Pasirinkite savo šalį

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Duomenų privatumo deklaracija

Įvadas
Šia Duomenų privatumo deklaracija mes, „Forbo Holding Ltd.“, paaiškiname, kaip tvarkome asmens duomenis, kuriuos mes ar mūsų dukterinės įmonės (toliau – „Forbo“) renka, naudoja ir apdoroja Forbo interneto svetainėje ir jos puslapiuose (toliau – „Svetainė“), ir supažindiname su Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėmis.

Forbo skiria didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl, tvarkant asmens duomenis, vadovaujasi galiojančiu duomenų privatumo įstatymu (Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, BDAR). Nors šia interneto svetaine galima naudotis ir neatskleidžiant jokių asmens duomenų, tam tikros šioje svetainėje prieinamos paslaugos yra galimos tik pateikus tokią informaciją.

Forbo, siekiant užtikrinti svetainėje apdorojamų asmens duomenų saugumą, įgyvendino daugybę techninių ir organizacinių priemonių. Tačiau turėkite omenyje, kad duomenų perdavimas internetu visgi gali būti nesaugus, ir tokiu atveju neįmanoma užtikrinti visiško Jūsų asmens duomenų saugumo.


Forbo renkama informacija
Forbo bendruosius asmens duomenis gali rinkti įvairiais būdais, pavyzdžiui, vartotojui apsilankius interneto svetainėje, užsisakius naujienlaiškio paslaugą ar naudojantis bet kokiomis kitomis paslaugomis, funkcijomis, veiklomis ar ištekliais, kuriuos „Forbo“ teikia savo svetainėje.
Vartotojui lankantis šioje svetainėje, renkami duomenys apie naudojimą, tokie kaip naršyklės tipas ir versija, tinklapis, iš kurio pasiekiama mūsų svetainė, prieigos data ir laikas, IP adresas (kuris yra nuasmeninamas, kad nebūtų įmanoma identifikuoti asmenų) ir interneto paslaugų tiekėjas. „Forbo“ naudoja šią informaciją kad galėtų tinkamai pateikti svetainės turinį, optimizuoti jį kartu su reklaminiais skelbimais, užtikrinti ilgalaikį mūsų informacinių technologijų sistemų ir svetaines technologijos veikimą ir teikti teisėsaugos institucijoms informaciją, reikalingą kibernetinių atakų tyrimui. „Forbo“ nenaudoja šių duomenų išvadoms apie duomenų subjektą susidaryti. Serverio žurnale esantys duomenys kaupiami atskirai nuo duomenų subjekto atskleidžiamų asmens duomenų.
Kiti duomenys, tokie kaip Jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt. yra renkami tik tuo atveju, jei savanoriškai juos atskleidžiate Forbo.

Prenumeratos ir užklausų formos
Šioje svetainėje vartotojai gali užsisakyti naujienlaiškius ir kitas Forbo publikacijas, taip pat susisiekti su mumis per užklausų formas ir užsisakyti kitas Forbo paslaugas. Atitinkamoje įvesties kaukėje matoma, kokie asmens duomenys yra perduodami. Siekiant apsisaugoti nuo galimo piktnaudžiavimo, kartu su šiais duomenimis mes fiksuojame IP adresą, kurį kompiuterio sistemai priskiria interneto paslaugų tiekėjas ir kurį duomenų subjektas naudoja registruojantis, bei registracijos datą ir laiką.
Jei nurodyta formoje, mes taip pat galime naudoti jūsų duomenis apie naudojimą kartu su perduodamais duomenimis jūsų pageidavimams nustatyti.
Taip surinkti asmens duomenys bus naudojami tik tuo tikslu, kuriam davėte sutikimą, t. y. naujienlaiškiams ar kitai komunikacijai, kurią užsiprenumeravote, siųsti, jūsų užklausoms atsakyti ir pateiktiems užsakymams tvarkyti. Be to, taip pat galime naudoti šiuos duomenis informacijai apie jus dominančius produktus siųsti. Galite bet kuriuo metu nutraukti prenumeratas ir atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Tai padarysite paspaudę ant nuorodos, kurią rasite kiekviename naujienlaiškyje, arba atsiųsdami el. laišką adresu info.lt@forbo.com.

