Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Beskyttelse af personoplysninger

Persondatapolitik

Indledning
Med denne persondatapolitik vil vi, Forbo Holding Ltd, gerne forklare hvordan vi behandler personlige oplysninger som vi eller vores datterselskaber ("Forbo") indhenter, benytter og behandler gennem Forbo's website og dets underliggende sider "Website") og de rettigheder du har som registreret person.

Forbo er forpligtet til en høj standard for privatliv og behandling af data hos Forbo vil kun ske i overensstemmelse med gældende lovgivning for databeskyttelse (specielt General Data Protection Regulation for Europæiske Union, "GDPR"). Mens brugen af dette website generelt er muligt uden udlevering af personlige oplysninger, er der visse services på dette website der kun kan benyttes hvis du vælger at dele dine personlige oplysninger med os.

Forbo har implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for sikring af personlige oplysninger der behandles gennem dette website. Webbaseret dataoverførsel kan dog være forbundet med usikkerhed og en absolut beskyttelse af dine personlige oplysninger kan derfor ikke garanteres.


Information som Forbo indhenter:
Forbo kan indsamle generelle personoplysninger på forskellige måder, for eksempel hvis du besøger website, abonnerer på et nyhedsbrev eller i forbindelse med enhver anden aktivitet, service, funktion eller ressource Forbo stiller til rådighed på website.

Under besøg på website registreret såkaldte brugerdata som browsertyper og -versioner der anvendes, websitet som den besøgende ankommer fra, dato og klokkeslæt for adgang, IP-adresse (der dog, i en vis udstrækning, anonymiseres så den ikke refererer til en individuel person) og internetudbyderen for det system der opnår adgang. Forbo benytter kun disse data til korrekt levering af indhold på vores website, optimere indholdet af website samt dets annoncer, sikre langsigtet drift af vores IT-systemer og website-teknologi, og levere den påkrævede information til politimyndigheder i tilfælde af kriminalsager vedrørende cyberkriminalitet. Forbo vil ikke benytte data til at drage konklusioner om den registrerede. Data der er indeholdt i logfiler på servere lagres separat fra alle personlige oplysninger der leveres af den registrerede.

Yderligere data, som dit navn, emailadresse, telefonnummer eller enhver anden personlig oplysning registreres kun, hvis du frivilligt afgiver disse til Forbo.

Abonnementer og kontaktformularer
På dette website, har brugere mulighed for tilmelding til nyhedsbreve og andre publikationer fra Forbo, at kontakte os via kontraktformularer og bestille services fra Forbo. Du kan se på de respektive indtastningsfelter hvilke personlige oplysninger der sendes. Bortset fra disse data, gemmer vi også IP adresse på computeren som tildelt af internetudbyderen og anvendt af den registrerede bruger på tidspunktet for registrering, samt dato og klokkeslæt for registrering som beskyttelse mod eventuelt misbrug. Hvis anført på skemaet, kan vi også kombinere dine brugerdata med de overførte data, for at identificere dine præferencer.


Personrelaterede data, der bliver indsamlet på denne måde, vil blive anvendt til de formål, med henblik på hvilke du sender disse til Forbo, for eksempel, for at udsende nyhedsbreve eller andre publikationer, som du har abonneret, for at besvare dine forespørgsler eller for at behandle dine bestillinger. Derudover kan vi anvende de omhandlede data, for at kontakte dig i forbindelse med relevante produkter. Du kan afslutte et abonnement og tilbagetrække din accept af databehandling på ethvert tidspunkt. Du kan enten benytte det respektive link der kan findes i hvert nyhedsbrev, eller du kan afslutte abonnementet på ethvert tidspunkt ved at sende en email til
info.denmark@forbo.com.

Cookies
For at kunne tilbyde services fra Forbo, benytter Forbo cookies på dette website.

Du har mulighed for at forhindre lagring eller installation af cookies, ved at justere dine browserindstillinger. Allerede anbragte cookies kan slettes på ethvert tidspunkt via din browser eller andre programmer. Dette er muligt i alle populære browsere. Forbo understreger dog, at dette vil medføre at du ikke kan benytte alle funktioner på websitet. Yderligere information om cookies kan findes i Cookies-retningelinjer herunder.

