Valitse maa

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

ISO 9001 -sertifikaatti

Vuonna 2012 Forbo Flooring Systems päätti perehtyä tarkemmin laatukeskeisen organisaation lisäarvoon asiakkaiden vaatimusten täyttämisessä koko yrityksen osalta. Huhtikuussa 2013 Forbo Flooring Systems teki merkittävän päätöksen ja hankki koko maailmanlaajuiselle myyntiorganisaatiolleen multi-site ISO 9001 -sertifikaatin.


Kansainvälisen myyntiorganisaation multi-site ISO 9001 -sertifikaatti on lattiatuotealalla ainutlaatuinen. Useimmissa organisaatioissa sertifikaatti kattaa vain tuotantolaitoksen myyntitoimistot, mutta Forbo Flooring Systems sisällytti mukaan myös Euroopan ulkopuolella toimivat myyntiorganisaatiot sekä tuotannon ulkopuoliset eurooppalaiset organisaatiot.

Viime vuosina Forbo Flooring Systemsin myyntiorganisaatioiden laatukulttuuri on kehittynyt entisestään, ja se on sertifioitu uudelleen kahdesti. Huhtikuussa 2019 yrityksessä otettiin käyttöön uusi ISO 9001:2015 -standardi.

ISO 9001 -logo

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 on laadunhallintajärjestelmä, jonka peruspilareita ovat asiakkaiden vaatimukset, asiakkaiden tyytyväisyys ja jatkuva parantaminen. Laadunhallintajärjestelmä määrittää prosessit, joilla asiakkaille tarjottuja palveluja luodaan ja hallinnoidaan. Näin varmistetaan, että asiakkaiden tarpeet ja odotukset täyttyvät.

ISO 9001:2015 -standardi noudattaa PDCA-sykliä prosessilähtöisellä tavalla ja kannustaa riskeihin perustuvaan ajatteluun.

PDCA on työkalu, joka helpottaa prosessien ja järjestelmien hallintaa.

Plan, Do, Check, Act

PDCA:
Plan (suunnittele):määritä järjestelmän ja prosessien tavoitteet haluttujen tulosten saavuttamiseksi (mitä tehdään ja miten tehdään)
Do (tee): toteuta suunnitelma ja hallinnoi sitä
Check (tarkista): seuraa ja mittaa prosesseja ja tuloksia käytäntöjen, tavoitteiden sekä vaatimusten osalta ja raportoi tulokset.
Act (korjaa): paranna prosessien suorituskykyä

PDCA on jatkuvan parantamisen sykli, jonka jokaisessa vaiheessa arvioidaan riskit.

Dokumentit

  • Certificate multi-site ISO 9001 Sales

    Lataa tästä multi-site ISO 9001 -sertifikaatti

  • Forbo Quality Policy 2019

    Lataa tästä Forbo Flooring Systems Quality Policy 2019