Wybierz kraj

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

PYTANIA TECHNICZNE

Najczęściej zadawane pytania odnośnie technicznych aspektów związanych z wykładzinami Forbo.


Jaki klej zastosować do danej wykładziny?

Forbo w swojej ofercie, oprócz wykładzin, posiada również kleje odpowiednie do danego typu wykładziny.
Poniżej zalecane kleje Forbo Eurocol oraz ich krótka charakterystyka:

Kleje do linoleum (Marmoleum):

• Klej 418: zużycie ok. 400-450 g/m², czas stosowania ok. 20 min., czas wiązania ok. 24 godz., szpachla B1.
• Klej 611: zużycie ok. 260-300 g/m², czas stosowania ok. 20 min. czas wiązania ok. 24 godz., szpachla B1.

Kleje do wykładzin PVC homo- i heterogenicznych (Eternal, Sarlon, Sphera):

• Klej 522: zużycie ok. 250-300 g/m², czas stosowania ok. 90 min., czas wiązania ok. 24 godz., szpachla A1- A2.
• Klej 525: zużycie ok. 300 g/m², czas stosowania ok. 5-20 min., czas wiązania ok. 48 godz., szpachla A2.
• Klej 425: zużycie ok. 320-480 g/m², czas stosowania ok. do 20 min., czas wiązania ok. 48 godzin, szpachla A2/B1.

Kleje do wykładzina PVC przewodzących (Colorex SD/EC):

• Klej 641EC: zużycie ok. 260-400 g/m², czas stosowania ok. 20 min., czas wiązania ok. 48 godz., szpachla S1/S2.

Kleje do wykładzin dywanowych igłowanych (Markant, Akzent, Forte, Showtime):

• Klej 501: zużycie ok. 450 g/m², czas stosowania ok. 20 min., czas wiązania ok. 48 godz., szpachla B1.
• Klej 611: zużycie ok. 260-300 g/m², czas stosowania ok. 20 min. czas wiązania ok. 24 godz., szpachla B1.
• Klej 528: czas stosowania do ok. 40 min., czas wiązania ok. 48 godz., zużycie ok.450-550 g/m² szpachla B1-B2 wykładziny tekstylne.

Kleje do wykładzina dywanowych flokowanych w rolce (Flotex):

• Klej 640: czas stosowania ok. 30 min., czas wiązania ok. 48-72 godz., zużycie ok. 450-550 g/m² szpachla B1-B2 wykładziny tekstylne, linoleum.
• Klej 528: czas stosowania do ok. 40 min., czas wiązania ok. 48 godz., zużycie ok. 250-300 g/m² szpachla A1-A2 PVC/CV.
• Klej 622: czas stosowania ok. 60 min., czas wiązania ok. 24 godz., zużycie ok. 250-300 g/m², szpachla A1- A2.

Flotex w płytkach:
• Klej 546: czas odparowania ok. 30-60 min., zużycie ok. 100-130 g/m², wałek microfaser.

Kleje do LVT Allura:

• Klej 540: czas stosowania ok. 60 min., czas wiązania ok. 48 godz., zużycie ok. 200-300 g/m², szpachla A1-A2 dp PVC/CV, elsatomery.
• Klej 528: czas stosowania do ok. 40 min., czas wiązania ok. 48 godz., zużycie ok. 250-300 g/m² szpachla A1-A2 PVC/CV, zużycie ok.450-550 g/m² szpachla B1-B2 wykładziny tekstylne.
• Klej 640: czas stosowania ok. 30 min., czas wiązania ok. zużycie 200-300 g/m² szpachla A1-A2 wykładziny PVC/CV i elastomerowe, zużycie ok. 450-550 g/m² szpachla B1-B2 wykładziny tekstylne, linoleum.
• Klej 542 do lekkich płytek tekstylnych, luźno leżących pod własnym ciężarem LVT typu ”loose-lay”, Allura Flex, czas odparowania ok. 20-40 min. (aż do transparencji), zużycie ok. 100-120 g/m², szpachla A1 lub wałek microfaser.

Klej do mocowania płytek dywanowych (Tessera):

• Klej 541: do płytek dywanowych ze spodem winylowym lub bitumicznym, czas odparowania ok. 60 min. (aż do transparencji), zużycie 100-150 g/m², szpachla A1, wałek microfaser.

