Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

LCC - Livsløpskostnader

Livsløpskostnader for bygget gir et langt riktigere bilde enn bare innkjøpskostnader for materialer. Rapporten tar for seg kostnader i forbindelse med legging av gulv, utskiftning og vedlikehold gjennom byggets levetid i 60 år.

Innkjøps- og vedlikeholdskostnader i livsløpet

I forbindelse med dette prosjektet har vi kontaktet 9 ulike renholds-firmaer, for å innhente informasjon om hva normal og periodisk rengjøring koster for de ulike gulvtypene. Prisene vi fikk oppgitt varierte kraftig, men var i gjennomsnitt ca. 74 kr/m2/år totalt for normalt og periodisk renhold, uavhengig av gulvtype.

Dette stemmer ikke overens med anbefalingene for renhold man finner i faglitteraturen, som tilsier at rengjøring av teppe vil koste 3–4 ganger mer enn for halvharde gulv. Dette kommer av at teppegulv tar vesentlig lengre tid å rengjøre og bør rengjøres hyppigere, hvis de skal bli like rene som halvharde gulv (Alt om renhold, Nilsen (2017); Teppegulv, inneklima og helsepåvirkning, Bakke et al. (2016)).

Derimot er det i tråd med opplysninger fra renholdsfirmaene om at det ofte er kundenes betalingsvilje, og ikke renholdsbehovet, som dikterer renholdsfrekvensen. I dette arbeidet har vi derfor valgt å både regne med kostnader basert på anbefalt renhold, (halvharde: 74 kr/m2/år og teppegulv: 74*3 = 222 kr/m2/år) og lik tidsbruk og frekvens (74 kr/m2/år for alle gulvtyper).

Grunnlag for livsløpskostnader

Tabellen til høyre viser kostnader pr. m2/år for innkjøp og installasjon av gulv (nytt gulv), fjerning av gulv når det skal skiftes ut og rengjørings-/vedlikeholdskostnader.

LCC kostnader 2

Sum LCC dagens renholdspraksis

Renhold vanlig 1 og 60 år

Utvikling LCC dagens renholdspraksis

Renhold vanlig graf

Sum LCC anbefalt renholdspraksis

LCC anbefalt renholdspraksis 1 og 60 år

Utvikling LCC anbefalt renholdspraksis

Renhold anbefalt graf

Oppsummering LCC

Hvis du skal bygge et kontorbygg på 10.000 m2 og legger linoleum i stedet for teppefliser vil du i løpet av 60 år spare:

119.000.000 kr

ved anbefalt rengjøringstid og -frekvens,

30.280.000 kr med samme rengjøringstid og -frekvens for alle gulv.


I det bygget står klart, vil differansen mellom linoleum og tepper være nesten 2.780.000 kr.

Oppsummering LCC