Wybierz kraj

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Od chwili tworzenia - nasze zaangażowanie

Naszą misją jest tworzenie lepszego środowiska dzięki zintegrowanym działaniom: odpowiedniemu zarządzaniu fabrykami, przemyślanemu pozyskiwaniu surowców i wydajnej produkcji wykładzin.

Do pomiaru wpływu naszych produktów na środowisko naturalne stosujemy
Analizę Cyklu Życia Produktu (z ang. Life Cycle Assessment). Jesteśmy zaangażowani w działania zgodne z zasadami projektowania ekologicznego (z ang. Green Design Principles): zwiększamy wydajność, redukujemy konieczność stosowania surowców naturalnych oraz zawsze poszukujemy najbardziej ekologicznych rozwiązań.

Stosujemy metodę 4R: redukujemy, przetwarzamy, odnawiamy i poddajemy recyklingowi (z ang. reduce, renewable, reuse, recycle). Np.: zbieramy odpad poinstalacyjny i przerabiamy na nowe produkty.

Wykładziny produkujemy w czystych i wydajnych zakładach produkcyjnych
zasilanych w 100% energią odnawialną.

Od chwili tworzenia - nasze zaangażowanie

Life Cycle Assesment

Bazujemy na analizie LCA (z ang Life Cycle Assessment) – naukowej metodzie oceny produktu i jego wpływu na środowisko naturalne.

Analiza LCA, zgodna z ISO 14040, jest zdefiniowana jako kompilacja oraz ocena wejść i wyjść, a także potencjalnego wpływu produktu na środowisko w całym jego cyklu życia. Monitorowanie, dbałość o bezpieczeństwo oraz ciągłe ulepszanie wszystkich procesów produkcyjnych to kluczowe i mocno zakorzenione zasady, jakimi kieruje się kierownictwo.

Analiza LCA jest skalkulowana dla 1m2 zainstalowanej wykładziny od jej powstania do momentu instalacji. Kalkulacja opiera się o wagową masę wszystkich wytwarzanych produktów oraz ilość wykorzystanej energii we wszystkich naszych biurach i magazynach na całym świecie.

Twoje korzysci

„Naszym celem jest zminimalizowanie wpływu środowiskowego o 25% do końca 2015r (dane z 2009r.)."

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD)

Forbo Flooring Systems publikuje osobne Deklaracje Środowiskowe Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) dla każdego produktu. EPD zawiera środowiskowe dane ilościowe produktu, w oparciu o informacje z oceny cyklu życia (LCA). EPD jest raportem zweryfikowanym przez Europejski Instytut Producentów Wykładzin Elastycznych (ang. European Resilient Flooring Manufacturers Institute - ERFMI), który podsumowuje i wyjaśnia dane generowane z LCA.

Pobierz najnowszy Forbo Raport dotyczący polityki środowiskowej firmy 2018

Dostępne EPD można znaleźć na:
UL Environment Sustainable Products Database

Więcej na temat ERFMI oraz EPD na ERFMI website

EPD - Deklaracje Środowiskowe Produktu

Projektowanie ekologiczne

Wszystkie nowe produkty i planowane linie wzornicze powstają dzięki projektowaniu ekologicznemu. By spełnić naszą obietnicę w zminimalizowaniu wpływu środowiskowego o 25% do końca 2015r., wszystkie nasze kolekcje są opracowywane z myślą o osiągnięciu tego celu.

Celem wszystkich nowości jest:

● Zwiększenie wydajności użycia materiałów, energii i innych źródeł
● Minimalizacja uszkodzeń lub zanieczyszczeń wywołanych wybranym materiałem
● Redukcja do minimum długofalowych szkód wynikających z zastosowania danego produktu
● Zapewnienie najwłaściwszego cyklu życia produktu w aspekcie środowiskowym i wydajnościowym

Redukcja, Odnawialność, Ponowne wykorzystanie, Recykling

Kluczem do sukcesu przy wprowadzaniu w czyn naszej polityki środowiskowej jest zastosowanie formuły 4x R - z ang. Reduce, Renewable, Reuse, Recycle.

Redukcja: energia, odpady, surowce naturalne
Odnawialność: elektryczność, naturalne i ekologiczne surowce
Ponowne wykorzystanie materiałów we wszystkich fabrykach
Recykling: polityka zwrotu wydanych próbek

4R - Reduce, Renewable, Reuse, Recycle

Program „Forbo way to win”

Program świadomości wewnętrznej.
W 2010 r. zaprosiliśmy naszych pracowników do uczestnictwa w programie świadomości wewnętrznej pod nazwą Forbo Way to Win. Miał ona na celu zachęcenie i umocnienie zaangażowania wszystkich w działania proekologiczne poprzez zgłaszanie pomysłów na to, w jaki sposób efektywniej wykorzystywać surowce, energię i materiał poddany recyklingowi oraz minimalizować odpad.

Przykłady Forbo Way To Win w praktyce

Zebraliśmy 1700 pomysłów, z których 600 stało się możliwymi projektami - niektóre z nich wprowadzono w życie.

● Ponowne wykorzystanie końcówek włókien w produkcji płytek dywanowych Tessera - redukcja odpadu i zużycia surowca.
● Redukcja wody potrzebnej do wytworzenia pary w zakładzie Forbo Ripley - redukcja energii zużywanej w produkcji wykładziny Flotex.
● Wyeliminowanie gilz w rolkach Flotex - bez uszczerbku na wyglądzie rolki - oszczędność 50 ton kartonu rocznie.
● Docinanie różnej długości papieru do maszyn w fabryce Forbo we Francji.

Broszury

 • Forbo Broszura srodowiskowa Creating Better Environments

  Broszura środowiskowa
  Pobierz

 • Forbo Raport dotyczący polityki środowiskowej firmy 2018

  Raport środowiskowy 2018
  Pobierz

 • Annual report 2012

  Roczny raport dot. zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska
  Pobierz