Juridisk grundlag for behandlingen
Af hensyn til og i forhold til GDPR (hvor denne er gældende), vil vi gerne informere om det juridiske grundlag for vores behandling af personlige oplysninger. De fleste behandlinger i relation til vores website er baseret på artikel 6(1)(f) GDPR da behandling er nødvendig for Forbo's eller tredjeparts legitime interesser, bortset fra hvor disse er i strid med interesser eller fundamentale rettigheder og friheder for den registrerede og kræver beskyttelse af personlige oplysninger. Artikel 6(1)(a) GDPR danner det juridiske grundlag for behandlingen hvorfor vi indhenter accept for et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personlige oplysninger er nødvendige for opfyldelse af en kontrakt som du deltager i, som, for eksempel, ved behandling af vareleveringer eller enhver anden service, er behandlingen baseret på artikel 6(1)(b) GDPR. Det samme er gældende for sådan behandling der er påkrævet for udførelse af for-kontraktuelle foranstaltninger, for eksempel i tilfælde af forespørgsler vedrørende vores produkter eller services. Hvis Forbo er underlagt en juridisk forpligtelse der kræver behandling af personlige oplysninger, som ved opfyldelse af skattemæssige forpligtelser eller ansvar overfor offentlige myndigheder, er behandlingen baseret på art. 6(1)(c) GDPR.

Deling af personlige oplysninger
Vi vil ikke overføre, sælge eller udveksle personlige oplysninger vi har indhentet til tredjepart, med mindre vi har informeret dig om en sådan overførsel, salg eller udveksling og du har afgivet en udtrykkelig accept af dette. Under det nedenstående omfang, forbeholder Forbo sig dog retten til at dele indhentede personlige oplysninger med tredjeparter: (i) deling med datterselskaber eller kontrollerede selskaber samt underleverandører, der er underlagt denne persondatapolitik eller som er underlagt principper der tilbyder som minimum en tilsvarende beskyttelse som denne persondatapolitik; (ii) deling med serviceleverandører der administrerer website eller leverer andre services, som overvågning af webtrafik eller opsætning af statistiske analyser; (iii) for beskyttelse af Forbo og tredjeparter, kan indhentede data deles med tredjeparter hvis det er påkrævet ved aktuelt juridisk mandat eller hvis denne deling er nødvendig for efterlevelse af betingelser eller beskyttelse af Forbo's eller tredjeparts rettigheder.

I ovennævnte tilfælde, kan dine data blive overdraget til lande udenfor Schweiz eller det Europæiske Økonomiske Område ("EØF"). Personlige oplysninger overføres udenfor EØF på grundlag af deklaration af tilstrækkelighed eller andre passende forholdsregler, specielt standard databeskyttelsesklausuler anvendt af den Europæiske Kommission.
Kontakt os venligst hvis du ønsker en kopi af de specifikke forholdsregler der anvendes ved eksport af personlige oplysninger (artikel 13(1)(f) GDPR).

Hvor længe gemmes personlige oplysninger?
Vi vil kun behandle og gemme personlige oplysninger så længe det er påkrævet for det formål der har medført indhentning af de personlige oplysninger, men under ingen omstændigheder længere end påkrævet ved gældende dataregistreringsregler, og vil blive slettet rutinemæssigt derefter.

Hvilke rettigheder har jeg som registreret person?
Hver registreret person har ret til adgang i henhold til artikel 15 GDPR, ret til revidering i henhold til artikel 16 GDPR, ret til sletning i henhold til artikel 17 GDPR, ret til begrænset behandling i henhold til artikel 18 GDPR, ret til protest i henhold til artikel 21 GDPR, og, hvis relevant, ret til dataoverførsel i henhold til artikel 20 GDPR. Herudover, hvis relevant for dig, er der også en ret til afgivelse af klage hos passende dataregistreringsmyndighed i henhold til artikel 77 GDPR.

Du kan tilbagekalde din accept af vores behandling af personlige oplysninger på ethvert tidspunkt. Dette er også gældende for tilbagekald af accepterklæringer der er afgivet inden ikrafttrædelse af GDPR, dvs. inden 25. maj 2018. Dette tilbagekald vil dog ikke påvirke databehandling der er sket forud for tilbagekald.

Google Analytics
Dette website benytter Google Analytics, en webanalyseservice der drives af Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1350, USA ("Google"). Web analytics er en indhentning, koordinering og analyse af data for besøgeres adfærd på websitet. En web analyse service indhenter, koordinerer, data for website en besøgende ankommer fra (den såkaldte referrer), hvilke underliggende sider der er besøgt, eller hvor ofte og hvor længe en underside er vist. Web anayltics benyttes primært for optimering a website og udførelse af cost-benefit analyser ved internetannoncering.

For web analyse gennem Google Analytics benyttes applikationen "_gat. _anonymizeIp". Ved hjælp af applikationen bliver IP adresse for brugerens internetadgang forkortet af Google og anonymiseret ved adgang til vores website fra et medlemsland i den Europæiske Union eller anden medlemsstat i Europæiske Økonomiske Fællesskab.
Formålet med Google Analytics er at analysere trafikken på vores website. Google benytter blandt andet indhentede data og information til evaluering af brugen af vores website og levering af online rapporter, der viser aktiviteterne på vores website, og levering af andre services vedrørende vores brug af vores website.

