Pasirinkite savo šalį

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Kaip tai pagaminta, mūsų ženklas

Nuo to kaip valdome savo gamyklas, kaip renkamės ingredientus ir kaip gaminame savo grindų dangą priklauso mūsų misijos, kurti geresnę aplinką, sėkmė.

Mes naudojame atvirą ir aiškią metodologiją „Life Cycle Assessment“, kad ištirtume mūsų grindų dangos įtaką aplinkai. Remiamės „žaliojo dizaino“ principais: pagerinti efektyvumą naudojant kuo mažiau grynųjų medžiagų bei ieškant tinkamiausio sprendimo aplinkai.

Sumažiname, panaudojame dar kartą, perdirbame ir atnaujiname. Pavyzdžiui, mes surenkame grindų dangos įrengimo liekanas ir padedame atliekoms virsti naujais produktais. Mūsų grindų danga gaminama gamyklose, kurios naudoja 100 % atsinaujinančius elektros šaltinius.

How it is made
our footprint

Naudojimo ciklo vertinimas

Forbo naudoja „Life Cycle Assessment“ (LCA) kaip nepriklausomą metodologiją matuoti aplinkai daromą žalą.

Standartizuota pagal ISO 14040, „Life Cycle Assessment“ (LCA) metodologija yra apibrėžiama kaip sąnaudų bei produkcijos ir potencialaus poveikio aplinkai, per visą produkto gyvavimo trukmę, surinkimas bei vertinimas. Matavimai, susiję su specialiomis poveikio aplinkai kategorijomis, yra sutelkti į poveikio mažinimą; tai pagrindinis Forbo „žaliosios“ veiklos plėtros aspektas.

LCA apskaičiuojamas vienam kvadratiniam įrengtų grindų metrui nuo grindų dangos pagaminimo momento iki jos įrengimo. Mes skaičiuojame savo LCA pagal visų pagamintų produktų svorį ir pridedame visų mūsų biurų pasaulyje energijos sąnaudas.

„Mūsų tikslas – nuolat mažinti Forbo Flooring Systems poveikį aplinkai pagal nepriklausomus LCA sistemos matavimus įvairiose kategorijose bei iki 2015 metų pabaigos pasiekti poveikio sumažėjimą iki 25 procentų. (cf2009)“

Aplinkosauginės produkto deklaracijos (EPD's)

Forbo Flooring Systems individualiems grindų dangos produktams išleido aplinkosaugines produkto deklaracijas.

EPD pristato kiekybiškai apskaičiuotus aplinkos duomenis produktui, paremtus LCA surinkta informacija.

EPD – tai pranešimas, patvirtintas Europos elastingų grindų gamintojų instituto (ERFMI), kuris apibendrina ir paaiškina LCA sugeneruotus duomenis.

Visi EPD yra patalpinti UL Aplinką tausojančių produktų duomenų bazėje

Daugiau informacijos apie ERFMI arba savo EPD sukūrimą rasite ERFMI interneto svetainėje.

EPD

Žalieji dizaino principai

Mes sąžiningai taikome „žaliąjį“ dizaino principą visiems savo produktams ir procesams. Kad ištesėtume savo pažadą (2015 metais sumažinti aplinkos taršą 25 procentais), visos mūsų kolekcijos yra projektuojamos ir kuriamos taip, kad atitiktų šio tikslo siekius.

Su kiekvienu nauju produktu mes norime:

• Padidinti žaliavų panaudojimo efektyvumą
• Minimizuoti pasirinktos žaliavos taršą ar žalą
• Iki minimumo sumažinti ilgalaikę produkto naudojimo žalą
• Užtikrinti, kad planuojamas gyvenimo būdas yra deramas aplinkosaugine prasme.

Sumažinti, atsinaujinančios, panaudoti pakartotinai, perdirbti

Raktas į sėkmę vykdant mūsų aplinkosauginę politiką slypi keturiose „R“: Reduce, Renewable, Reuse, Recycle (sumažinti, atsinaujinančios, panaudoti pakartotinai, perdirbti). Versle jau naudojamos kelios tokio pobūdžio iniciatyvos ir mes pasiryžę tęsti bei tobulinti pradėtus darbus siekiant aplinkosaugos tikslų.

Sumažinti: energijos, sąvartynų, žaliavų vartojimą.
Atsinaujinančios: elektra, natūralios ir tvarios žaliavos.
Panaudoti pakartotinai: gamyklinės atliekas visose gamybos vietose.
Perdirbti: produktą bei įgyvendinti pavyzdžių atsiėmimo schemas.

4R's

Forbo kelias į pergalę

Forbo vidinio sąmoningumo programa. 2010 metais mes išleidome naują vidinio sąmoningumo programą – The Forbo Way to Win. Šia programa siekėme supažindinti su mūsų tvarumo politika bei sustiprinti mūsų darbuotojų įsipareigojimus, suteikiant jiems būdą prisidėti prie energijos ir žaliavų vartojimo bei atliekų išmetimo mažinimo. Be to, paprašėme jų ieškoti būdų, kaip padidinti perdirbimo apimtis.

Forbo programos Forbo Way to Win realizuoti sumanymai

Programa sugeneravo daugiau nei 1700 idėjų, iš kurių net 600 baigėsi galimais projektais. Kai kurie iš šių projektų jau yra sėkmingai įgyvendinti.

• Siūlų galiukų pervyniojimas dar kartą panaudojant juos Tessera kilimų plytelėms.
• Vandens sąnaudų sumažinimas, garų išgavimui gaminti Flotex produkcijai.
• Iškirpto skirtingo ilgio popieriaus naudojimas gamybos mašinai.
• Kartono šerdžių pašalinimas iš didžiulių Flotex ritinių.

Bukletai

  • Creating Better Environments brochure

    Aplinkosaugos bukletas
    Perskaitykite visą istoriją mūsų aplinkosaugos buklete.

  • Forbo_sustanability_report 2019 10 spreads_coorected

    Kasmetinis pranešimas „Sveikata, saugumas ir aplinka“
    Mūsų kasmetinį pranešimą apie sveikatą, saugumą ir aplinką galite parsisiųsti čia.