Pasirinkite savo šalį

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Tvarumo strategija

Ėjimas aplinka, judėjimas pirmyn

Slinkite, kad atrastumėte

Kuriame geresnes aplinkas

Mūsų Flooring Systems frazė – geresnės aplinkos kūrimas – išreiškia mūsų sąmoningumą, įsipareigojimą ir pastangas tvarumo srityje. Stengiamės sukurti geresnį pasaulį mūsų planetai ir joje gyvenantiems žmonėms.

Kaip įmonė esame įsipareigoję vykdyti savo įsipareigojimus būsimoms kartoms. To siekiame imdamiesi konkrečių veiksmų, kad būtume atsakingi aplinkosaugos atžvilgiu.

Tvarumo strategija

Tapti atliekų nesukuriančia įmone, kuri taiko pagrindinius žiedinės ekonomikos principus.

Mūsų strategija paremta trimis pagrindiniais tikslais:

1. Transformuoti tiesinės ekonomikos verslo modelį, kad atitiktume žiedinės ekonomikos modelio principus: mažesnis sunaudojamų medžiagų kiekis, išteklių optimizavimas, didesnis sunaudojamų perdirbtų medžiagų kiekis ir surinkimo programų bei pasenusių medžiagų perdirbimo opcijų parengimas.

2. Prisidėti kuriant geresnes patalpų aplinkas ir sveikesnius pastatus, grindų dangas gaminant visą dėmesį skyrus žmonių sveikatai, funkcionalumui, saugumui, patogumui ir aplinkosaugai.

3. Palaikyti socialinį teisingumą ir užtikrinti vienodas sąlygas tiekimo grandinėje esantiems darbuotojams per SA8000.

Užtikrinti, kad mūsų tvarumo strategija ne tik nusitaikytų į tolimus horizontus; sukūrėme programą su skaidriais uždaviniais ir tikslais, kurių ketiname pasiekti iki 2025 m.

Tvarumo strategija_kelias pirmyn

Tvarumo programa 2025

Pastatų keliami iššūkiai ir mūsų kelionė

Mūsų 2025 m. tvarumo programa apima viską nuo produkto gyvavimo ciklo pradžios iki galo bei mūsų ambicijas dėl pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo, o taip pat grąžinimo schemas ir panaudotų dangų surinkimo iš vartotojų schemas.

Parengę 2025 m. tvarumo programą mes pradėjome vertinti visą gyvavimo ciklą, kuris apima kur kas daugiau nei tai, ką mes gaminame ir parduodame. Mūsų produktų plėtra ir dizainas, šaltiniai, gamyba, platinimas, grindų priežiūra, techninė priežiūra ir remontas, o taip pat po montavimo likusių atliekų surinkimas, pakartotinis panaudojimas ir perdirbimas yra neatsiejamos mūsų atnaujintos strategijos dalys.

Skaitykite daugiau apie pastatų keliamus iššūkius

Tikslai dėl žiedinės ekonomikos

Produktų, kurių gamybos metu neišskiriamas anglies dioksidas, portfelio pristatymas
• Didesnis nei 70 % CO2 kiekio sumažinimas nuo 2004 iki 2021 m.

Atsinaujinančios energijos naudojimas
• Kur įmanoma, elektros energijos, gautos iš 100 % atsinaujinančių šaltinių, naudojimas
• Stiprus iškastinių dujų naudojimo sumažėjimas

Tapimas atliekų nesukuriančia įmone
• ≥ 95 % produktų atliekų pakartotinis panaudojimas / perdirbimas
• 100 % biuruose sugeneruojamų atliekų pakartotinis panaudojimas / perdirbimas

Aktyviai prisidedama prie žiedinės ekonomikos
• Didinamos ES pardavimų apimtys, kai naudojamos vartotojų panaudotos ir paskui perdirbtos medžiagos
• Didinamas ES po montavimo likusių perdirbtų atliekų kiekis
• Didinami ES pakartotinai panaudojamos ir perparduodamos laisvai klojamos dangos pardavimų kiekiai
• Perdirbimas: didinami parduodamų produktų perdirbami kiekiai
• Visuose produktuose yra 20 % perdirbtų medžiagų (geria⌫

žaliavos_žiediniu principu gaminamos grindys

Tikslai žmonėms, su kuriais dirbame

Etiškos ir tvarios tiekimo grandinės valdymo užtikrinimas
Savo tiekėjus skatiname taikyti poveikį aplinkai mažinančias tvarumo programas. Taip pat daug dėmesio skiriama naudojamoms medžiagoms, siekiant didinti perdirbtų ar biologinių medžiagų kiekį gaminamose grindų dangose.

Užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų įtraukti į tvarumo užtikrinimą
Mūsų 2025 m. tvarumo programa apima žiedinės ekonomikos ir tvarumo mokymus visiems mūsų darbuotojams. Be to, nuomojami automobiliai ir kitos transporto priemonės tose šalyse, kuriose yra tinkama infrastruktūra, yra varomos nenaudojant iškastinio kuro.

Užtikrinti, kad būtume socialiai atsakinga, įvairiapusė ir integruojanti įmonė su talentingais darbuotojais
Pritaikėme lyties, amžiaus, kultūros ir fizinių savybių įvairiapusiškumo ir įtraukimo politiką bei palaikome ir tobuliname mūsų SA8000 sertifikuotą socialinės atskaitomybės valdymo sistemą.

Forbo socialinė atskaitomybė

Atnaujinta informacija apie mūsų progresą

Teikdami kasmetines ataskaitas apie tvarumą, mes paaiškiname ir detalizuojame savo strategiją.

Ataskaitoje apie tvarumą pateikiama skaidri mūsų ekologinės, socialinės ir ekonominės veiklos apžvalga, kaip nurodoma visuotinėje ataskaitų teikimo iniciatyvoje. Ataskaitas rengimą vertiname ne tik kaip ataskaitų teikimo priemonę, bet ir kaip atskaitomybės įrankį. Jos padeda vykdyti tvarumo strategijoje numatytas veiklas bei gerinti tvarumui užtikrinti atliekamų veiksmų efektyvumą.

Peržiūrėti visas mūsų publikacijas
Ataskaita apie tvarumą

Kontaktinė informacija

Norite daugiau sužinoti apie mūsų tvarumo strategiją, grindų dangų sprendimus ar kitomis temomis? Mes pasirengę jums padėti!

Susisiekite