Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

FAQ - Innkjøp og råmaterialer

Oppdag svarene på de vanligste spørsmålene om bruk av bærekraftige og fornybare materialer i gulvproduksjonen vår. Hvis du ikke finner det du leter etter, ikke nøl med å kontakte oss for ytterligere hjelp.


Har dere ISO-sertifisering (ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, etc.) for alle deres produksjonsanlegg?

Ja, våre produksjonsanlegg har flere ISO-sertifikater (International Standards Organisation), for eksempel ISO 9001 og ISO 14001. Disse kontrolleres årlig.
Mer spesifikk informasjon om sertifikatene våre finner du i vår årlige bærekraftrapport.

Hvordan måler og sammenligner jeg bærekraften til et produkt?

Ved å se på og sammenligne EPD-ene til forskjellige produkter og ved å identifisere hva som er viktigst for deg. Se vårt nyeste webinar om dette emnet, "Hvordan velge bærekraftige gulv."

Leverer dere tredjepartsverifiserte miljødata for produktene deres?

Vi tilbyr en EPD (Environmental Product Declaration) for hvert av våre produkter. En EPD er et produktpass som forteller deg nøyaktig hva dette produktet er og hva det er laget av. Du finner informasjon om:

• EPD-verdier

• Informasjon om potensial for global oppvarming ved innkjøp- og produksjonsfasen (A1-A3), bruksfasen (A4-A5.1) og slutten av levetiden (A1-A5). Biogent karbon publiseres i fornyede EPD-er etter 1. juli 2022, i henhold til den fornyede EN 15804-standarden.

Alle EPD-er for Forbo Flooring er verifisert av UL Solutions. For Frankrike tilbyr vi også FDES for hvert produkt.

Viser miljødatabladene informasjon om resirkulert innhold (før eller etter forbruker)?

Ja, selv om dette bare nevnes som "resirkulert innhold".

Har du sertifisering som Vugge-til-vugge eller Vugge-til-port?

Vugge-til-vugge (C2C) er en privat (kommersiell) organisasjon hvor en søker må betale for å få sine produkter vurdert (bronse, sølv, gull, platina). Sertifiseringen sier noe om bærekraftsprofilen til et produkt. De tredjepartsverifiserte LCA-ene og EPD-ene som brukes av Forbo, gir en mer transparent og detaljert visning og dekker alt fra vugge-til-vugge bra.

Du finner alle sertifikater, tekniske spesifikasjoner og miljødeklarasjoner i vårt Nedlastingssenter

Hva er kvaliteten på råmaterialene du bruker?

Vi samarbeider med førsteklasses leverandører over hele verden. Vi velger jomfruelig materiale fra kvalifiserte kilder for å sikre konsistens og høy kvalitet i våre produkter. Alle råmaterialer sjekkes og kontrolleres i våre laboratorier før de brukes i produksjonsprosessen. Vennligst konsulter de spesifikke EPDene for råvarene som brukes og deres opprinnelsesland.

Hvordan vet jeg at dere har kjøpt inn eller brukt bærekraftige materialer fra et bærekraftig selskap?

Vi forventer at våre leverandører har de samme holdningene til miljøspørsmål som Forbo Flooring. De må oppfylle alle de samme standardene som vi selv opprettholder, inkludert å ha et miljøstyringssystem og oppfylle de viktigste grunnleggende prinsippene i SA8000 sosial ansvarlighetsstandard.

Vi ber også leverandører om å signere våre retningslinjer for leverandørkrav fra Forbo. Disse retningslinjene tar for seg alle aspekter av etisk og bærekraftig innkjøp, for eksempel kvalitetsstyring, antikorrupsjonstiltak og råvareforskrifter.

Hvilket bindemiddel brukes i produktene dine?

Bindemidlet for linoleum er en oksidert kombinasjon av linolje og kolofonium. Denne kombinasjonen gir linoleum sement (et klebrig stoff som tremel og kalkstein tilsettes for å skape granulatene som kalanderes på jute). I vinyl fungerer PVC-pastaen som et bindemiddel sammen med mykneren og fyllstoffet.