Slapukai
Kad galėtumėte pasiūlyti Jums „Forbo“ paslaugas, šioje svetainėje naudojame slapukus.
Jūs galite uždrausti slapukų naudojimą, pakeisdami atitinkamus nustatymus savo naršyklėje. Be to, jau nustatytus slapukus bet kada galite ištrinti naršyklėje esančiomis funkcijomis ar kitomis programomis. Tai įmanoma visose populiariausiose naršyklėse. Tačiau, norime pabrėžti, kad tokiu atveju gali būti apribotas kai kurių svetainės funkcijų naudojimas. Daugiau informacijos apie slapukus rasite toliau pateiktoje Slapukų politikoje.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas
Vadovaudamiesi į BDAR (tais atvejais, kai jis taikomas), norime apibrėžti teisinį pagrindą, kuriuo remiamės tvarkydami asmens duomenis. Dauguma su mūsų svetaine susijusių tvarkymo operacijų yra paremtos BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, kadangi duomenų tvarkymas yra būtinas teisėtiems „Forbo“ ar trečiosios šalies interesams, išskyrus atvejus, kai duomenų subjekto interesai ir pagrindinės teisės yra viršesnės už tokius interesus. BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas yra teisinis pagrindas duomenų tvarkymo operacijoms, kurioms mes gauname sutikimą. Jei asmens duomenų tvarkymas būtinas vykdant sutartį, kurios šalimi Jūs esate, pavyzdžiui, prekių pristatymui ar paslaugų teikimui, toks tvarkymas yra pagrįstas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Tai taip pat taikoma tvarkymo operacijoms, kurios yra reikalingos ikisutartinėms priemonėms vykdyti, pavyzdžiui, užklausų, susijusių su mūsų produktais ar paslaugomis, atveju. Jei „Forbo“ atžvilgiu taikomos teisinės priemonės, pagal kurias reikalingas asmens duomenų tvarkymas, pavyzdžiui, dėl mokestinių įsipareigojimų įvykdymo ar reikalaujant valdžios institucijoms, duomenų tvarkymas yra pagrįstas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu.

Dalijimasis asmens duomenimis
Mes neperduosime, neparduosime ir nesidalinsime sukauptais asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, nebent iš anksto pranešėme Jums apie tokį perdavimą, pardavimą ar dalijimąsi, ir gavome Jūsų sutikimą. Tačiau „Forbo“ pasilieka teisę dalintis duomenimis su trečiosiomis šalimis toliau apibrėžta apimtimi: (i) su dukterinėmis ar kontroliuojamomis įmonėmis bei subrangovais, kuriems taikoma ši Duomenų privatumo deklaracija ar kurie laikosi principų, užtikrinančių bent minimaliai tokią pat apsaugą, kaip Duomenų privatumo deklaracija; (ii) su paslaugų teikėjais, kurie administruoja svetainę ar teikia kitas paslaugas, tokias kaip interneto srautų stebėjimas ar statistinių analizių sudarymas; (iii) „Forbo“ ir trečiųjų šalių apsaugos tikslais sukauptais duomenimis gali būti dalijamasi, jei to reikalaujama dėl atitinkamų teisinių priežasčių, arba toks dalijimasis būtinas vykdant Naudojimo sąlygas ar siekiant apsaugoti „Forbo“ ir trečiųjų šalių teises.
Minėtomis aplinkybėmis Jūsų duomenys gali būti perduodami šalims už Šveicarijos ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Asmens duomenys perduodami už EEE ribų, remiantis tinkamumo deklaracijomis ar kitomis tinkamomis apsaugos priemonėmis, ypač Europos Komisijos priimtomis standartinėmis duomenų privatumo nuostatomis.
Susisiekite su mumis, jei norite gauti konkrečių apsaugos priemonių, taikomų asmens duomenų eksportui, kopiją (BDAR 13 straipsnio 1 dalies f punktas).

