Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Bærekraftig og miljøvennlig

Ved FNs toppmøte den 25. september 2015 vedtok verdens stats- og regjeringssjefer 17 globale mål og Agenda 2030 for bærekraftig utvikling. Alle verdens land har påtatt seg å lede verden mot en bærekraftig og rettferdig fremtid, f.o.m. 1. januar 2016 og frem til 2030.
Les mer om FNs bærekraftsmål

Parisavtalen forplikter og Grønn Byggallianse har utarbeidet et konsept som de har kalt "Paris-proof". Det er helt klart at materialer kan bidra i stor grad med å kutte klimagassutslipp, men det krever at man vet hvordan man skal gå frem.

Forbo ønsker å lede den bærekraftige utviklingen og inviterer samarbeidspartnere til å ta kontakt for å få informasjon om hvordan dette kan løses. Det er enormt mye å hente ved å foreta gode valg, ikke bare innen klimagassutslipp, men også i forhold til hvilke råvarer materialene inneholder og ikke minst hvor mye energi som går med til å produsere de. Vi ønsker å ha en aktiv rolle slik at vi i sammen med markedet kan bidra til å løse verdens klimautfordringer.

Paris3

Miljøvennlige gulv

For å kunne ta gode miljøvalg må man sette seg inn i den totale miljøbelastningen for et materiale.

Dette deles inn i 4 områder:
Klimagassutslipp, emisjoner til innemiljø, helse- og miljøfarlige stoffer og materialressurser (råvarer og energibruk).

Grønn Byggallianse eier en metode som heter ECOproduct, et verktøy som på en enkel måte viser resultatet for et materiale innen disse fire områdene.

Vi har registrert alle våre produkter i ECOproduct og man da enkelt se om produktet kvalifiserer til å samle i poeng i BREEAM-NOR.

Det er allikevel store forskjeller mellom produkter og skalaen som ECOproduct har viser dette på en god måte.

Les mer om det her: Miljøvurdering

Linoleum ingredienser
Vinylgulv fri for ftalater 2017

En giftfri hverdag

Regjeringens plan for å oppnå målet om et miljø uten miljøgifter:
Det er en av de viktigste og mest utfordrende oppgavene innen miljøpolitikken akkurat nå og prioriteres høyt av politikerne. Ved å sikre at vi ikke benytter helse- og miljøfarlige stoffer i produktene våre bidrar vi til et bedre innemiljø og en giftfri hverdag for alle som er i kontakt med våre gulv.

Mest omdiskutert nå er trolig PVC og ftalater. Vi ønsker debatten velkommen, men synes samtidig at det finnes en stor risiko for at klimabelastningen kommer i skyggen når det blir for stor fokus på enkelte råvarer. Selv om man bytter ut enkelte råvarer så er ikke det noen garanti for at produktets miljøprofil er god. Forbos vinylsortiment er i dag helt fritt for ftalater.