Vyberte svou zemi

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Podlahy pro čisté prostory

V prostředí čistých provozů ve farmaceutickém průmyslu, ve vědeckých laboratořích a výrobním průmyslu mohou být hlavním zdrojem znečistění částice rozptýlené ve vzduchu. Mohou způsobovat ztráty výtěžnosti, ale také vést ke korozi či znehodnocení výrobku. Standardy ISO a platná nařízení správné výrobní praxe pro čistotu vzduchu vyžadují, aby výrobce zajistil příslušná měření a pravidelně dokládal ověřitelné výsledky. Colorex může pomoci i v této situaci. Vhodnými produkty jsou Colorex SD, Colorex EC a Colorex EC plus.

Colorex
Colorex

Colorex

Colorex je ideální pro čisté prostory, protože splňuje nejpřísnější kritéria uvolňování částic, díky čemuž pomáhá snižovat hrozbu kontaminace. Vhodnost pro použití v čistých provozech byla navíc po obsáhlém zkušebním testování certifikována renomovaným německým institutem Fraunhofer IPA Institute.
Kliknutím přejděte na Colorex

Normy, certifikace, záruka

Colorex má dvě nezávislé certifikace vhodnosti pro použití v čistých prostorách:

Kvalifikace CSM definuje vhodnost materiálu Colorex EC pro specifické třídy čistých prostor na základě chování materiálu z hlediska uvolňování částic a plynů.
Tato kvalifikace je obvykle důležitá pro výrobu polovodičů, ale také pro farmaceutické čisté provozy.
Colorex EC má též certifikaci TESTED DEVICE, při které byl zkoumán z hlediska účinků chemické a biologické zátěže a možností dekontaminace. Tato série zkoušek je obvykle prováděna pro použití ve farmaceutickém průmyslu, biologickém výzkumu a zdravotnictví obecně.

Zkratka CSM znamená Cleanroom Suitable Materials, tedy materiály vhodné pro čisté provozy. CSM je průmyslový svaz založený v roce 2003 na základě podnětu institutu Fraunhofer IPA. Svaz CSM na základě mezinárodních norem vyvíjí zkušební metody pro testování a hodnocení veškerých produktů používaných v prostředí čistých provozů. V současnosti CSM sdružuje kolem 30 předních firem z oblasti průmyslové výroby zabývající se kontrolou kontaminace. Společnost Forbo Flooring se stala členem svazu v roce 2009.

Nejvýznamnější vlastnosti materiálu Colorex EC:
Uvolňování částic při zatížení třením splňuje požadavky na čistotu vzduchu v čistých prostorách třídy 4, jak jsou stanoveny normou ISO 14644-1.

Emise těkavých organických látek při teplotě 23°C nepřekračují limitní hodnoty pro třídu ISO-AMC -9.1 stanovené normou ISO 14644-8.

Na základě výsledků testování adheze mikroorganizmů Fraunhoferovou metodou bylo prokázáno, že Colorex EC je v souladu s Přílohou 1 normy pro správnou výrobní praxi vhodný pro použití v zónách farmaceutické výroby stupně A a B.

Biologická odolnost (účinky mikroorganismů) materiálu Colorex EC byla testována v souladu s normou ISO 846. Při mikroskopickém zkoumání byla zjištěna hodnota intenzity růstu mikroorganismů 0, což znamená, že tento materiál neslouží jako živná půda pro mikroorganismy, tudíž je inertní a fungistatický.

Posuzování čistitelnosti povrchu produktu bylo provedeno podle německé směrnice VDI, 2083 část 9.1. Výsledky testování převedené v souladu s normami na hodnotu třídy čistoty povrchu řadí Colorex EC mezi třídy 1 až 10 na škále od 0,1 (nejlepší) do 1000 (nejhorší).

Chemická odolnost materiálu vůči 14 vybraným chemickým látkám byla testována ponornou metodou v souladu s ISO 2812-1. Vybrané látky byly především chemikálie používané v čisticích, dezinfekčních a biodekontaminačních prostředcích.

Kompletní výsledky zkoušek s vysvětlivkami je možno nalézt v dokumentu Certifikace vhodnosti pro čistá prostředí, který si můžete stáhnout kliknutím na odkaz vpravo.

Fraunhofer