Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Världens mest miljövänliga golv

Marmoleum, Forbo Flooring Systems linoleum, är en CO₂-neutral produkt utan påverkan på planetens klimatförändringar (Cradle-to-Gate). Golvet kombinerar ekologiska värden med modern design och är ett viktigt bidrag till en hållbar värld.

Marmoleum CO₂ Neutral Cradle-to-Gate

Förbättra världen – börja med golvet

De senaste åren har flera stora naturkatastrofer inträffat på grund av klimatförändringar. Torkan i stora delar av världen, kraftiga översvämningar och starka orkaner. Med Marmoleum CO₂ Neutral bidrar vi till ett bättre klimat genom att tillverka en produkt som inte har någon påverkan på jordens klimatförändringar.

Forbos Marmoleum 2,5 mm är världens enda* CO₂-neutrala halvhårda golv (A1–A3, Cradle-to-Gate enligt EN15804) och är det bästa valet för en hållbar interiör. Genom att använda slitstarka material i ditt hem, kontor, skola, tåg, sjukhus eller butik kan du också bidra till ett bättre klimat.

* exklusive klimatkompensation.

CO2 neutral

Världens första CO₂-neutrala golv*

Linoleum är tillverkat av naturligt förnybara ingredienser som kan skördas från ettåriga grödor såsom lin och jute, eller från återanvänt trä från kontrollerade skogsbruk. Produkten består av sex olika huvudingredienser: linolja, tallharts, trämjöl, kalksten, jute och naturliga färgämnen.

Att tillverka linoleum kan ses som en konstform som inte går att lära sig bakom skolbänken. Att uppskatta den korrekta blandningen av ingredienser, låta råvarorna sätta sig tillräckligt samt applicera rätt temperatur och tryck är alla färdigheter som Forbos experter måste bemästra till fullo.

* exklusive klimatkompensation.

Marmoleum är en koldioxidneutral produkt (cradle-to-gate) eftersom jute, lin och träd absorberar en mängd koldioxid under sin livscykel och produktionsprocessen är mycket energieffektiv. Att kunna producera ett CO₂-neutralt golv (cradle-to-gate), som inte bara håller i över trettio år men också är biologiskt nedbrytningsbart, är helt unikt.

100 % transparens med EPD

För att visa hur naturvänligt vårt linoleum är använder Forbo flera olika bedömningssystem. Först har vi livscykelanalysen (LCA), som i sin tur resulterar i en "environmental product declaration" (EPD). Denna deklaration, som är helt transparent och verifierad av tredje part, är baserad på en teknik att bedöma miljömässig påverkan förknippad med alla steg i en produkts livscykel. Från utvinning av råmaterial via bearbetningen av materialet, produkttillverkning, distribution, användning, reparationer och underhåll, fram till avyttring och återvinning.

En EPD-bedömning tar med följande punkter i beräkningen: Klimatpåverkan vid utvinning av råmaterialet, energianvändning och energieffektivitet, materialinnehåll och kemiska substanser, utsläpp i luft, jord och vatten, samt spill.

Läs våra linoleumprodukters EPD:er

Marmoleum 2.0 & 2.5 mm EPD
Svanen Nordic Ecolabel

Miljömärkningar & certifikat

En ansvarskänsla mot klimatet och kommande generationer har en stor påverkan på vårt dagliga arbete. Vi arbetar kontinuerligt för att vidareutveckla våra produkter och att göra våra produktionsprocesser mer och mer klimatvänliga.

Våra produkter har erhållit flera världsomspännande kvalitetsmärkningar och certifikat för sina klimatvänliga egenskaper, bland annat Svanen-märket. Forbos Marmoleum är världens mest hållbara golv, ett påstående som experter inom miljöområdet bekräftar.

Läs mer om hur vi blir miljöbedömda