Valitse maa

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

SA8000


Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu on yksi Forbo Flooring Systemsin kestävän kehityksen pilareista. Tukeakseen sosiaalista tasa-arvoa ja työntekijöiden oikeudenmukaista kohtelua toimitusketjussamme otimme käyttöön sosiaalisen vastuun standardin - SA 8000, joka heijastaa ihmisoikeuksien julistuksen ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusten sisältämiä työehtoja.

Forbo Flooringin SA8000-sertifikaatti varmistaa, että tärkeitä ihmisoikeuksia ja eettisiä työoloja kunnioitetaan maailmanlaajuisessa toimitusketjussa, kuten pakollinen työ ja lapsityövoima, työterveys ja -turvallisuus, syrjinnän estäminen, oikeudenmukainen palkka ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin. Se kunnioittaa, täydentää ja tukee kansallisia työlainsäädäntöjä ympäri maailmaa ja velvoittaa meidät tarkastamaan säännöllisesti maailmanlaajuisia toimittajiamme. Noudattamalla SA8000-standardia valvomme toimittajiamme ja varmistamme, että toimitusketjussamme kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti. Suoritamme itse säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksemme, että toimittajamme takaavat asianmukaiset työolot.

Lisätietoja SA8000 -standardista löytyy vuosikertomuksestamme.

Forbo Assendelft