Czy wykładzinę w płytkach i w rolce instalujemy używając tego samego kleju?

Zastosowanie odpowiedniego kleju lub środka mocującego (tzw. stabilizatora) zależy od rodzaju wykładziny lub płytek, zaleceń producenta oraz przeznaczenia, jakie mają pełnić po zamontowaniu.

Można stosować ten sam klej do montażu wykładziny lub płytek, ale należy się upewnić jakie są zalecenia producenta wykładziny lub płytek oraz czy maja być trwale zamocowane do podłoża czy też nie.

Do wykładzin flokowanych w rolce rekomendowany jest klej 640, 622, 528, natomiast do wykładzin w płytce klej antypoślizgowy 546. Płytki z założenia płytki mają być łatwo wymienialne, umożliwiając wielokrotne zdejmowanie (lub wymienianie) i ponowne mocowanie.

Dotyczy to również płytek dywanowych, które montowane są na płynach antypoślizgowych klejami antypoślizgowymi 541 lub 542 (zależnie od rodzaju płytek). Umożliwiają one szybką wymianę płytki zachowując, swoje właściwości klejące.

Jak przygotować podłoże pod wykładzinę?

Podłoże musi być gładkie, czyste, trwale suche, wytrzymałe, pozbawione zatłuszczeń i resztek farb oraz lakierów, bez pęknięć i kurzu.

W przypadku betonu, jastrychu cementowego i anhydrytowego podłoże należy odpowiednio przygotować poprzez szlifowanie, odkurzanie, gruntowanie odpowiednim środkiem gruntującym oraz wyrównanie odpowiednio dobraną masą szpachlową.

Podłoża anhydrytowe - konieczne jest usuniecie mleczka gipsowego z powierzchni jastrychu poprzez szlifowanie.

Podłoże betonowe – konieczne jest usuniecie mleczka cementowego poprzez piaskowanie lub śrutowanie.
Rysy i pęknięcia powierzchniowe podłoża może naprawić za pomocą masy epoksydowej (np. 913) stosując klamry naprawcze umieszczone w prostopadłych do rys nacięciach. Nacięcia wykonujemy na ok. 2/3 głębokości jastrychu przy pomocy szlifierki kątowej.
Pozostałe rysy należy wypełnić masą (np. 913) i posypać piaskiem kwarcowym w celu zwiększenia przyczepności. Większe ubytki w podłożu należy uzupełnić szybkowiążąca masa naprawcza 940.

W przypadku płytek ceramicznych i lastriko podłoże należy gruntownie oczyścić za pomocą środka czyszczącego (np. 891), rozcieńczonego wodą w stosunku 1:10 do 1:3 (w zależności od stopnia zabrudzenia). Koniecznym warunkiem przystąpienia do prac związanych z gruntowaniem i nakładaniem mas szpachlowych na płytki ceramiczne lub lastriko jest ich stabilność i wytrzymałość.

Jak prawidłowo czyścić wykładziny?

Wykładziny Forbo jak wszystkie wykładziny obiektowe używane w miejscach o dużym natężeniu ruchu, wymagają regularnej konserwacji. Ich pielęgnacja różni się w zależności od rodzaju wykładzin, jednak proces czyszczenia można podzielić na:

1. Czyszczenie wstępne przed rozpoczęciem użytkowania
2. Czyszczenie regularne
3. Czyszczenie okresowe

1. Czyszczenie wstępne przed rozpoczęciem użytkowania

W przypadku wykładzin elastycznych (linoleum, PVC):

Nowo zainstalowanych podłóg nie należy czyścić na mokro w ciągu 3 dni od ich zainstalowania. Należy usunąć z podłogi kurz i luźny brud, a następnie używając neutralnego preparatu do czyszczenia podłóg umyć. Na większych powierzchniach można użyć automatu szorującego lub szorowarki (150-300 obr./min) z padem czerwonym 3M lub jego odpowiednikiem. Należy zebrać brudną wodę gumowym zbieraczem i mopem lub odkurzaczem, przemyć czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

W przypadku wykładzin dywanowych (flokowane, igłowane, płytki dywanowe):

Nowo zainstalowanych podłóg nie należy czyścić na mokro w ciągu 3 dni od ich zainstalowania. Należy usunąć z podłogi kurz i luźny brud, a następnie wyczyścić podłogę odkurzaczem ze szczotką obrotową. Plamy miejscowe należy usunąć.

