Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

BASTA

BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper – till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner.

BASTA är ett egendeklarationssystem där leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter registrerar de produkter som klarar kraven gällande innehåll av ämnen med farliga egenskaper i BASTA- alternativt BETA-kriterierna. Informationen i systemet kvalitetssäkras genom regelbundna revisioner av leverantörerna.

Läs mer på: bastaonline.se

BASTA erbjuder information om trygga materialval

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som består av över fyrtio av Sveriges ledande fastighetsägare och byggherrar.

Byggvarubedömningen har utvecklat ett system för miljöbedömning med ambitionen att det ska bli det enda system som behövs i byggbranschen. Styrkan i Byggvarubedömningen är den breda förankring som ligger bakom de bedömningskriterier byggvarorna bedöms efter.

Läs mer på: byggvarubedomningen.se

Byggvarubedömningen miljöbedömning

ECOproduct

ECOproduct är en norsk metod för att välja miljövänliga byggnadsmaterias och kemikalier baserat på information från en EPD eller säkerhetsdatablad. Metoden har framtagits genom samarbete mellan flera byggorganisationer och entreprenörer i Norge.

Varje produkt bedöms utifrån påverkan på inomhusmiljö, hälso- och miljöfarligt material, global uppvärmningseffekt och resursåtgång vid tillverkning.

ECOproduct-databasen underhålls av Norsk Byggtjenste.

Läs mer på: byggtjenste.no

Ecoproduct miljöbedömningssystem

SundaHus

SundaHus erbjuder fastighetsägare ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Det webbaserade systemet och kvalificerad rådgivning utgör SundaHus helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Läs mer på: sundahus.se

SundaHus medvetna materialval

Svanen

Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar för både Svanen och EU-Blomman och arbetar utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen.

Både Svanen och EU-Blomman är oberoende Typ 1-märkningar. Det betyder till exempel att en oberoende utomstående organisation, den Nordiska Miljömärkingsnämnden, besutar i alla kriteriefrågor. Det betyder också att Miljömärkning Sverige har ett livscykeperspektiv när de ställer krav och tittar på hela produktens miljöpåverkan.

Läs mer på: svanen.se

Svanen miljömärkning