Google Analytics anbringer cookies på den besøgendes computer. Med anbringelsen af cookie, kan Google analysere brugen af vores website. Ved hvert kald af en af de individuelle sider på dette website, vil webbrowser på brugerens IT-system aytomatisk sende data gennem Google Analytics komponenten med henblik på online annoncering og afregning af kommissioner til Google. Under forløbet af denne tekniske procedure, opnår Google selskabet et kendskab til personlige oplysninger, som IP-adresse for den registrerede, der blandt andet tjener til Google's forståelse af den besøgendes oprindelse og klik, og efterfølgende oprette kommissionsafregninger.

Cookie benyttes til at gemme personlig information, som adgangstidspunkt, lokation for adgang, og den registreredes frekvens af besøg på vores website. Ved hvert besøg på vores website, sendes personlige oplysninger, inklusive IP-adresse for internetadgang anvendt af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige oplysninger lagres i USA. Google kan teknisk overdrage disse personlige oplysninger til tredjepart.

Den registrerede kan, som nævnt ovenfor, forebygge anbringelse af cookies fra vores website på ethvert tidspunkt, ved hjælp af de respektive justeringer i den anvendte webbrowser og herved permanent forbyde anbringelsen af cookies. Denne justering på webbrowseren vil også forhindre Google Analytics i atv anbringe en cookie på den besøgendes IT-system. Allerede anvendte cookies fra Google Analytics kan slettes på ethvert tidspunkt via din browser eller andre programmer.
Herudover har den registrerede mulighed for, at protestere mod indhentning af data der generes af Google Analytics, relateret til brugen af dette website, samt behandling af disse data af Google. Til dette formål, skal den besøgende downloade en browser add-on under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere denne. Denne browser add-on fortæller Google Analytics gennem et JavaScript, at data og information for denne brugers besøg på internetsider ikke må sendes til Google Analytics. Installationen af browser add-on betragtes af Google som en afvisning. Hvis den besøgendes IT-system er slettet, formatteret eller geninstalleret herefter, skal den besøgende geninstallere browser add-on for at deaktivere Google Analytics.

Yderligere information og gældende databeskyttelsesregler for Google kan ses på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics er yderligere forklaret på følgende link https://www.google.com/analytics/.

Sociale links
Sociale links er identificeret ved deres respektive logoer på dette website. Brugere af visse sociale medier kan benytte disse social elinks til at anbringes links til udvalgte Forbo sites på deres profiler for at kommentere dem eller dele den respektive side med deres kontakter. Når du klikker på sociale links, sender du indentificerende date til det respektive sociale medie. Hvis du ikke ønsker at gøre dette, bør du ikke klikke på sociale netværkers links. For at se mere om indhentning af data eller behandling og brug af disse af sociale medier, bedes du se privatlivserklæringer for de individuelle sociale medier.

Sikkerhedsmæssige foranstaltninger
Med hensyntagen til aktualitet, omkostninger ved implementering og arten, omfanget, konteksten og formålet med behandlingen samt risikoen af varierende sandsynlighed og alvorlighed for rettigheder og friheder for individuelle personer, træffer vi passende foranstaltninger til beskyttelse af personlige oplysninger mod hændelsesvis og illegal destruktion og tab. Vi stræber efter at sikre at personlige oplysninger anvendes korrekt og beskytte dem mod uautoriseret adgang, anvendelse eller offentliggørelse. Vi benytter en kombination af proces, teknologi og fysisk sikkerhed som beskyttelse af personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse.

Herudover, er adgangen til personlige oplysninger begrænset til de ansatte, leverandører og agenter der har behov for dette for deres tildelte funktioner og udvikling eller forbedring af vores produkter og services.

Redigering af denne persondatapolitik
Forbo forbeholder sig retten til redigering af denne persondatapolitik på ethvert tidspunkt. Forbo anbefaler at du ser persondatapolitikken med jævne mellemrum så du altid er bevidst om Forbo's seneste tilgang til beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Når du besøger website, anerkender du også at det er dit eget ansvar at læse denne persondatapolitik periodisk for at se eventuelle ændringer.

Retsgrundlag
Enhver tvist der er opstået fra eller i forbindelse med brugen af website er underlagt Schweizisk lovgivning og skal alene afgøres i retten for Forbo's hovedsæde i Baar, Schweiz, med forbehold for konfliktive provisioner.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål relateret til denne persondatapolitik og eller relateret til behandlingen af personlige oplysninger indenfor Forbo, bedes du kontakte os på følgende adresse:

Forbo Flooring A/S
Produktionsvej 14
2600 Glostrup
Denmark
Telefon +45 4492 8500
E-Mail: info.denmark@forbo.com

Juni 2020