Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Dokumentasjon av miljøbelastning

Forbo benytter livssyklusanalyser for å dokumentere miljøprofilen og miljøbelastningen til materialene (produktene). Disse kalles i dag EPD, som står for Environmental Product Declarations. Alle våre EPDer er spesifikke slik at du får konkrete data for det produktet som vurderes. De er i tillegg verifisert av en tredje part.

Flere produsenter benytter fortsatt kun "generiske" EPDer, de viser kun gjennomsnittet av samtlige produkter innen en kategori.

Ved å bruke produktkategoriregler (PCR) kan man sammenligne materialenes miljøbelastning.

En EPD tar hensyn til hele produktets livssyklus:
1. produksjon
2. transport
3. installasjon
4. bruk
5. avfall

Det er 7 miljøindikatorer som blir målt i hele livsløpet og klimagassutslipp er en av disse, oppgitt som "global warming potential" (GWP).

Analysen er utført i henhold til standardisert metode for tredjepart for sammenlignbarhet mellom ulike gulvmaterialer/leverandører.

I tillegg til de 7 miljøindikatorene kan man også se energiforbruket, hvor man ser totalforbruket og andelen fornybart.

Man kan også se hvor mye sekundært materiale (SM) som er benyttet og her er det mange misforståelser i forhold til hva produsentene oppgir av såkalt gjenvunnet eller resirkulert materiale. Dette er det spesifikke regler for og det riktige er å se på tallene for sekundært materiale. Produsenter har en tendens til å la internt avfall bli en skrytehistorie, men det teller ikke som sekundært materiale.

De fleste EPDene oppgir tall for 1 år per m2 og det er kun "vugge-til-port" som kan verifiseres, resten er scenarioer som produsenten ser for seg. I tillegg er det nå kommet en ny standard i Norge som heter NS3720 og den sier at man skal se på belastningen i hele byggets levetid (60 år) og da må det spesielle beregninger til avhengig av produktets levetid.

Her kan du se en kort video om EPD
Du kan laste ned alle våre EPDer under Nedlastninger
Kort video om EPD (på engelsk)

Marmoleum 2,0 och 2,5 mm EPD