Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

BREEAM NOR

BREEAM NOR har blitt standarden for sertifisering av bygg i Norge. Det er Grønn Byggallianse som drifter den britiske metoden og som også reviderer og sertifiserer byggene. Metoden oppdateres med jevne mellomrom og for tiden er den siste oppdateringen fra 2016.

Som byggherre bestemmer man seg for å sertifisere etter et valgt nivå (av 5 nivåer totalt) og metodikken bygger på å samle poeng for å oppnå dette nivået. De fem nivåene er PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT og OUTSTANDING.

Det er utarbeidet en omfattende manual som beskriver hele metodikken (se lenke under) og for materialer kan man samle poeng på ulike måter. De viktigste elementene for å samle poeng i forhold til gulv er dokumentasjon av klimagassutslipp, innemiljø, helse- og miljøfarlige stoffer og ressursbruk (råvarer og energi).

Det gis poeng for bl.a. bruk av klimagassregnskap, spesifikk EPD (miljødeklarasjon), svanemerkede produkter, bruk av ECOproduct som verktøy, dokumentasjon av emisjoner til innemiljøet og ansvarlige innkjøp.

Les mer om BREEAM NOR

BREEAM NOR logo

ECOproduct

ECOproduct er en norsk metode som dokumenterer miljøbelastningen for et materiale, basert på informasjon fra en 3. parts verifisert (spesifikk) EPD, med tilleggsinformasjon.

I ECOproduct vurderes produktene ut ifra den faktiske miljøbelastningen materialet har på innemiljø, helse- og miljøfarlig stoffer, klimagassutslipp og ressursforbruk ved produksjon.

Resultatene i ECOproduct vises med symboler: grønt, hvitt eller rødt, slik at man kan sammenligne ulike materialers miljøprofil.

ECOproduct utsteder et sertifikat for produktet og forteller om det kvalifiserer til poeng i BREEAM-NOR.

Du kan laste ned våre sertifikater her:
Ecoproduct sertifikater

ECOproduct sertifikat

Innenfor symbolene er det også graderinger slik at grønt symbol har en skala fra 1-3, hvitt har fra 4-6 og rødt har fra 7-8.

Så selv om man oppnår f.eks. hvitt symbol innen klimagassutslipp, så vil det være ganske store forskjeller mellom karakter 4 og 6.

Til høyre kan du se at man ved å få karakter 6 faktisk har mellom 130 - 160 % av gjennomsnittet for produktkategorien. Det er ikke et godt valg i dag hvor man søker nettopp å spare klimagassutslipp for materialer.

Søk produkter som har grønt symbol for klimagassutslipp og jo lavere tall, jo bedre. Se resultatet for Marmoleum under.

ECOproduct metode klimagassutslipp

Svanen

Miljømerking er en stiftelse som myndighetene opprettet i 1989 for å forvalte de offisielle miljømerkene i Norge. Miljømerking forvalter de to offisielle miljømerkene Svanen og EU-blomsten i Norge. Miljømerkede produkter og tjenester har gjennomgått en objektiv miljøvurdering. De er begge Type 1-merking. Det betyr for eksempel at en tredjeparts organisasjon tar beslutningen i alle spørsmål om kriterier. Det betyr også at Miljømerking Norge har et livssyklusperspektiv når de stiller krav og ser på hele produktets miljøbelastning. Det settes også høye krav til hvilke kjemikalier som benyttes i produksjonen og et svanemerket produkt oppfyller de strengeste kriteriene i forhold til helse- og miljøfarlige stoffer.
Les mer om Svanen

Svanemerket