Vyberte svou zemi

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

surestep
original

Sure Step Original nabízí svěží alternativu k tradiční bezpečnostní podlaze s vylepšeným čistším vzhledem. Paleta 33 barev kombinuje stupňování odstínů a tónů.

4 dekory jsou dostupné také v akustickém provedení s kročejovým útlumem 17 dB: 172862 / 171072 / 172092 / 171592

Produkty

Surestep Original

O kolekci Step

O kolekci protikluzného vinylu Step

Naše kolekce Step nabízí protikluznost po celou dobu životnosti, a také nabízí unikátní řešení podlahy pro širokou škálu aplikací, včetně mokrých prostor.

Step dosahuje nejlepších výsledků v oblasti Bezpečnosti, Designu a Důvěry: maximální udržitelnost protikluznosti, nejširší výběr designů a trvanlivá ochrana.BEZPEČNOST
• Garantovaná protikluznost po celou dobu životnosti díky protikluzným částicím
  v celkovém objemu nášlapné vrstvy.
•Step zahrnuje všechny relevantní hodnoty protikluznosti (R11, R11, R12), aby byly splněny
  bezpečnostní požadavky v celé řadě aplikací. Přečtěte si, co kde použít


DESIGN
• Celý sortiment Step je navržen s ohledem na použití, včetně svěžích a stylových
  designů podlah pro souvislé kombinované mokré prostory s pohybem jak bosou, tak i obutou nohou.
• Nejautentičtější přírodní vizuál dřeva s embosovanou povrchovou vrstvou PUR Wood PearlTM.
• Špičkový design s novou robustní řadou Surestep Steel
• Inspirující nové možnosti s použitím digitálního tisku bezpečnostních podlah. .

DŮVĚRA
• Celá kolekce Step je chráněna povrchovou úpravou PUR (Wood) PearlTM,
  odolnou vůči poškrábání a chemikáliím, a nabízí vynikající zachování vzhledu.
• Díky této povrchové úpravě PUR PearlTM poskytují podlahy Step unikátní jednoduchost v čištění a
  údržbě.
• Inovativní protikluzné částice vyrobené z recyklovaného materiálu - Step Crystals -
  přispívají k jasnému designu a snadnějšímu čištění.
• Kolekce Step je 100% bez ftalátů a obsahuje alespoň 70% recyklovaného obsahu v rubové vrstvě.
• Společnost Forbo má více než 50 let zkušeností s navrhováním a výrobou bezpečnostních vinylů v
  podlahových krytinách.

Surestep Wood 18952

Protikluznost

Vysvětlení protikluznosti

Aby krytina splňovala normu EN 13845, musí mít udržitelnou protikluznost po celou dobu své živostnosti, založenou na obsahu protikluzných částic v celé tloušťce materiálu. Tato norma určuje požadavky, které musí být splněny, aby byla zajištěna trvalá protikluznost různých stupňů intensity použití. Všechny podlahoviny Step normu EN13845 splňují. Stáhnout vysvětlující dokument

Protikluznost podlah je často hodnocena s využitím R-škály, která je spojena s normou DIN 51130. Měření probíhá pomocí rampy pokryté olejem a nakloněné v různých úhlech, čímž se určují různé třídy protikluznosti. Podlahová krytina Step zahrnuje nejdůležitější třídy R10 až R12 v komplexní kolekci produktů určených pro použití v podmínkách, kde se pohybují lidé v obuvi.

Na produkty použité v oblastech, kde se chodí naboso, se vztahuje norma DIN51097. Zkušební metoda je podobná jako u normy DIN 51130, ale tentokrát je materiál pokrytý roztokem “mýdla a vody” a zkušební metoda tak více odpovídá reálných podmínkám v prostorách, kde se lidé pohybují naboso. Kolekce Step také nabízí jedinečná řešení až pro nejvyšší třídu v bezpečnosti pohybu bosou nohou. Zvolením správné krytiny Step pro správnou oblast použití je možné významně snížit riziko nehod způsobených uklouznutím.

Slip resistance explained

What to use where

What to use where

Our Step safety floors are designed to meet safety requirements in various applications. All Step floors meet and exceed strict Health and Safety Executive (HSE) and European standard requirements.

The collection is divided in 3 ranges:
Surestep (R10), Safestep (R11, R12)
and Wetroom floors

Surestep
All Surestep floors provide R10 slip resistance, are non-slip particle enhanced and can be applied in all types of general walking areas where an increased slip risk may occur.
Typical areas: high traffic areas like corridors, ramps, coffee corners, washrooms, toilet, crafts class rooms and public rooms.

Safestep (R11 & R12)
Safestep floors are applicable in areas where a higher slip risk is identified when incidental, accidental or continuous active contamination of the floor occurs. In these areas it is simply not possible to prevent spillage, due to the type of work environment.
Typical areas are: professional kitchens, light industrial food production, flourist shops, garden centres.

Wetroom (Surestep Laguna, Safestep Aqua)
Wetroom floor coverings are developed for use in continuously wet areas, where water flows frequently and barefoot traffic is the standard, or a combination of barefoot and footwear traffic occurs.
Typical areas are; shower rooms, spa/pool surroundings, changing rooms, locker rooms.

Download the usage advise for a complete overview of applications
Step usage advise

Surestep Laguna 181982 aquamarine

About slip resistance

Slip resistance explained

A sustainable, lifetime performance as a result of particles throughout the matrix of the floor covering is the requirement to comply with EN 13845. This standard specifies the requirements that must be met to ensure durable slip resistance in varying degrees of usage intensity. All Step safety floors comply with EN13845. Download the explanation page

Floors are often evaluated on slip resistance performance by using the R-scale, which is linked to the Din 51130 standard. Measuring slip resistance on a ramp covered with oil at different angles and thereby resulting in different classes of slip. Step safety flooring is covering the most relevant classes of R10 to R12, in a comprehensive range of products that are use in conditions where footwear is the standard.

For products used in barefoot areas, DIN51097 applies. The testing method is similar to that of the DIN 51130, but this time the product is flooded with ‘soap and water’ solutions, a testing method that is more relevant to the barefoot applications. The Step range also offers unique solutions up to the highest class in barefoot safety performance. By choosing the right Step floor for the right application one can prevent the potential for accidents caused
by slipping significantly.

Slip resistance explained

Floorcare

Surestep Laguna 181482 greige

Committed to the Health of One

Committed to the Health of One

With our Committed to the Health of One program, we strive to create better indoor environments with our floor coverings.

Our Step safety flooring range meets all HSE and European slip resistance norms and delivers safety with minimal compromise in terms of cleaning & maintenance thanks to the PUR PearlTM finish. All Step safety vinyl floors provide guaranteed slip resistant performance throughout their life.

Slips are amongst the most frequent accidents in the indoor environment. In our effort to make a positive contribution to the quality of indoor spaces, our Step floors help to reduce slip risks with a wide variety of safety flooring solutions.

Next to functionality, design for well-being is a key focus for Step in our choice of designs and colours. The product itself is 100% phthalate free, has Step Crystals using recycled material and up to 70% recycled content in the backing. The collection also offers items with high LRV ratings.
Do you want to know more about our CHO commitment?

CHO full logo

Digital magazine

Safestep R11 174922 concrete