Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Linoleum

Marmoleum – Linoleum av naturlige råvarer
Forbos linoleumsgulv er fremstilt av 97 % naturlige råvarer, hvorav 70 % er fornybare, der 43 % av innholdet er gjenvunnet materiale. Hovedingrediensene er linolje, jute, harpiks, tremel og kalkstein. Jute og lin er ettårige planter som høstes på samme måte som for eksempel hvete. Utvinning av harpiks er en kontinuerlig prosess som kommer fra furutrær, tremel er et restprodukt fra treindustrien, og kalkstein er tilgjengelig i store mengder.
Våre linoleumsgulv er verdens mest bærekraftige gulvbelegg. Bærekraftig i betydningen miljømessig og økologisk sunn, men også i betydningen utmerket ytelse og holdbarhet. Slitasjemessig er våre linoleumsgulv blant de beste gulvene på markedet.

Biologisk nedbrytbar
Når linoleumsgulvet en gang i fremtiden er modent for utskifting, er det dessuten biologisk nedbrytbart. Gulvet kan også brukes til oppvarming, siden det ved forbrenning skaper varmeenergi som overstiger den energien som en gang ble brukt til produksjonen av produktet. Dette er et eksempel på en livssyklus der naturen er vinneren til slutt.

Ingredienser linoleum
Eternal Terrazzo

Vinyl gulv

Forbo har mange ulike kolleksjoner vinylgulv i forskjellige kvaliteter og design. Heterogene gulv med ulike trinnlydsdempende egenskaper og trykkede mønstre eller homogene gulv i retningsfrie design.

Vinylgulv verdsettes for at de er pålitelige og holder lenge. Vinylgulv har i mange år vært i fokus bl.a. på grunn av ftalater (mykgjørere). Alle store produsenter, inklusiv Forbo, har i dag ftalatfrie vinylgulv og disse gulvene kan trygt benyttes i alle bygninger. Fra et miljøperspektiv er gulvene fremdeles produsert med et fossilt materiale (olje) og inneholder veldig lite eller ingen fornybare råvarer.

Vi benytter i større grad gjenvunnet materiale hentet fra våre egne interne gjenvinningssystemer og gjenvunnet avfall. Det finnes i dag produsenter som benytter gjenvunnet materiale, men det kan stilles spørsmålstegn ved hvilke mykgjørere som det materialet inneholder, f.eks ftalater. Ofte er ikke vinylgulv med høyt innhold av gjenvunnet materiale 100 % ftalatfrie. Be om en garanti for dette.

Vi jobber for at det skal opprettes systemer for gjenbruk, slik at vi kan bruke spill på nytt, uten at produktene skal inneholde ftalater. I dag produserer vi alle vinylgulvene i effektive, moderne fabrikker som kun benytter fornybar elektrisitet og moderne produksjonsteknologi for å holde materialforbruket lavest mulig.

PVC-frie gulv

I løpet av de siste årene har det kommet nye materialer på markedet i form av PVC-frie vinylgulv.

Produktene har tvunget seg frem som et svar på PVC-debatten. Den store endringen i forhold til vanlig vinylbelegg er at klor © blir erstattet med andre ingredienser.

Produktene er med noen få unntak fremdeles i stor grad basert på råolje og har et relativt høyt energiforbruk og høye klimagassutslipp.

Oljerigg tar upp råolja

Teppefliser

Det kan være store forskjeller i miljøbelastningen for ulike tepper og råvarene i tekstile tepper er forskjellige i forhold til hvor de produseres.

Forbos teppefliser produseres med over 50 % gjenvunnet materiale. Allerede når gulvene designes tenker vi på hvordan vi kan redusere bruk av nye råvarer, samtidig som vi jobber for å oppnå en optimal ytelse. Garnet til luven er laget av gjenvunnet avfall, og til underlaget bruker vi opptil 78 % gjenvunnet materiale.

Tessera Acrobat Ethos