2. Czyszczenie regularne

Częstotliwość uzależniona jest od intensywności użytkowania podłogi (natężenia ruchu), poziomu zabrudzenia, wymaganego wyglądu oraz standardów higienicznych.

W przypadku wykładzin elastycznych:

• Należy usunąć kurz i luźny brud odkurzaczem (należy uważać, aby nie porysować wykładziny), szczotką z nakładką flizelinową lub mopem.
• Plamy i zabrudzenia usunąć dobrze odciśniętym pół-wilgotnym mopem i neutralnym środkiem do czyszczenia podłóg.

W razie potrzeby:

• Wyczyścić podłogę szorowarką (150-300 obr./min) z czerwonym padem czyszczącym 3M lub odpowiednikiem, używając neutralnego środka czyszczącego.

W przypadku wykładzin dywanowych:

• Podłogę należy wyczyścić za pomocą odkurzacza ze szczotką obrotową.
• Należy dokładnie odkurzyć wykładzinę w jednym miejscu kilkakrotnie.
• Ruchy powinny być wykonywane do przodu-szybko i do tyłu-powoli.
• Usunąć zabrudzenia miejscowe.

3. Czyszczenie okresowe

W przypadku wykładzin elastycznych:

Należy usunąć kurz i luźny brud odkurzaczem (należy uważać, aby nie porysować wykładziny), szczotką lub mopem.
• Plamy i zabrudzenia usunąć dobrze odciśniętym pół-wilgotnym mopem i neutralnym środkiem do czyszczenia podłóg.
• Wyczyścić podłogę szorowarką (300-500 obr./min) z czerwonym padem lub odpowiednikiem, używając preparatu o neutralnym pH w celu wyrównania połysku i zapewnienia gładkiego wyglądu.

W przypadku wykładzin dywanowych:

W celu utrzymania dobrego wyglądu podłogi, zalecamy następujące czyszczenie okresowe.
• Podłogę należy dokładnie odkurzyć usuwając kurz i luźny brud.
• Usunąć zabrudzenia miejscowe.
Następująca metoda czyszczenia może być zastosowana w przypadku zabrudzeń, których nie można usunąć za pomocą odkurzacza:
• Metoda ekstrakcji gorącą wodą/parą
Uwaga:
Stosując metodę ekstrakcji gorącą wodą/parą należy pozostawić podłogę do wyschnięcia na min. 24h.

Wszystkie instrukcje czyszczenia i pielęgnacji wykładzin


Jak często należy czyścić wykładzinę?

Optymalna częstotliwość czyszczenia i konserwacji zależy od następujących czynników:

• Intensywności użytkowania podłogi (np. czy znajduje się blisko wejścia do budynku, czy na wyższym piętrze?
• Standardów higienicznych (np. w szpitalach wymagania są bardziej rygorystyczne)
• Rodzaju występujących zabrudzeń (np. czy gromadzą się na niej suche czy mokre zabrudzenia?)
• Ochrony podłóg przed zanieczyszczeniami z zewnątrz (czy stosowany jest system mat wejściowych?)
• Rodzaju i kolorystyki wykładziny (należy pamiętać, że podłogi w kolorach jasnych i podłogi jednobarwne wymagają częstszej pielęgnacji).

Należy pamiętać, że czyszczenie regularne jest zawsze bardziej korzystne i mniej kosztowne niż sporadyczne czyszczenie okresowe.

Instrukcje pielęgnacji wraz z wskazówki do efektywnej pielęgnacji podłogi znajdziemy tutaj:
Instrukcje pielęgnacji

Jak usuwać plamy z wykładzin?

Wszelkie plamy należy usuwać możliwie najszybciej.

Większość plam na wykładzinach elastycznych (linoleum, PVC) można bezpiecznie usunąć za pomocą suchego ręcznika papierowego, wody, detergentu, spirytusu mineralnego lub alkoholu (w podanej kolejności). NIE UŻYWAĆ wybielaczy oraz środków zawierających chlor, wysoce alkalicznych produktów (amoniaku, sody) ani silnych rozpuszczalników takich jak aceton, gdyż mogą być szkodliwe zarówno dla ludzi jak i dla podłogi.

