Wybierz kraj

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Wykładzina do pomieszczeń czystych (cleanroom)

W środowiskach typu cleanroom, w przemyśle farmaceutycznym, zakładach produkcyjnych czy laboratoriach cząstki uwalniane do otoczenia i unoszące się w powietrzu mogą stanowić poważne źródło kontaminacji. Może to doprowadzić nie tylko do realnych strat, ale także cząstki te mogą przyczynić się do powstawania korozji i degradacji produktów. Standardy ISO oraz regulacje cGMP dotyczące czystości powietrza wymagają odpowiedniej zgodności oraz sukcesywnej kontroli określonych parametrów.

Colorex
Colorex wykładziny podłogowe w przemysle

Colorex

Colorex SD/EC jest idealną propozycją do takich miejsc ze względu na spełnianie najostrzejszych wymogów emisji zanieczyszczeń do otoczenia. Wykładzinę poddano szeregom testów, których pomyślne wyniki pozwoliły na uzyskanie certyfikatu wydanego przez Instytut Fraunhofer IPA, potwierdzającego możliwość stosowania Colorex EC w pomieszczeniach typu cleanroom.
Zobacz więcej

Normy, certyfikaty, gwarancje

W środowiskach typu cleanroom, w przemyśle farmaceutycznym, zakładach produkcyjnych czy laboratoriach cząstki uwalniane do otoczenia i unoszące
się w powietrzu mogą stanowić poważne źródło kontaminacji. Może to doprowadzić nie tylko do realnych strat, ale także cząstki te mogą przyczynić się do powstawania korozji i degradacji produktów. Standardy ISO oraz regulacje cGMP dotyczące czystości powietrza wymagają odpowiedniej
zgodności oraz sukcesywnej kontroli określonych parametrów. Colorex SD/EC jest idealną propozycją do takich miejsc ze względu na spełnianie najostrzejszych wymogów emisji zanieczyszczeń do otoczenia. Wykładzinę poddano szeregom testów, których pomyślne wyniki pozwoliły na uzyskanie certyfikatu wydanego przez Instytut Fraunhofer IPA, potwierdzającego możliwość stosowania Colorex EC w pomieszczeniach typu cleanroom.

Colorex SD/EC poddano testom pod kątem:
• emisji cząsteczek i przydatności w pomieszczeniach typu cleanroom (Airborne particle emission) (ISO 14644-1)
• analizy odgazowania i ich klasyfikacji
(Outgassing analysis and classification) (ISO 14644-8)
• zdolności przywierania mikroorganizmów
(Adhesion of microorganisms)
• oceny potencjału metabolizmu mikrobiologicznego (Assessment of microbial metabolic potential) (ISO 846)
• odporności chemicznej (ISO 2812-1)
• oceny zdolności czyszczenia (VDI guideline 2083 Part 9.1).
Ocena zdolności czyszczenia dla Colorex EC plasuje ten produkt w klasie od 1 do 10 w skali rozpoczynającej się od 0,1 (najlepsza) do 100 (najgorsza). Odporność chemiczna Colorex EC przeciw 14 wyselekcjonowanym chemikaliom była testowana zgodnie z normą ISO 2812-1. Chemikalia te są najczęściej występującymi substancjami w środkach czyszczących do dezynfekcji powierzchni, w produktach dezynfekujących oraz procedurach bio-dekontaminacji.

Fraunhofer wykładziny podłogowe w przemysle