Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Ladda ner - Whitepaper: CO2-neutralitet i byggsektorn


Vi kommer att behandla dina uppgifter för det ändamål som känns igen för dig vid tidpunkten för dataöverföringen till oss. Vi kan dessutom använda data, nämligen webbplatsåtkomst och användningsdata och all data du skickar till oss, för att identifiera dina preferenser och för att förse dig med information om våra produkter som kan vara av intresse för dig (om du inte vill få någon sådan vänligen meddela oss på contact@forbo.com). Vi anlitar delvis externa tjänsteleverantörer, inhemska och utländska, för behandling av data. För mer information om datasekretess hos Forbo samt dina rättigheter som registrerad, se vår datasekretessförklaring

Vad kan du förvänta dig av detta whitepaper?

Detta whitepaper utforskar sambandet mellan klimatförändringar och nuvarande och framtida åtgärder inom byggsektorn – en stor bidragande orsak till globala koldioxidutsläpp.

Inom ramen för hållbara byggmetoder anger den några av utmaningarna på vägen mot att nå internationella mål för klimatåtgärder, såväl som några av de möjligheter och lösningar som finns tillgängliga för koldioxidmedvetna marknadsaktörer.

Vill du komma i kontakt med vårt Forbo-supportteam, besök vår kontaktsida.

CO2 Neutral