Pasirinkite savo šalį

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Duomenų privatumo deklaracija

Bendra informacija
Interneto svetainė forbo.com (toliau – Svetainė) yra valdoma Forbo Holding Ltd (toliau – Forbo). Ši Duomenų privatumo deklaracija nustato Forbo renkamų Svetainės vartotojų duomenų surinkimo, naudojimo ir saugojimo tvarką.
Naudodamiesi šia Svetaine Jūs automatiškai sutinkate, jog Forbo rinktų, apdorotų ir naudotų žemiau nurodomą asmeninę informaciją apie Jus šioje Deklaracijoje nurodytais tikslais. Šį sutikimą dėl bet kurio aukščiau įvardinto duomenų naudojimo ateityje bet kuriuo metu galite atšaukti.


Forbo renkami duomenys
Informaciją apie asmeninius vartotojų duomenis Forbo gali rinkti įvairiais būdais, pavyzdžiui, Jums aplankius Svetainę, prenumeruojant naujienlaiškį, atliekant kitus veiksmus ar naudojantis kitomis paslaugomis, funkcijomis ar ištekliais, kuriuos Forbo pateikia savo Svetainėje.
Forbo nesiims jokių veiksmų, kad Jus identifikuotų, ir Jūsų asmeninius duomenis rinks tik tokiu atveju, jei tokią informaciją Forbo pateiksite savo noru. Turite pasirinkimą Forbo Svetainėje lankytis anonimiškai. Nepaisant to, Forbo gali rinkti duomenis apie Jus, kuomet sąveikaujate su Svetaine ar atsakote į naujienlaiškius ar Forbo siunčiamus pranešimus. Tais atvejais, kuomet registruojatės tam, kad pasiektumėte riboto prieinamumo informaciją, Forbo gali Jūsų paprašyti pateikti tam tikrą asmeninę informaciją tam, kad galėtų valdyti santykius su Svetainės vartotoju.
Jums naršant Puslapį techniniais sumetimais tam tikrą informaciją Forbo serveris registruos automatiškai. Šiais atvejais gali būti registruojamas Jūsų IP adresas arba Jūsų naudojama operacinė sistema, Jūsų kalbos nustatymai ar Jūsų naudojamos naršyklės tipas bei kuriuos Forbo Svetainės puslapius lankote. Forbo taip pat registruoja informaciją apie tai, iš kurių puslapių patenkate į Forbo Svetainę.

Slapukai (angl. Cookies)
Tam, kad galėtų Jums pasiūlyti Forbo teikiamas paslaugas, Svetainėje Forbo turi naudoti slapukus (angl. cookies). Jūs galite pakeisti savo kompiuterio nustatymus ir išjungti slapukų įdiegimą bei kaupimą. Vis dėlto Forbo pabrėžia, kad tokiu atveju kyla rizika negalėti visa apimtimi pasinaudoti Svetainės teikiamomis funkcijomis. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti žemiau pateikiamoje deklaracijoje dėl slapukų.
Forbo surinktos informacijos panaudojimas
Apie Jus surinktus duomenis Forbo naudoja išimtinai savo prekių ir paslaugų pasiūlos tikslais, taip pat Svetainės pritaikymui pagal Jūsų poreikius bei tam, kad nuolatos galėtų optimizuoti jos funkcionavimą. Tam tikra informacija taip pat yra naudojama statistikos sumetimais, siekiant optimizuoti ir toliau vystyti Svetainę.
Asmeninės informacijos sklaida
Nesant Jūsų aiškiai išreikštam sutikimui Forbo tretiesiems asmenims neparduos, neišmainys ir neskleis jokios surinktos informacijos. Vis dėlto žemiau išdėstyta apimtimi Forbo pasilieka teisę tretiesiems asmenims atskleisti surinktą informaciją, konkrečiai: (i) filialams ir valdomoms įmonėms, subrangovams, kuriems taikoma ši Duomenų privatumo deklaracija arba kurie savo veikloje laikosi taisyklių, suteikiančių ne mažesnį duomenų apsaugos lygį nei numatyta šioje Duomenų privatumo deklaracijoje; (ii) paslaugų tiekėjams, kurie administruoja šią Svetainę arba teikia kitas paslaugas, tokias kaip interneto srauto stebėjimo ar statistinės analizės (analizės paslaugos, tokios kaip Google Analytics). Vis dėlto Forbo įsipareigoja atskleisti tik bendro pobūdžio informaciją, kuri neleistų identifikuoti mūsų įmonės klientų; (iii) siekiant apsaugoti Forbo bei trečiųjų šalių interesus, surinkti duomenys gali būti atskleisti, jei to reikalauja susijęs teisinis įpareigojimas arba jei toks atskleidimas būtinas siekiant užtikrinti Naudojimosi taisyklių laikymąsi arba siekiant apsaugoti Forbo arba trečiųjų šalių teises.

