Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Elektrisk ledende gulv

Colorex EC

Colorex EC är en ideal lösning för laboratorier, IT-rum och renrum. Colorex EC möter de striktaste kraven för partikelfrigörelse, vilket hjälper till att minska eventuella smittorisker.

Att reducera genereringen av elektrostatiska laddningar är huvudanledningen till kontrollmätningar I ESD-skyddade områden (EPA). I områden med elektronikmontering, mekatronik och i datacentraler spelar golvbeläggningen en avgörande roll. Golvet ska inte bara avleda elektrostatiska laddningar från personal och utrustning, utan även reducera genereringen av laddningar där de normalt inträffar, i kontakten mellan skosulan och golvet.

  • Colorex EC
  • Colorex EC
  • Colorex EC 250222 niagara
    Colorex EC

    Colorex EC

    Colorex EC är en ideal lösning för laboratorier, IT-rum och renrum. Colorex EC möter de striktaste kraven för partikelfrigörelse, vilket hjälper till att minska eventuella smittorisker.

Normer og Sertifiseringer

Normer og Sertifiseringer

In order to provide our customers with highest safety, we measure and report the conductivity of each production batch. As a result of this quality control procedure, we establish a measurement report showing the distribution of conductivity values within a single batch. These reports are available to the customer upon request.

The homogeneous structure of Colorex SD/EC with its dense network of conductive veins is a guarantee for lifetime conductivity. Performance is permanent, independent from air humidity or temperature conditions

In conjunction with appropriate ESD footwear, Colorex EC is fully compliant with the personnel grounding requirements specified in the IEC 61340-5-1 and ANSI/ESD S20.20 standards for ESD Protected Areas (EPA):
- System resistance Person / Footwear / Flooring System < 35 MOhm
- Body Voltage < 100V

Vedlikehold

Colorex vedlikehold

Skader i overflaten som brennmerker, riper eller misfarging fra kjemikalier kan fjernes ved hjelp av en vanlig eksentersliper. Bruk et sandpapir på 80 til å begynne med og derette gradér det opp til 240. Etter sliping kan overflaten repareres til sin opprinnelige kvalitet og utseende ved tørr polering med rød pad.

Last ned vedlikeholdsanvisningen her Colorex Cleaning & Maintenance

Maintenance

Produkt konstruksjon

Produkt konstruksjon

Colorex produseres kun som fliser for å sikre de unike produktegenskapene og unngå kritiske problemer som for eksempel avtagende elektrisk ledende egenskaper. Flisene er enklere og raskere å installere og gir mindre spill, spesielt i små og mellomstore rom eller ved rom som ikke har rett passform.

Colorex oppfyller alle funksjoner og krav som stilles til ESD-gulv. Colorex har en meget lav andel av mykgjørere som gir meget lave emisjoner.

Colorex konstruksjon
1. Kobberbånd
2. Elektrisk ledende lim
3. Undergulv
4. Ledebaner

Colorex construction

Installasjon

Installasjon

Colorex kan installeres/monteres på forskjellige måter:

1. Colorex limes på gulvet
2. Colorex på installasjonsgulv
3. Colorex Plus – løsleggingbar flis

Klikk på "Mer" for mer informasjon

1. Colorex limes på gulvet
Colorex SD og EC legges med elektrisk avledende lim og kobles til jord med kobberbånd. Om det ikke er krav til elektrisk ledende gulv kan et vanlig gulvlim benyttes. Når Colorex legges på betong tåler det meget tung belastning fra for eksempel truck uten at gulvet tar skade. I ESD-områder er sveising av flisene valgfritt. I ”cleanrooms” er sveising et krav. På grunn av at Colorex-flisene ikke krymper, vil det aldri bli noe problem med at skjøtene går fra hverandre. Ved legging av Colorex Concept benyttes samme leggeanvisning.

2. Colorex på installasjonsgulv
Colorex monteres ofte på oppbygde installasjonsgulv i blant annet ”cleanrooms” og datasentraler. Colorex er meget lavemitterende og har høy densitet. Colorex kan perforeres og tilpasses for ulike luftsystemer som ofte benyttes i kombinasjon med opphøyet gulv. Fordelene med å tåle tung belastning og mulighetene for reparasjon av skader i gulvet gjør Colorex unik i forhold til andre alternativer.

3. Colorex Plus – løsleggingbar flis
Colorex Plus er et løsleggingssystem av høy kvalitet for alle bruksområder, spesielt der kostbare forberedelser og stopp i produksjon er uaktuelt. Ingen spesielle forberedelser behøves så lenge gulvet er rett. Colorex Plus kan legges uten at pågående produksjon behøver å avbrytes og gulvet kan umiddelbart benyttes etter installasjon. Den åpne strukturen i bunnen gjør at Colorex Plus kan ventilere bort all fukt. Colorex Plus har et innebygd enkelt låsesystem og med Colorex-overflaten får man alle funksjoner og fordeler som dette produktet har.
Colorex Plus finnes tilgjengelig i ”Electrical Conductive” (EC) highperform-versjon. ”Static Dissipate” (SD) perform-versjon kan spesialbestilles. Dessuten finnes en antistatisk versjon for ikke ledende installasjoner. Systemet kompletteres med en trinnlydssikker flis som kan legges i sammen med alle typer av Colorex Plus-fliser i områder med tung belastning. Spesielle ramper og kantlister kan benyttes med Colorex Plus for å skape en komplett løsning for alle situasjoner. Colorex Plus tåler til og med truck.

Vi har flere monteringsanvisninger som kom lastes ned her:
Colorex conductive installation instructions
Colorex inner corner installation
Colorex outer corner installation
Colorex welding instructions
Colorex welding corners instructions
Colorex restore

Installation