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?
Mes tvarkome ir saugome asmens duomenis tik tiek, kiek to reikia tikslui, kuriam šie duomenys renkami, pasiekti, tačiau ne trumpiau nei reikalaujama pagal taikomas duomenų saugojimo nuostatas. Po to duomenys reguliariai ištrinami.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės
Pagal BDAR 15 straipsnį, kiekvienas duomenų subjektas turi teisę susipažinti su jo tvarkomais duomenimis, pagal BDAR 16 straipsnį – teisę reikalauti ištaisyti duomenis, pagal BDAR 17 straipsnį – teisę reikalauti ištrinti duomenis, pagal BDAR 18 straipsnį – teisę riboti duomenų tvarkymą, pagal BDAR 21 straipsnį – teisę nesutikti, ir, jei taikoma, pagal BDAR 20 straipsnį – teisę į duomenų perkeliamumą. Be to, jei taikoma Jums, teisę pateikti skundą atitinkamai duomenų apsaugos inspekcijai pagal BDAR 77 straipsnį.
Mums suteiktą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo galite bet kada atšaukti. Ši nuostata galioja ir norint atšaukti sutikimus, kuriuos suteikėte prieš įsigaliojant BDAR, t. y. iki 2018 m. gegužės 25 d. Tačiau toks atsisakymas neturi įtakos duomenų tvarkymui iki atšaukimo.

„Google Analytics“
Šioje svetainėje naudojama kompanijos „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Jungtinės Amerikos Valstijos, teikiama interneto analizės programa „Google Analytics.“ Žiniatinklio analizė – tai duomenų apie vartotojo elgesį svetainėje rinkimas, kaupimas ir analizė. Interneto analizės programa, be kita ko, kaupia duomenis apie tinklapius, iš kurių buvote nukreipti į šią svetainę (t. y. nukreipiančiąsias svetaines), aplankytus šalutinius puslapius, jų lankymo dažnumą ir trukmę. Žiniatinklio analizė dažniausiai pasitelkiama tinklapio optimizavimui ir interneto reklamos kaštų ir naudos analizei atlikti.
Žiniatiklio analizei „Google Analytics“ naudoja kodą „_gat. _anonymizeIp.“ Todėl, kai prie svetainės jungiamasi iš ES valstybės narės ar kitos EEE priklausančios šalies teritorijos , šiuo kodu „Google“ sutrumpina duomenų subjekto IP adresą ir taip jį nuasmenina.
„Google Analytics“ tikslas – analizuoti srautą mūsų svetainėje. „Google“ taip pat pasitelkia sukauptus duomenis ir informaciją, vertindama, kaip naudojama mūsų svetainė, ruošdama svetainės veiklos ataskaitas ir teikdama kitas mums aktualias paslaugas, susijusias su svetainės naudojimu.
„Google Analytics“ naudoja slapukus, kurie įrašomi į duomenų subjekto įrenginį. Šie slapukai „Google“ suteikia galimybę analizuoti, kaip naudojatės mūsų svetaine. Kaskart atidarius atskirą šios svetainės puslapį, duomenų subjekto naršyklė automatiškai siunčia duomenis per „Google Analytics“ į „Google“ interneto reklamos ir komisinių tikslais. Šios techninės procedūros metu „Google“ atskleidžiami asmens duomenys, tokie kaip duomenų subjekto IP adresas, pagal kurį „Google“ gali įvertinti lankytojų ir paspaudimų kilmę, ir, tuo vadovaujantis, apskaičiuoti komisinius.
Slapukuose saugomi asmens duomenys, tokie kaip prieigos laikas ir vieta bei duomenų subjekto lankymosi mūsų svetainėje dažnumas. Kaskart apsilankius svetainėje, šie asmens duomenys, įskaitant duomenų subjekto naudojamos operacinės sistemos IP adresą, perduodami į „Google Inc.“ serverius JAV. Šie asmens duomenys saugomi „Google“ serveriuose JAV. „Google“ techninių procedūrų metu gali perduoti tokius duomenis per trečiuosius asmenis.
Kaip nurodyta anksčiau, duomenų subjektas gali bet kuriuo metu atsisakyti naudoti slapukus mūsų svetainėje, pakeisdamas tam tikras naršyklės parinktis. Atlikus šiuos pakeitimus, naršyklė neleis „Google Analytics“ įrašyti slapukų į duomenų subjekto naudojamą įrenginį. Be to, jau nustatytus „Google Analytics“ slapukus bet kada galima ištrinti naršyklėje esančiomis funkcijomis ar kitomis programomis.
Be to, duomenų subjektas turi teisę užkirsti kelią „Google Analytics“ sugeneruotų duomenų, susijusių su šios svetainės naudojimu, rinkimui ir tvarkymui „Google.“ Šiuo tikslu duomenų subjektas turi atsisiųsti naršyklės įskiepį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Šis naršyklės įskiepis per „JavaScript“ nurodo „Google Analytics“, kad jokie duomenys ir informacija, susiję su interneto svetainių lankymu, negali būti siunčiami į „Google Analytics“. „Google“ šių naršyklės įskiepių įdiegimą traktuoja kaip prieštaravimą. Jei duomenų subjektas ištrina, suformatuoja ar iš naujo įdiegia programinę įrangą, naršyklės įskiepį reikia pakartotinai įdiegti, kad būtų išjungta „Google Analytics“ programa.
Daugiau informacijos ir „Google“ taikomas duomenų privatumo nuostatas rasite adresu https://policies.google.com/privacy?hl=en ir http://www.google.com/analytics/terms/us.html. „Google Analytics“ išsamiai aprašyta šiame puslapyje https://www.google.com/analytics/.

