Wybierz kraj

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

NASZ CERTYFIKAT ISO 9001

Dostrzegając prawdziwą wartość organizacji zorientowanej na jakość, w 2012 roku Forbo Flooring Systems postanowiło zbadać możliwość dalszego zwiększania zaangażowania w poprawę jakości w obrębie całej organizacji, w celu spełnienia wymagań klientów. W kwietniu 2013 r. dokonaliśmy znacznej zmiany, poprzez certyfikację wszystkich globalnych organizacji sprzedaży jednym, wielozakładowym certyfikatem ISO 9001.


Wielozakładowy certyfikat ISO 9001 dla globalnej organizacji sprzedaży jest unikalny w branży podłogowej. Podczas gdy większość organizacji obejmuje certyfikatem wyłącznie biura sprzedaży zlokalizowane przy zakładzie produkcyjnym, Forbo Flooring objęło certyfikacją również organizacje sprzedaży poza Europą i europejskie organizacje nieprodukcyjne.

W ostatnich latach kultura jakości organizacji sprzedaży Forbo Flooring rozwinęła się jeszcze bardziej i została dwukrotnie certyfikowana z całkowitym przejściem na nową normę ISO 9001:2015 w kwietniu 2019 r.

ISO 9001 logo

ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015 to system zarządzania jakością, w którym najważniejszymi filarami są wymagania klientów, ich zadowolenie i ciągłe doskonalenie. W systemie zarządzania jakością opisano procesy, które tworzą i kontrolują usługi świadczone na rzecz klienta, aby zapewnić spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta.
Norma ISO 9001:2015 jest zgodna z cyklem Planuj, Wykonuj, Sprawdzaj, Działaj (ang. PDCA - Plan, Do, Check, Act) w podejściu opartym na procesach i zachęca do myślenia opartego na ryzyku.
PDCA to narzędzie, które można wykorzystać do zarządzania procesami i systemami.

Planuj, Wykonuj, Sprawdzaj, Działaj

PDCA oznacza:
Planuj: ustal cele systemu i procesów, aby uzyskać wyniki („Co robić” i „jak to zrobić”)
Wykonuj: wdrażaj i kontroluj to, co zostało zaplanowane
Sprawdzaj: monitoruj i mierz procesy oraz wyniki pod względem polityki, celów i wymagań oraz raportuj wyniki.
Działaj: podejmuj działania w celu poprawy wydajności procesów

PDCA działa jako cykl ciągłego doskonalenia, z myśleniem opartym na ryzyku na każdym etapie.

Dokumenty do pobrania

  • Forbo-Flooring-Systems_Certificate_multi-site_ISO-9001_Sales

    Pobierz "Certificate multi site ISO 9001 sales"

  • Forbo-Flooring-Systems_Quality-Policy-2019

    Pobierz "Forbo Flooring Systems Quality Policy 2019"