Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Marmoleum - Klimapositiv (vugge-til-port)

Bærekraftig gulvvalg

Det veide gjennomsnittet av vårt Marmoleum-produktsortiment er klimapositivt (vugge til port) uten klimakompensasjon. Marmoleum kombinerer økologiske verdier med moderne design og gir et viktig bidrag til en bærekraftig verden.

Marmoleum, det klimapositive gulvbelegget fra vugge til port

Marmoleum - naturlig fra naturen

Marmoleum er laget av naturlige, raskt fornybare råvarer. Produksjon av linoleum har utviklet seg enormt de siste 150 årene. Dette er ikke noe du kan lære på noen fag- eller håndverksskole. Faktisk er det bare en håndfull mennesker som vet hvordan man lager Marmoleum.

Hvordan Marmoleum lages

Marmoleum er klimapositivt fra vugge til port

Marmoleum er unikt da det har et CO2-opptak i selve produktet.

Fotosyntese av alle planter som brukes i Marmoleum, realiserer et CO2-opptak som er større enn CO2-utslippet forårsaket av transport og produksjonsbehandling. Derfor er Marmoleum klimapositivt fra vugge til port.

<iframe width="749" height="287" data-original-width="749" data-original-height="287" src="https://www.thinglink.com/card/1380534087021756417" type="text/html" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen scrolling="no"></iframe><script async src="//cdn.thinglink.me/jse/responsive.js"></script>

Forbedre verden, start med gulvet

I løpet av de siste par årene har mange naturlige fenomener oppstått på grunn av klimaendringer. Tenk på tørke i store deler av verden, flom og ekstremt kraftige orkaner. Med Marmoleum bidrar Forbo Flooring Systems til et bedre miljø ved å produsere et produkt som i liten grad påvirker de verdensomspennende klimaendringene.

Marmoleum er det beste gulvvalget for ethvert bærekraftig interiør. Ved å bruke bærekraftige materialer i huset ditt, barnehagen, kontoret, skolen, legekontoret, hotellet eller butikken, kan du bidra til et bedre miljø!

Marmoleum CO2 neutral floor covering from cradle to gate

Fakta: "I gjennomsnitt reduserer hver kvadratmeter Marmoleum vi produserer faktisk miljøet med 40 gram CO2"

Miljøproduktdeklarasjoner (EPD)

For å bevise miljøvennligheten til linoleumproduktet vårt, bruker Forbo Flooring flere vurderinger. Den første er livssyklusvurderingsteknikken (LCA) som resulterer i en miljøproduktdeklarasjon (EPD). Denne erklæringen, som er transpartent og tredjepartsbekreftet, er basert på en teknikk for å vurdere miljøpåvirkninger knyttet til alle stadiene av et produkts liv fra råvareuttak gjennom materialbehandling, produksjon, distribusjon, bruk, reparasjon og vedlikehold, til den endelige avhending eller gjenvinning.

Les mer om EPD

Miljømerker og sertifisering

Ansvarsfølelse overfor miljøet og påfølgende generasjoner er viktige komponenter i våre daglige aktiviteter. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle produktene våre og gjøre produksjonsprosessen mer klimavennlig.

Våre produkter får mange verdensomspennende kvalitetsmerker og sertifiseringer for å være miljøvennlige. Marmoleum er det mest bærekraftige gulvet i verden, så vi er stolte av at miljøeksperter bekrefter denne uttalelsen.

Alle Marmoleumgulv er svanemerket!

Eco labels