisie forbo.com („Serwis”) obsługuje firma Forbo Holding Ltd [spółka z ograniczoną odpowiedzialnością] („Forbo”). Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje w odniesieniu do sposobu w jaki Forbo gromadzi, wykorzystuje i przechowuje informacje o użytkownikach Serwisu.
Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest automatycznie traktowane jako wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Forbo informacji osobowych dotyczących użytkownika, niżej określonych, w celach sprecyzowanych w niniejszym oświadczeniu. Taka zgoda może zostać cofnięta przez użytkownika w każdej chwili i w każdym przypadku wymienionym powyżej.


Informacje gromadzone przez Forbo
Forbo może gromadzić dane osobowe użytkownika na różne sposoby, na przykład w przypadku zapisania się przez odwiedzających Serwis do newslettera bądź w związku z jakimikolwiek innymi możliwościami aktywności, usługami, funkcjami lub zasobami udostępnianymi przez Forbo w Serwisie.
Forbo nie podejmuje działań w celu identyfikacji użytkownika i gromadzi jego dane osobowe tylko w przypadku dobrowolnego udostępnienia takich informacji. Istnieje możliwość odwiedzania Serwisu anonimowo. Niemniej jednak Forbo może gromadzić informacje o użytkowniku kiedy korzysta on z Serwisu lub gdy odpowiada na wiadomości przesyłane do niego w ramach newslettera bądź na wiadomości e-mail wysyłane przez Forbo. W przypadku, gdy użytkownik zamierza dokonać rejestracji z obszaru chronionego, Forbo może poprosić o przesłanie określonych danych osobowych, tak aby firma mogła zarządzać nawiązaną z użytkownikiem relacją.
Podczas odwiedzania Serwisu, z przyczyn technicznych, niektóre informacje o użytkowniku również będą automatycznie gromadzone przez serwer Forbo. W tym przypadku adres IP użytkownika może być przechowywany na serwerze lub serwer zapisze dane dotyczące używanego przez użytkownika systemu operacyjnego, ustawień języka lub przeglądarki, a także informacje na temat tego, jakie podstrony w Serwisie odwiedził użytkownik. Zasadniczo Forbo zapisuje także adres strony internetowej, na której przebywał użytkownik bezpośrednio przed wizytą w Serwisie.

Pliki cookies [ciasteczka]
Wykorzystywanie przez Serwis plików cookies jest konieczne, aby firma mogła zaoferować użytkownikom swoje usługi.
Użytkownik może zapobiec przechowywaniu lub instalacji plików cookies poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień używanego serwera. Firma Forbo musi jednak podkreślić, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie może nie być możliwe. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w poniższym oświadczeniu o tego rodzaju plikach.

Wykorzystywanie zgromadzonych informacji przez Forbo
Forbo wykorzystuje informacje pozyskane od użytkownika wyłącznie w celach oferowania swoich produktów i usług, dostosowywania Serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz ciągłej optymalizacji Serwisu. Niektóre informacje gromadzone są również dla celów statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wyżej wspomnianej optymalizacji Serwisu oraz jego dalszego rozwoju.

Przekazywanie danych osobowych
W przypadku braku wyraźnej zgody użytkownika Forbo jest zobowiązana nie handlować żadnymi zgromadzonymi informacjami oraz nie przekazywać ich osobom trzecim, a także nie dokonywać ich wymiany z osobami trzecimi. Jednakże, w zakresie określonym poniżej, Forbo zastrzega sobie prawo do przekazywania zgromadzonych informacji osobom trzecim: (i) Przekazywanie informacji spółkom powiązanym bądź kontrolowanym a także podwykonawcom, którzy podlegają niniejszemu oświadczeniu o ochronie danych osobowych lub zasadom, które przewidują co najmniej taki sam poziom ochrony jak niniejsze oświadczenie; (ii) Przekazywanie informacji usługodawcom zajmującym się administracją Serwisu lub świadczeniem innych usług, takich jak monitorowanie ruchu w sieci lub analizy statystyczne (usługi analityczne takie jak Google Analytics). Niemniej jednak Forbo zobowiązuje się ujawniać wyłącznie informacje ogólne, które nie umożliwią identyfikacji naszych klientów; (iii) W celach ochrony firmy Forbo i osób trzecich, zgromadzone informacje mogą być przekazywane osobom trzecim jeżeli zostanie sporządzone istotne upoważnienie prawne, które wymagałoby takiego przekazania, lub gdy przekazanie zgromadzonych informacji okaże się konieczne do wyegzekwowania spełnienia Warunków korzystania lub do ochrony praw Forbo lub osób trzecich.,

