Wybierz kraj

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Raport trendów

Nasze kierunki trendów na rok 2021

Sierpień 2021

Trend Directions 2021

Na początku sierpnia nasz zespół projektowy opublikował raport Kierunki trendów 2021, dający wgląd w aktualne trendy w projektowaniu oraz trendy, które widzimy na nadchodzący rok. Projektanci: Marijke Griffioen, i Thomas Eurlings wyjaśniają, w jaki sposób powstał ten raport i jakie według nich są najważniejsze trendy, które należy śledzić.

Jaka jest myśl stojąca za stworzeniem tego raportu trendów?

„Nasz zespół projektowy co roku tworzy raport trendów. Salone del Mobile w Mediolanie jest zwykle punktem wyjścia dla raportu, do którego dodajemy badania projektowe, trendy i inspirujące dane z wystaw, które zbieramy przez cały rok. Ponieważ tegoroczne targi meblowe w Mediolanie zostały odwołane z powodu pandemii, rozszerzyliśmy nasze badania o jeszcze bardziej istotne trendy kulturowe i społeczne.

Raport Kierunki trendów dostarcza inspiracji dla naszych projektantów przy opracowywaniu kolekcji i aktualizowaniu naszej Globalnej Karty Kolorów. Ale używamy go również do opowiadania historii, które możemy połączyć z naszymi kolekcjami. I oczywiście mamy nadzieję, że może być inspiracją również dla innych.”

Jakie są trendy 2021 roku?

„W raporcie trendów z 2021 r. rozwinęliśmy temat parku z naszego ubiegłorocznego raportu. Wydaje się, że ten temat stał się jeszcze bardziej aktualny w tym roku ze względu na bieżące wydarzenia. Coraz częściej widzimy, że tożsamość miejska przybiera cechy wiejskie. W dzisiejszym mieście, widzimy przyrodę reprezentowaną na różnych poziomach, zarówno zewnętrznie wplecioną w infrastrukturę miejską, jak i wewnątrz budynku. Obecnie w mieście wiele uwagi poświęca się projektom parków, dziedzińców, atrium i tarasów dachowych.

Park publiczny to miejsce spotkań mieszkańców miasta, miejsce, które łączy lub funkcjonuje jako kampus kulturalny, ogród botaniczny. Miejsce, w którym można się spotkać, zregenerować, odpocząć, ale także zdobywać wiedzę.”

Marmoleum Marbled Splash Fresco
HVEG Fashion Group en Fashion Linq | Marmoleum Walton 3355

Co to oznacza dla środowiska zabudowanego?

„Architekci zaczynają teraz dodawać więcej niuansów do sposobu, w jaki myślą o symbiozie między naturą a środowiskiem zabudowanym, opracowując projekty, które zanurzają budynki i ich mieszkańców w świecie biologicznym, a nie na odwrót.

Widzimy zielone infrastruktury biurowe z dużą ilością roślinności, dziedzińce na świeżym powietrzu przeznaczone do nieformalnej pracy i spotkań oraz miejsca pracy przypominające szklarnie, które mogą być również wykorzystywane do rozrywki.

Budynki stają się nie tylko bardziej przepuszczalne fizycznie, ale także społecznie: budynki biurowe i służby zdrowia są często projektowane tak, aby łączyć się z ludźmi. Przestrzenie opisywane jako „miejskie salony”, budowane są nie tylko dla mieszkańców lub użytkowników szpitala, ale także dla otoczenia – zawierają mieszankę przestrzeni publicznych i aktywności dostępnych dla pacjentów, gości i przechodniów. Umieszczenie społeczności w centrum projektu.”

Czy możecie podać nam przykład?

Czy możecie podać nam przykład?
„W szpitalach widzimy tak zwane mikro krajobrazy, które wiją się w budynku i wokół niego, od parteru po ogrody na dachach. Składający się z ogrodów i placów zabaw, ma pomóc dzieciom w nawiązaniu kontaktu z naturą i stworzyć zabawne, nie onieśmielające środowisko medyczne.

Tworzenie zdrowego środowiska wewnętrznego jest czymś, co w Forbo Flooring Systems uważamy za bardzo ważne. Wymaga to wprowadzenia niektórych elementów zewnętrznych, czy to światła dziennego, przyrody, świeżego powietrza, czy też bogatego asortymentu drobnoustrojów żyjących w glebie i roślinach.

Budynki stały się zbyt hermetycznie zamknięte i odcięte od świata zewnętrznego. Powinniśmy pomyśleć o tym, jak sprawić, by nasze budynki i przestrzenie wewnętrzne były nieco bardziej przepuszczalne, aby zapewnić większą ciągłość między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym.”

Trend report 2021 | The Rooftop
Trend report 2021 | The Greenhouse moodboard

Jak ten raport odnosi się do filozofii dynamiki budynku?

„Zbadano, jakie różne interakcje zachodzą w budynku. Powstałe pięć scenariuszy, które nazywamy dynamiką budynku, zostało następnie przełożonych na serie kolorów, wyrażenia materiałów, wzory i struktury.
Ten raport został oczywiście stworzony z myślą o dynamice budynku. Każdy scenariusz ma swoją unikalną grę kolorów, w której decydujący jest kontrast, intensywność i położenie jednego koloru względem drugiego.

Ponieważ pełne współgranie wybranych kolorów określa atmosferę, poszczególne kolory można łatwo dostosować w razie potrzeby, bez wpływu na ogólną atmosferę. Daje to możliwość corocznej aktualizacji palety o nowe trendy kolorystyczne bez wpływu na istotę naszej ogólnej karty kolorów.”