Pasirinkite savo šalį

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Skaidrumas kiekviename žingsnyje

LCA, EPD ir HPD

Slinkite, kad atrastumėte

trečiosios šalies patvirtinta informacija

100 % skaidrumas prieš mūsų klientus

Siekiant tvarumo skaidrumas yra be galo svarbus. Siekiant skaidrumo įmonės privalo dalintis informacija apie savo produktų sudėtis, kaip jie gaminami ir kaip veikia aplinką, naudotojus bei bendruomenę. Nuo 1996 m. Forbo Flooring Systems pradėjo bendradarbiauti su Leideno universitetu Nyderlanduose, kad parengtų skaidrią kiekvieno linoleumo produkto daromos įtakos atvejo apžvalgą.

Šiandien kiekvienam savo Forbo produktui teikiame informaciją apie daromą įtaką. Ši informacija teikiama gyvavimo ciklo vertinimų ir aplinkosaugos deklaracijose, kurias peržiūri nepriklausomos šalys.

LCA ten, nuo ko viskas prasidėjo

Gyvavimo ciklo vertinimą atliekame, kad identifikuotume ir nuolat tobulintume tvarumo sprendimus.

Gyvavimo ciklo vertinimas yra visapusiška produkto poveikio per jo gyvavimo ciklą aplinkai vertinimo sistema. Matavimas yra standartizuotas ir vienodas visų tipų produktams. Sistemos apribojimai, duomenų kokybė ir svertiniai veiksniai vaidina vaidmenį bendrame vertinime, mūsų LCA patvirtinami, kai tik juos peržiūri nepriklausoma trečioji šalis.

Inventoriaus analizės metu dėl LCA surinktus duomenis reglamentuoja produktų kategorijos taisyklių (PCR) rinkinys. Šiose taisyklėse nurodoma, kokius duomenis reikia rinkti ir kaip rinkti, kokius skaičiavimus atlikti, kad būtų nustatyta įtaka klimatui bei kaip šią informaciją pateikti.
Procese vertinamos įvestys ir išvestys sujungiamos, kad būtų nustatytas produkto potencialas pakenkti aplinkai.

LCA ten, nuo ko viskas prasidėjo
LCA proceso elementai

Kvalifikuoti aplinkosaugos duomenys

EPD pateikia pastatų poveikio aplinkai vertinimo sistemą.

Nors LCA buvo sukurta produktų kategorijoms, aplinkosaugos deklaracijos (EPD) apima dar daugiau ir sąlygoja LCA konkrečiam produktui. EPD pagal ISO 14025 ir EN 15804 akredituoja programos operatorius ir nepriklausomai patvirtina trečioji šalis. Mūsų EPD tvirtina UL Environment.

EPD tiekimo grandinėje gali naudoti suinteresuotosios šalys, kad palygintų aplinkosaugos aspektus bei priimtų informuotus, tvarius sprendimus.

Forbo Flooring Systems kiekvienam produktui turi aplinkosaugos deklaracijas.

Eikite į EPD atsisiuntimų centrą
Aplinkosaugos deklaracija_Sphera Energetic grindys

Sveikos patalpos prasideda nuo saugių grindų

Mūsų grindys yra vidaus aplinkos, kurioje žmonės gyvena, susitinka ir dirba, dalis, todėl siekiame kurti ir pasiūlyti tokius produktus, kurie teigiamai veiktų žmonių sveikatą ir užtikrintų patogumą.

Sveikatos apsaugos deklaracija

Kalbant apie tvarumo plėtrą, sveikatos apsaugos ir aplinkos klausimų atskirti negalima. Manome, kad žmonių sveikatos ir ekologijos klausimus taip pat reikia įtraukti į mūsų atliekamus vertinimus. Forbo Flooring Systems yra vienintelė įmonė pasaulyje, kuri į savo EPD įtraukia žmonių sveikatos ir ekotoksiškumo aspektus. Kad apskaičiuotume ir įvertintume mūsų produktų toksiškumą, taikome tarptautiniu mastu pripažintą USEtox metodą. Mūsų produktų nedaromą žalą sveikatai pagrindžia sveikatos apsaugos deklaracijos.

• mūsų grindyse nėra jokių uždraustų toksiškų medžiagų
• mūsų grindys gaminamos išskiriant mažai arba visai neišskiriant anglies dioksido
• mūsų produktuose nėra ftalatų
• mūsų portfelį sudaro pasiteisinę sprendimai, apsaugantys nuo alergenų ir smulkių dulkelių

Eikite į HPD atsisiuntimų centrą
Sveikatos apsaugos deklaracija_Marmoleum grindys

Kitos ataskaitos

Domina kitos tvarumo ataskaitos ir publikacijos?

Žr. ataskaitas ir publikacijas