W przypadku wykładzin flokowanych większość plam można usunąć za pomocą ciepłej wody oraz neutralnych, niepieniących się środków czyszczących przeznaczonych do pielęgnacji wykładzin dywanowych. Uporczywe zabrudzenia lub mokre plamy należy usuwać metodą zeskrobania/szorowania/spłukania.

Należy pamiętać, że w przypadku płytek dywanowych nie wolno używać wybielaczy ani silnych rozpuszczalników.

Jak prawidłowo instalować wykładzinę?

Instalacja wykładzin obiektowych powinna być przeprowadzona przez profesjonalnego instalatora. Lista dystrybutorów wykładzin Forbo, którzy są jednocześnie certyfikowanymi firmami instalacyjnymi znajduje się tutaj:
Lista dystrybutorów

Forbo rekomenduje zastosowanie poniższych instrukcji instalacji w celu jak najlepszego wykorzystania wykładzin obiektowych Forbo.

Instrukcja instalacji wykładzin linoleum
Instrukcja instalacji paneli LVT
Instrukcja instalacji wykładzin PVC
Instrukcja instalacji płytek dywanowych
Instrukcja instalacji wykładzin flokowanych
Instrukcja instalacji wykładzin igłowanych
Okładziny ścienne

Jakie produkty do montażu oferuje Forbo?

Forbo posiada w ofercie m.in.:

• Środki gruntujące
• Masy szpachlowe i naprawcze
• Kleje
• Środki pielęgnacyjno –czyszczące
• Odzież i akcesoria do montażu

Aktualny katalog Forbo Eurocol znajdziesz tutaj:
Katalog

Czy Forbo oferuje montaż wykładzin?

Bezpośrednio nie, natomiast nasza sprzedaż oparta jest na sieci dystrybutorów, którzy są jednocześnie certyfikowanymi firmami instalacyjnymi. Dzięki szkoleniom i wieloletniej współpracy możemy zagwarantować wysoką jakość usług świadczonych przez firmy z nami współpracujące.

Lista dystrybutorów Forbo znajduje się tutaj:
Lista dystrybutorów

Czy Forbo organizuje szkolenia np. instalacyjne?

Forbo regularnie organizuje szkolenia dla dystrybutorów. Szkolenia dla firm zewnętrznych są możliwe po uprzednim kontakcie z Managerem Regionu.
Kontakt

Jak wyglądają łączenia wykładzin? Czy są obowiązkowe?

Wszystko zależy od sposobu użytkowania i rodzaju wykładziny.

Wykładziny heterogeniczne i homogeniczne PVC w rolce, jak również Marmoleum w rolce, wymagają spawania. Po instalacji wykładziny Forbo można zgrzewać na ciepło funkcjonalnymi sznurami jedno lub wielobarwnymi (Vinylweld / Marmoweld). Dzięki temu zabiegowi uzyskujemy higieniczną i szczelną powierzchnię.

Wykładziny PVC łączyć można również tzw. zimnym spawem (np.: Noviweld).

Panele LVT (Forbo Allura), płytki do pomieszczeń ESD (Forbo Colorex) oraz linoleum w płytce (Marmoleum Modular) nie wymagają spawania.

Wykładziny dywanowe (flokowane, igłowane, płytki dywanowe) są materiałem, którego łączeń nie wypełnia się żadnym innym materiałem ani tworzywem. W zależności od wzoru i kształtu łączenia mogą być widoczne lub nie.
W przypadku łączenia z wykładzinami elastycznymi lub innymi materiałami podłogowymi można użyć profili przejściowych.

Jakie podkłady pod wykładzinę oferuje Forbo?

W ofercie Forbo znajdują się 4 podkłady: Quickfit. Regupol, Corkment oraz Forbo underlay.

Quickfit - to system wyrównywania podłoży kamiennych i drewnianych pod wykładziny linoleum i wykładziny PVC. Wykładziny Forbo klejone na tak przygotowane podłoże, będące kombinacją pianki (Forbo Foam) i dwóch warstw paneli pokrytych klejem, posiadają ulepszone parametry dźwiękochłonności (21dB zgodnie z EN-ISO 717-2), a całość w razie konieczności łatwo zdemontować. Zobacz więcej
Regupol – to podkład z granulatu gumowego stosowany pod sportowe wykładziny linoleum (Marmoleum Sport). Najczęściej stosowany w salach do ćwiczeń.

