Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Her kommer en sammenligning mellom noen Forbo tepper i forhold til de teppene som er vurdert i rapporten.

Klimagassutslipp Forbo tepper 1 år

Klimagassutslipp Forbo tepper 1 år

Klimagassutslipp Forbo tepper 60 år

Klimagassutslipp Forbo tepper 60 år

Her følger illustrasjonene delt opp i de enkelte fasene, for å gjøre det lettere å lese detaljene.

Tepper totalt 1 år

Tepper totalt 1 år

Tepper material og produksjon 1 år

Tepper material og produksjon 1 år

Transport og montering 1 år

Tepper transport og montering 1 år

Tepper bruksfasen 1 år

Tepper bruksfasen 1 år

Tepper avhending 1 år

Tepper avhending 1 år

Tepper totalt 60 år

Tepper totalt 60 år

Tepper material og produksjon 60 år

Tepper material og produksjon 60 år

Tepper transport og montering 60 år

Tepper transport og montering 60 år

Tepper bruksfasen 60 år

Tepper bruksfasen 60 år

Tepper avhending 60 år

Tepper avhending 60 år