Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Indkøb & råvarer

Optimere brugen af sunde og bæredygtige materialer

Scroll ned og få mere at vide

Bæredygtige råvarer

Vi går i ring med transparens fra "Cradle-to-Cradle"

Theme 2 intro image

INDKØB OG RÅVARER

For at sikre, at vores produkter er helt og holdent bæredygtige, sætter vi selv de højeste standarder, når det kommer til indkøb og materialer. Vores produkter er tredjepartsverificeret med miljøerklæringer såsom LCA'er, EPD'er og HPD'er. Vi sigter mod kun at bruge 100% harmløse og sporbare råvarer og øge mængden af fuldt biobaserede produkter, der sælges.

Optimer brugen af bæredygtige materialer

  • 100 %

    100 % Du får et gulvprodukt, der er 100 % lavet af uskadelige, sporbare og giftfrie råmaterialer.

  • 37 %

    Vi har i gennemsnit 23% genanvendt materiale i vores produkter, og vi arbejder på at øge denne procentdel. Du får en ambitiøs partner og brancheleder, der støt skifter til biobaserede løsninger og øger brugen af genanvendt indhold.

  • 100 %

    Vi tilbyder 100% transparent information og stræber efter mere nul-affaldsproduktion. Miljøvaredeklarationer er tilgængelige for alle vores produkter.

Råvarer

Vi bestræber os på at reducere mængden af råvarer, der er nødvendige for at fremstille vores produkt

Vi bestræber os på at reducere mængden af råvarer, der er nødvendige for at fremstille vores produkter.

Vores præference og mål er at bruge enten naturlige, vedvarende materialer eller materialer, der er rigeligt tilgængelige.

Udtømning af ressourcer er et vigtigt emne i den cirkulære økonomi. Brugen af naturressourcer, der fornyer sig og kan høstes som enårige afgrøder, er den foretrukne mulighed. Når fornybarhed ikke er en mulighed, maksimerer vi brugen af genanvendte materialer og bruger råmaterialer, der har vist sig at være sikre og nemme at genbruge.

Den nøjagtige oprindelse af alle råvarer kan findes i miljøvaredeklarationerne (EPD'er), som er tilgængelige for alle vores produkter.

The exact origin of all raw materials can be found in the Environmental Product Declarations (EPDs), which are available for all our products.

Læs mere om vores EPD'ere
hørplanter_råvarer linoleum

Genanvendte materialer

Når vi indkøber vores råvarer, søger vi aktivt efter genanvendte alternativer.

I produktionsfasen bestræber vi os på ikke at producere affald og på at sikre, at alt affald, der opstår, genanvendes i produktets sammensætning. I 2023 var den vægtede gennemsnitlige mængde af genbrugt og genanvendt indhold i vores produkter 37 %.

Da vi allerede har investeret i interne genanvendelsessløsninger, vender vi nu vores opmærksomhed mod vores” Back to the Floor”-genanvendelsesprogram, og tager monterings- og forbrugeraffald tilbage til genanvendelse. Derudover søger vi hele tiden efter en effektiv genanvendelse i andre produkter, når det ikke kan bruges i vores egne gulvprodukter.

Læs mere om genanvendelse
Tessera tæppeflliser_højt genanvendt indhold

Leverandørkravsprogram

Leverandørkrav er en integreret del af kontrakten mellem Forbo Flooring Systems og vores leverandører og fastlægger styring og kontrol af:

✔ Kvalitet
✔ Miljømæssige påvirkninger
✔ Korruption
✔ Menneskerettigheder
✔ Sundhed og sikkerhed
✔ Social ansvarlighed (SA8000 standard)
✔ Samfundsansvarlighed
✔ Financiel risiko

Kravene til kvalitet, miljø og ansvarlig indkøbspraksis bliver regelmæssigt gennemgået og opdateret.

Vi støtter også vores leverandører ved at deltage i CO2-reduktionsprogrammer, så de kan opfylde obligatoriske industrikrav og hjælpe os med at opbygge en fuldt ud bæredygtig forsyningskæde.

Indkøb_råvarer

SA8000 & ISO 14001 certificering

Kontrolleret supply chain certificering

SA8000 er en international, auditerbar, social certificeringsstandard baseret på FN's menneskerettighedserklæring. Det definerer en metode for industri og virksomheder at måle sociale præstationer på.

Gennem ISO 14001 anvender vi et miljøledelsessystem (EMS) for at hjælpe os med en struktur, der skal følges i opsætningen af et effektivt EMS.

Garanteret sikre produkter

Garanti af sikkerheden for vores produkter starter med køb af råvarer og deres efterfølgende forarbejdning og fremstilling. Vi følger relevant lovgivning, herunder EU's REACH-regler og bygningsreglementer. Disse regler er designet til at beskytte folkesundheden og miljøet ved omfattende at identificere kemiske stoffers sikkerhedsegenskaber, og hvordan kemikalier kan anvendes sikkert.

Hos Forbo Flooring Systems overholder vi vores Compliance Plus-program om kemikaliesikkerhed ved at reducere og eliminere brugen af alle regulerede stoffer. De konkrete resultater af vores politik er overgangen til ftalatfrie blødgørere i alle vores vinyl- og tekstilprodukter, og at alle vores produkter nu har lave til meget lave VOC-emissioner.

Safe flooring products

Hvordan vi møder udfordringerne i byggeriet