Corkment – to podkład korkowy pod linoleum, który pozwala na uzyskanie poziomu tłumienia odgłosów o przynajmniej 14dB (zgodnie z ISO 717-2).
Zobacz więcej
Forbo underlay – podkład dedykowany do paneli LVT Allura Click (system Click). W połączeniu z panelami Allura pozwala na uzyskanie poziomu tłumienia odgłosów o 15dB.
Zobacz więcej
SOFTbac®– fabryczny podkład do płytek dywanowych Tessera, który zapewnia zwiększoną izolację akustyczną dźwięków uderzeniowych oraz przedłuża okres gwarancji o 50% do 15 lat.

Czy wykładzinę można instalować na ścianach?

Teoretycznie tak, jednak pamiętać należy, że produkty Forbo (z wyjątkiem okładziny Onyx+ i linoleum meblowego) posiadają atesty (w tym. m.in. ognioodporność) wyłącznie do zastosowań podłogowych.

Atesty ognioodporności dla wykładzin podłogowych nie obowiązują przy aplikacjach na ścianach. Inwestor może zainstalować produkt na ścianie na własną odpowiedzialność.

Czy wykładziny Forbo nadają się na ogrzewanie podłogowe?

Tak, wszystkie wykładziny Forbo nadają się na ogrzewanie podłogowe. Należy jednak stosować się do poniższych zaleceń:

• Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na 48 godzin przed instalacją i pozostawić wyłączone na 48 godzin po instalacji.

• Temperaturę po 48h od instalacji należy zwiększać stopniowo: o kilka stopni co parę dni aż do uzyskania odpowiedniej temperatury.

• Przed oddaniem wykładziny do użytku, prosimy zadbać o utrzymanie równomiernej temperatury w pomieszczeniu mieszczącej się w przedziale 18°C-27°C.

• Ogrzewanie podłogowe nigdy nie powinno przekraczać 27°C pod wykładziną.

• Nie stosowanie się do zalecanych wskazówek spowodować może, że wykładzina nie będzie utrzymywała swoich parametrów. Zalecenia te dotyczą wszystkich rodzajów wykładzin podłogowych.

Jak można zwiększyć właściwości akustyczne wykładziny?

W ofercie Forbo dostępne są podkłady akustyczne pod wykładziny, takie jak Corkment (podkład korkowy pod linoleum) oraz Sarlibase (podkład pod linoleum i PVC). Podkłady te zapewniają w zestawieniu z wykładziną redukcję dźwięków uderzeniowych na poziomie 14 dB i 18dB.
Corkment
Podkład Sarlibase

Jeżeli wymagana jest ‘gotowa do użytku’ wykładzina akustyczna to proponujemy:

• Kolekcję wykładzin akustycznych Sarlon
Marmoleum Decibel (17dB)
Marmoleum Acoustic (14 dB)

W przypadku płytek dywanowych posiadamy w ofercie podkład SOFTbac®, który zapewnia zwiększoną izolację akustyczną dźwięków uderzeniowych oraz przedłuża okres gwarancji o 50% (do 15 lat).

Jaka wykładzina nadaje się do łazienki, sanitariatów i pomieszczeń mokrych?

Forbo posiada specjalistyczne rozwiązanie podłogowe zarówno na podłogi, jak i ściany, do pomieszczeń stale mokrych lub narażonych na kontakt z wodą, takich jak: sanitariaty, łazienki, prysznice, gabinety spa, otoczenie basenu, przebieralnie czy szatnie.

Na podłogi rekomendujemy wykładziny antypoślizgowe Forbo Step
Wszystkie wykładziny Step posiadają powłokę ochronną PUR Pearl, która pozwala na łatwe utrzymanie czystości przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów higieny oraz dożywotniej gwarancji antypoślizgowości (R10-R12).

Na ściany oferujemy okładzinę PVC Onyx+, która charakteryzuje się bardzo wysoką trwałością i odpornością na wilgoć. Wykładzina Step jest kolorystycznie skoordynowana z okładziną Onyx+.

Te dwa produkty stanowią idealne rozwiązanie podłogowe do pomieszczeń mokrych w placówkach służby zdrowia, domach opieki, placówkach edukacyjnych oraz obiektach rekreacyjnych typu SPA.

Jaka wykładzina nadaje się dla alergików?

