Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Naturliga och miljövänliga golv

Marmoleum, Forbos varumärke för linoleum, är i tillverkningsfasen en CO₂-neutral produkt som inte bidrar till klimatförändringar. Golvet kombinerar ekologiska värden med modern design och är ett viktigt bidrag till en hållbar värld.

Marmoleum CO₂ Neutral Cradle-to-Gate

Förbättra världen – börja med golvet

Sverige ska vara klimatneutralt år 2045 med netto noll utsläpp av växthusgaser. Boverkets kommande regler är en del i denna strävan där byggmaterial i alla nya hus ska klimatdeklareras i tillverknings- och installationsfasen som utsläpp av koldioxid (A1–A5).

Slutrapport 2018:23

Marmoleum är ett CO₂-neutralt golv* med många fördelar som lång livslängd, god design och städbarhet – egenskaper som tål att jämföras med andra alternativ. Gällande klimatpåverkan, enligt Boverkets kommande regler, finns ingen likvärdig produkt inom kategorin halvhårda golv.

Genom att använda hållbara material i ditt hem, kontor, skola, tåg, sjukhus eller butik bidrar du också till ett bättre klimat.

* tillverkningsfasen, A1–A3

Världens första CO₂-neutrala halvhårda golv*

Forbos linoleum tillverkas i huvudsak av naturliga, förnybara och återvunna råvaror som linolja, tallolja, trämjöl, kalksten, jute och naturliga färgämnen.

Tillverkning sker i moderna fabriker inom EU. Produktionen har hög återvinningsgrad av spillprodukter och drivs av förnyelsebar, grön el.

De utsläpp som tillverkningen genererar är lägre än den mängd koldioxid som råvarorna binder, vilket resulterar i netto noll utsläpp.

Marmoleum tillverkas CO2-neutralt utan kompensation.

* tillverkningsfasen, A1–A3, även kallad "cradle to gate"

100 % transparens med EPD

För att visa hur hållbara Forbos produkter är deklareras dessa i en EPD ("environmental product declaration"). En EPD enligt EN15804/ISO14025 uppfyller Boverkets nya krav, är helt transparent och är verifierad av tredje part.

En EPD-bedömning deklarerar bland annat:
– Klimatpåverkan vid utvinning av råmaterialet,
– energianvändning och energieffektivitet,
– materialinnehåll och kemiska substanser,
– utsläpp i luft, jord och vatten,
– samt spill.

Läs våra linoleumprodukters EPD:er

Svanen Nordic Ecolabel