Socialinių tinklų įskiepiai
Šioje svetainėje naudojami socialinių tinklų įskiepiai, atpažįstami pagal atitinkamų socialinių tinklų logotipus. Tam tikrų socialinių tinklų vartotojai, pasitelkdami šiuos įskiepius, gali savo profiliuose įsikelti „Forbo“ puslapių nuorodas arba pasidalinti norimais puslapiais su savo kontaktais socialiniuose tinkluose. Kaskart paspausdami ant socialinių tinklų įskiepių, jūs siunčiate identifikavimo duomenis į atitinkamą socialinių medijų platformą. Jei to nepageidaujate, neaktyvinkite socialinių tinklų įskiepių. Jei norite sužinoti daugiau informacijos apie duomenų kaupimą ir tvarkymą bei jų naudojimą socialinių tinklų platformose, skaitykite socialinių tinklų privatumo politikas.

Apsaugos priemonės
Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo technologiją, jos įgyvendinimo kaštus, pobūdį, apimtį, kontekstą ir taikymo tikslus, bei įvertinus skirtingas individualių asmenų teises ir laisves, mes dedame visas pastangas, kad apsaugotume asmens duomenis nuo atsitiktinio ir neteisėto sunaikinimo ar praradimo. Mes stengiamės užtikrinti, kad asmens duomenys būtų naudojami tinkamai ir būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Kad apsaugotume asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo, mes naudojame tam tikrus procesus, technologijas ir fizines saugumo priemones.
Be to, prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tiems darbuotojams, rangovams ir agentams, kuriems tokia informacija yra reikalinga atliekant pavestas užduotis ar vystant ir gerinant produktus bei paslaugas.

Duomenų privatumo deklaracijos keitimas
„Forbo“ pasilieka teisę bet kurio metu keisti šią Duomenų privatumo deklaraciją. „Forbo“ rekomenduoja reguliariai perskaityti šią Duomenų privatumo deklaraciją, kad nepraleistumėte atliktų pakeitimų, susijusių su Jūsų asmens duomenimis. Lankydamiesi šioje svetainėje, Jūs pritariate ir prisiimate atsakomybę reguliariai peržiūrėti šią Duomenų privatumo deklaraciją ir susipažinti su galimai atliktais pakeitimais.

Taikoma teisė
Bet kokie ginčai, susiję su šios svetainės naudojimu, sprendžiami vadovaujantis Šveicarijos įstatymais ir nagrinėjami pagal „Forbo“ buveinės vietą – Baar, Šveicarija – neįtraukiant prieštaraujančių nuostatų.

Susisiekite su mumis
Jei turite klausimų, susijusių su šia Duomenų privatumo deklaracija ar „Forbo“ vykdomu asmens duomenų tvarkymu, nedvejodami susisiekite su mumis toliau nurodytu adresu.

Forbo Flooring B.V.
K. Ulmana gatve 5
Rīga, LV-1004
Latvia
Tel. +371 67066116
El. paštas: info.lt@forbo.com

2020 m. Birželio mėn