Forbo posiada dwa rodzaje wykładzin rekomendowane przez Instytut Alergologiczny Allergy UK. Jest to wykładzina linoleum o nazwie Marmoleum oraz wykładzina flokowana Flotex.

Wykładzina Marmoleum produkowana jest z naturalnych i odnawialnych surowców i jest trwale antyalergiczna i bakteriostatyczna (zapobiega rozmnażaniu się bakterii MRSA i E. coli). Marmoleum posiada 30 razy niższą zawartość Lotnych Związków Organicznych, niż ta wymagana przez normę europejską oraz o 50% niższą emisję CO2 w porównaniu do innych wykładzin elastycznych.
Marmoleum

Wykładzina Flotex zbudowana jest z krótkich, bardzo gęsto ułożonych (70 mln/m2) włókien nylonu, które pochłaniają alergeny i roztocza z powietrza nie pozwalając na głębokie przenikanie brudu. Proste odkurzanie pozwala na usunięcie z tej wykładziny dwukrotnie większej ilości alergenów, niż ze zwykłych dywanów. Zalety produktu zostały docenione przez dyrektorów przedszkoli i innych placówek edukacyjnych. Flotex stosowany jest również w pokojach dla alergików w hotelach tzw. allergy roomach.
Flotex

Co to znaczy, że wykładzina jest antystatyczna i prądoprzewodząca?

Wykładziny antystatyczne nie kumulują na powierzchni ładunków elektrycznych (napięcia ≤ 2kV). Nie wymagają one stosowania specjalistycznej chemii. Wszystkie wykładziny Forbo są antystatyczne.

Wykładziny prądoprzewodzące to specjalistyczne rozwiązania podłogowe stosowane w pomieszczeniach wymagających szczególnej ochrony przed ładunkami elektrycznymi. Instalowane są w serwerowniach, tzw. pomieszczeniach czystych (cleanroom), przy produkcji elektronicznej, farmaceutycznej, na salach operacyjnych oraz w pracowniach diagnostycznych, a więc wszędzie tam, gdzie występuje aparatura wrażliwa na ładunki elektryczne. Przykładem podłogi przewodzącej jest Forbo Colorex

Które z serii wykładzin są odpowiednie dla dzieci (np.: w placówkach edukacyjnych)?

W placówkach edukacyjnych potrzebna jest podłoga do zadań specjalnych: trwała i wytrzymała na intensywny ruch, łatwa w utrzymaniu czystości, antyalergiczna i bezpieczna dla dzieci.

Forbo posiada rozwiązania podłogowe, które są niskoemisyjne, bezftalanowe i całkowicie bezpieczne dla dzieci i osób znajdujących się w ich otoczeniu.
Więcej

Które z serii wykładzin nadają się do szpitali?

Forbo Flooring od ponad wieku doskonali ofertę wykładzin podłogowych skierowaną do szpitali i placówek zdrowotnych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz poznaniu specyficznych wymogów i potrzeb w tym sektorze, stworzyliśmy kompleksową ofertę obejmującą zarówno wykładziny naturalne (linoleum) Marmoleum, jak również wykładziny PVC: specjalistyczne płytki Colorex SD/EC, wykładziny ogólnego zastosowania Eternal, wykładziny antypoślizgowe Step oraz wykładziny homogeniczne Sphera.
Więcej

Jak podłoga może wpłynąć na punktację w certyfikacji LEED?

Znacznie, zależy to rodzaju materiału i jego parametrów. Wykładzina może wpływać nawet jednocześnie na kilka punktów materiałowych MR oraz jakość środowiska wewnętrznego (IEQ) w certyfikacji LEED.

Jak podłoga może wpłynąć na ocenę BREAAM?

Znacznie, zależy to od ilości zakupionego materiału i jego parametrów. Podłoga może przyczynić się do spełnienia wymogów certyfikacji BREEAM w:

• w zakresie punktu Hea 02 – Jakości Powietrza we Wnętrzach;

• w zakresie kredytu Hea 05 – Izolacja akustyczna;

• w zakresie kredytu MAT 1 (EPD) – Wykorzystanie materiałów o niskim wpływie na środowisko;

• w zakresie kredytu MAT 5 – Materiały odporne na zużycie.

Ocena wykładzin Forbo w certyfikacji BREEAM w zależności od przeznaczenia