Velg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Helse – neste trinn i bærekraft

Miljødebatten har lenge handlet om fremtiden og å ivareta det som er viktig for fremtidige generasjoner. I den faktiske situasjonen er det åpenbart hva som er viktig: Å gjøre noe NÅ! Luftforurensninger i Asia, søppelberg av plast i havet og faren for uttømming av naturressurser er noen av vår tids store problemer. Hos Forbo Flooring Systems ønsker vi å fokusere på dagens miljø og hvordan det påvirker deg og din helse.
Internasjonale trendrapporter beskriver helse som «den nye rikdommen». Det nyopprettede professoratet i innemiljø ved det tekniske universitetet i Delft, helsesertifiseringssystemer for bygninger og forskning på positive effekter ved natur på arbeidsplassen kan alle vise til tydelige helsekoblinger.

CHO L&H freestanding
CHO house

Nøkkelen er vurdering av og kontroll over den sammenlagte effekten som miljøfaktorene (varme, akustikk, lys og luftkvalitet) har på mennesker og bygningsmiljøet, slik at man kan snu den negative effekten til en positiv opplevelse(*.
Hva kan en gulvprodusent gjøre for å bidra til enkeltmenneskets helse? For oss innebærer det å ha en bred portefølje som gjør at vi kan tilby den beste løsningen for hver enkelt situasjon, å gjøre forbedringer der det er mulig, og å sette en standard som fokuserer på nyskaping.
«Committed to the health of one» er ambisjonen vår om at alle enkeltmennesker som kommer i kontakt med gulvene våre, skal ha utbytte av vårt arbeid for å skape et bedre innemiljø.

(* Prof. dr. ir. Philomena M. Bluyssen: The indoor environment hand book)