Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Ansvarsfraskrivelse og vilkår

Virksomhedsoplysninger
Forbo Flooring A/S
Produktionsvej 14
2600 Glostrup
Danmark
Telefon +4492 8500
E-mail: info.denmark@forbo.com


Ansvarsfraskrivelse og vilkår for brug

Generelle oplysninger
Adgang til og brug af internetsiderne på adressen www.forbo.com ("Webstedet") tilhørende Forbo Holding Ltd ("Forbo") er underlagt følgende vilkår ("Vilkår for brug"). Forbo forbeholder sig retten til, til enhver tid og uden forudgående varsel, at ændre ”Vilkår for brug”.

Ved at besøge Webstedet accepterer du ("du" eller "Brugeren") samtidig disse Vilkår for brug.

Ansvarsfraskrivelse
Dette Websted og dets indhold, dvs. alt, hvad du læser, hører eller ser på siden er alene udarbejdet med henblik på at give information. Forbo bestræber sig på at sikre, at de oplysninger, der offentliggøres på Webstedet, er korrekte og opdaterede. Forbo yder dog ingen garantier for Webstedet eller dets indhold. Det betyder specifikt, at enhver garanti for nøjagtigheden, fuldstændigheden, lovligheden, aktualiteten, brugbarheden eller korrektheden af de oplysninger, Webstedet indeholder eller indeholder link til, fraskrives. Forbo garanterer heller ikke, at du uden problemer kan få adgang til Webstedet, eller at din adgang ikke vil blive afbrudt.

Forbo er ikke forpligtet til at fjerne forældede oplysninger fra Webstedet eller til at opdatere eller rette disse. Forbo forbeholder sig desuden ret til at ændre, udvide eller på anden måde justere indholdet af sit Websted.

Ansvarsbegrænsning
Forbo er erstatningsansvarlig for skader, som du eller tredjepart påføres af enheder, inden for Forbo koncernen, som følge af en forsætlig eller groft uagtsom eller som følge af en forsætlig eller groft uagtsom handling udeladelse. Forbos erstatningsansvar er dog i de nævnte tilfælde begrænset til, hvad der følger af gældende lovgivning. Forbo fraskriver sig ethvert andet ansvar, dvs. ethvert ansvar for adfærd, der ikke er forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller udeladelser eller ansvar for skader, der påføres af personer, som bistår Forbo (herunder leverandører). Enhver brug af Webstedet sker for Brugerens egen risiko.

Eksterne link
Forbos Websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Forbo har ingen kontrol over tredjepartswebsteder eller deres indhold og yder derfor ingen garanti for lovligheden, korrektheden, brugbarheden, aktualiteten eller fuldstændigheden af sådanne websteder eller deres indhold. Forbo er ikke ansvarlig for tredjepartswebsteder eller deres indhold eller for websteder, som linker til eller ”framer” Forbos Websted.

Sociale bogmærker
På Forbos Websted anvendes sociale bogmærker, som kan genkendes på de respektive logoer. Brugere af visse sociale medieplatforme kan anvende de sociale bogmærker til at linke til udvalgte Forbo-websteder i deres profil med det formål at fremhæve dem eller dele den pågældende side med deres kontaktpersoner. Når du klikker på et socialt bogmærke, sender du samtidig data, der identificerer dig, til den pågældende sociale medieplatform. Personer, som deler meddelelser/information om Forbo ved hjælp af sociale bogmærker, har ikke tilladelse til at udtale sig på vegne af Forbo eller til at repræsentere Forbo. De offentliggør deres egne holdninger og synspunkter. Bestemmelserne vedrørende eksterne link i disse Vilkår for brug gælder også for sociale bogmærker.

Intellektuelle ejendomsrettigheder
Indholdet på dette Websted, herunder billeder, videoer, varemærker i billed- eller tekstform, logoer med slogans, grafiske logoer, grafik, tekst, pressemeddelelser og andre oplysninger, er beskyttet af Ophavsretsloven samt anden lovgivning, der beskytter intellektuelle rettigheder. Gengivelse, overførsel eller anden brug af hele eller dele af indholdet eller layoutet på dette Websted uden forudgående skriftlig godkendelse fra Forbo Flooring A/S er forbudt. Forbo kan til enhver tid trække en given tilladelse tilbage uden, at Forbo bliver forpligtet til at udbetale refusion eller dække udgifter.

Beskyttelse af data
Hvis du beslutter dig for at gøre dine personlige data tilgængelige for Forbo, accepterer du, at disse data overføres uden forudgående kryptering, og at Forbo har ret til at gemme og bruge disse data i overensstemmelse med Forbos Regler for databeskyttelse. Du kan finde detaljerede oplysninger om beskyttelse af dine personoplysninger i den Politik om beskyttelse af personoplysninger, der findes nedenfor.

Sikkerhed ved overførsel af data
Ved at bruge Webstedet eller kommunikere med os via e-mail, en kontaktformular eller lignende metoder accepterer du samtidig, at alle data, du har til hensigt at sende til Forbo, sendes ukrypteret. Data, der sendes via disse kanaler, er hverken fortrolige eller sikre; dataene kan gå tabt eller ses af andre, de kan opsnappes eller modificeres af tredjepart. På grund af internettets driftsmæssige opsætning og de iboende risici sker al dataoverførsel, der igangsættes af dig, på egen risiko. Andet gælder kun, hvis Forbo tilbyder dig muligheden for at anvende krypteret dataoverførsel. Ved at kontakte Forbo elektronisk tillader du samtidig Forbo at kommunikere elektronisk med dig.

Forbo påtager sig intet ansvar over for dig eller andre for skader, der opstår i forbindelse med de meddelelser, der sendes til og fra Forbo via e-mail eller andre systemer til elektronisk overførsel af meddelelser.

Lovvalg
Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af Webstedet, er underlagt dansk lov.


August 2014