Google analytics
Šioje Svetainėje naudojamos Google Analytics – Google Inc. (toliau – Google) interneto analizės platformos – paslaugos. Google Analytics naudoja vadinamuosius slapukus (angl. cookies) toliau – (slapukai). Slapukai yra teksto failai, kurie parsiunčiami ir kaupiami Jūsų kompiuteryje, jie leidžia analizuoti Jūsų naudojimąsi Svetaine. Slapuko sugeneruota informacija apie tai, kaip naudojatės Svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą), siunčiama į Google serverį, esantį Jungtinėse Valstijose, ir yra jame saugoma. Google šią informaciją naudoja Jūsų naudojimosi Svetaine analizei, ataskaitų apie veiklą puslapiuose, skirtų tų puslapių valdytojams, formavimui bei kitų paslaugų, susijusių su puslapių bei interneto naudojimu, teikimui. Jei tai yra reikalinga ir neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, Google informaciją taip pat gali teikti trečiosioms šalims. Google tvirtinimu, Jūsų IP adresas niekuomet nebus susiejamas su kitais Google valdomais duomenimis. Slapukų įrašymą galite išjungti pakeisdami savo naršyklės nustatymus, vis dėlto pažymime, jog tai gali apriboti Jūsų pilnavertį naudojimąsi šios Svetainės teikiamomis funkcijomis. Naudodamiesi šia Svetaine Jūs sutinkate, kad aukščiau nurodytais būdais ir tikslais Google apdorotų apie Jus surinktus duomenis. Jei nenorite, kad Google Analytics naudotų Jūsų duomenis, naršyklėje galite įdiegti išjungimo priedą GOOGLE link

Jei Google AdSense – Google Inc., JAV (toliau – Google) internetinės reklamos platforma – į šį Puslapį įkelia skelbimus (tekstinius skelbimus, plakatus), Jūsų naršyklė gali išsaugoti Google ar trečiosios šalies siųstą slapuką. Šiame slapuke išsaugota informacija gali būti registruojama, surenkama bei analizuojama Google arba trečiųjų šalių. Be to, tam, kad surinktų informaciją, Google AdSense taip pat naudoja vadinamuosius žiniatinklio indikatorius (angl. web beacons) (maži nematomi grafiniai failai), kurie leidžia įrašyti, surinkti bei analizuoti duomenis apie nesudėtingą veiklą, pavyzdžiui, vartotojų srautą Svetainėje. Slapuko ir / ar žiniatinklio indicatoriaus sugeneruota informacija apie naudojimąsi Svetaine perduodama Jungtinėse Valstijose esančiam Google serveriui ir ten saugoma.
Atsižvelgdami į AdSense skelbimus, surinktą informaciją Google naudoja Jūsų kaip vartotojo elgesio modelių analizei. Informaciją Google gali perduoti trečiosioms šalims, tačiau tik jei to nedraudžia taikytina teisė. Jūsų IP adreso Google nesusies su jokiais kitais įmonės saugomais duomenimis. Slapukų parsiuntimą ir Web Beacons rodymą galite išjungti pakeitę savo naršyklės nustatymus: juose pažymėję parinktį „Blokuoti slapukus“ (angl. No cookies accepted) (Internet Explorer vartotojams eiti į: «Įrankiai(Extras)/Interneto parinktys(Internet Options)/Privatumas(Data Privacy)/Parametrai(Settings)»; Firefox vartotojams eiti į «Priemonės(Extras)/Nuostatos(Settings)/Privatumas(Data Privacy)/Slapukai(Cookies)»).

Bendruomenių adresynai (angl. social bookmarks)
Forbo Svetainėje naudojami pagal atitinkamus logotipus atpažįstami bendruomenių adresynai (angl. social bookmarks). Socialinių tinklų vartotojai gali pasinaudoti šiais adresynais ir savo paskyrose patalpinti nuorodas į pasirinktus Forbo puslapius ir taip juos pasižymėti ar pasidalinti su į kontaktų skiltį įtrauktais asmenimis. Spustelėję socialinius adresynus atitinkamiems socialiniams tinklams siunčiate savo identifikacinius duomenis, tad jei to nenorite, šių adresynų neaktyvuokite. Jei norite daugiau sužinoti apie tai, kaip socialiniai tinklai renka duomenis bei juos apdoroja ir naudoja, skaitykite konkrečių socialinių tinklų privatumo politikos dokumentus.
Saugumo priemonės
Surinkti privatūs duomenys yra saugomi laikantis taikytinų duomenų privatumo standartų. Susijusi informacija aptarnaujama Forbo operaciniuose tinkluose, išskyrus atvejus, kuomet laikantis aukščiau nurodytų nuostatų ji yra perduodama trečiosioms šalims.
Visi surinkti asmeniniai duomenys Forbo yra saugomi tik protingą laikotarpį arba tiek laiko, kiek pagal teisės aktus tokią informaciją yra privaloma saugoti. Surinktiems duomenims, kurie nelaikomi privačiais, jokie apribojimai netaikomi.

Šios Duomenų privatumo deklaracijos pakeitimas
Frobo pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šios Duomenų privatumo deklaracijos nuostatas. Rekomenduojame Jums reguliariai peržiūrėti šios deklaracijos tekstą tam, kad visuomet žinotumėte naujausią Forbo poziciją dėl Jūsų asmeninių duomenų apsaugos. Lankydamiesi Svetainėje Jūs pripažįstate, jog esate atsakingi už tai, kad periodiškai peržiūrėtumėte šią Duomenų privatumo deklaraciją ir sužinotumėte apie galimus jos pakeitimus.
Taikytina teisė
Visiems nesutarimams, atsiradusiems dėl naudojimosi Svetaine ar su tuo susijusiems, bus taikoma Šveicarijos teisė, šie nesutarimai bus sprendžiami tik teismuose ir bus teismingi Forbo buveinės, esančios Baar savivaldybėje/kaime (Šveicarija), vietos teismams, netaikant kolizinių teisės normų.

Klausimai dėl Duomenų privatumo deklaracijos
Jei turite klausimų, susijusių su šia Duomenų privatumo deklaracija, prašome nedvejoti ir su mumis susisiekti el. paštu: communications@forbo.com.

Rugpjūtis, 2014