Google Analytics
Niniejszy Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki „cookies”, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania ze stron internetowych przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookies dotyczące sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika (w tym jego adres IP) przesyłane są na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, aby tworzyć raporty o aktywności na stronie dla operatorów serwisów internetowych oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu. Ponadto, Google przekazuje te informacje osobom trzecim jeżeli jest to konieczne i pod warunkiem, że czynność ta jest dozwolona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Firma Google zapewnia, że adresy IP użytkowników w żadnym wypadku nie zostaną powiązane z innymi danymi dostępnymi Google. Użytkownik może zapobiec instalacji plików cookies poprzez wprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, jednak należy zaznaczyć, że takie zmiany mogą uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu. Korzystając z niniejszego Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych gromadzonych przez Google, w sposób opisany powyżej oraz dla wyżej wspomnianych celów. Użytkownik może zapobiec wykorzystywaniu jego danych przez Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics (szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Jeśli w niniejszym Serwisie widoczne są reklamy (reklamy tekstowe, banery itp.) zamieszczane przez Google AdSense, serwis reklamy internetowej Google Inc., USA („Google”), może to oznaczać, że przeglądarka użytkownika przechowuje plik cookie wysłany przez Google lub osoby trzecie. Informacje przechowywane w tym pliku mogą być zapisywane, gromadzone i analizowane przez Google lub osoby trzecie. Ponadto, w celu gromadzenia informacji, Google AdSense wykorzystuje również tak zwane „web beacons” (małe, niewidoczne obrazy), które umożliwiają zapisywanie, gromadzenie i analizowanie prostych aktywności internetowych, na przykład ruch użytkowników w Serwisie. Informacje na temat korzystania z niniejszego Serwisu, generowane przez pliki cookies i/lub web beacons, przekazywane są na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane.
Google wykorzystuje informacje uzyskane w celu przeprowadzenia analizy wzorców aktywności użytkowników w odniesieniu do reklam AdSense. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim pod warunkiem, że jest to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Google nie dokonuje powiązań adresów IP użytkowników z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookies na jego dysku twardym, a także zablokować wyświetlanie web beacons. Aby to zrobić, należy wybrać opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek” w ustawieniach przeglądarki (w przeglądarce Internet Explorer należy przejść do menu Narzędzia/Opcje internetowe/Prywatność/Ustawienia; w przeglądarce Firefox należy wybrać Narzędzia/Opcje/Prywatność/Ciasteczka).

Social bookmarking [zakładki społecznościowe]
W Serwisie firmy Forbo wykorzystywane są zakładki społecznościowe, z których każda jest rozpoznawana przez odpowiadające jej logo. Użytkownicy niektórych platform społecznościowych typu social media mogą używać zakładek społecznościowych umieszczając linki do wybranych stron Forbo na swoich profilach, w celu oznaczenia danego linku lub dzielenia się nim z osobami z ich listy kontaktów. Klikając w zakładki społecznościowe użytkownik każdorazowo przesyła dane pozwalające na jego identyfikację do odpowiedniej platformy społecznościowej. Jeżeli użytkownik nie chce przesyłać takich danych, nie powinien używać zakładek społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat gromadzenia danych, ich przetwarzania i wykorzystywania przez platformy społecznościowe, należy zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych poszczególnych platform społecznościowych.

Środki bezpieczeństwa
Gromadzone dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi ochrony danych. Informacje są przetrzymywane w miejscach pracy Forbo, jeżeli nie zostały przekazane osobom trzecim zgodnie z przepisami określonymi powyżej.
Forbo zachowa wszelkie zgromadzone dane osobowe wyłącznie przez uzasadniony okres czasu lub tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa. Gromadzone informacje inne, niż dane osobowe, nie podlegają żadnym ograniczeniom.

Zmiany do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych
Forbo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych w dowolnym momencie. Zalecane jest regularne zapoznawanie się z treścią niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych w celu uzyskania informacji o najnowszym podejściu Forbo odnośnie ochrony danych osobowych użytkowników. Odwiedzając Serwis użytkownik akceptuje również obowiązek okresowego przeglądu oświadczenia o ochronie danych osobowych oraz uzyskiwania informacji o wszelkich zmianach, które mogły zostać wprowadzone w to oświadczenie.

Prawo właściwe
Wszelkie spory mające związek lub wynikające z korzystania z niniejszego Serwisu podlegają prawu szwajcarskiemu i będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy odpowiadające miejscu zameldowania właściwemu dla siedziby firmy Forbo, w Baar (Szwajcaria), z zastrzeżeniem wyłączenia przepisów prawa kolizyjnego.
Pytania w związku z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych
W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych prosimy o kontakt w dowolnym czasie poprzez e-mail: communications@forbo.com.


Sierpień 2014