Valitse maa

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Marmoleum ja kiertotalous

Luonnostaan kiertotalouden mukainen

Recycling process

Mitä on kiertotalous

Kiertotalouden ydin on luonnonvarojen säilyttäminen ylläpitämällä tuotteiden ja niiden osien laatu ja arvo. ​

Kiertotalouden kannalta parasta on ennen kaikkea ehkäistä syntyvää jätettä. Yli 20 vuotta kestävän lattian valitseminen on parempi vaihtoehto kuin lattian vaihtaminen muutaman vuoden välein.

Jos se ei ole mahdollista, voidaan valita lattia, joka on helppo poistaa. Näin lattia voidaan käyttää uudelleen jossain muualla tai kierrättää helpommin.

Circular

Marmoleumin suljettu materiaalikierto

Kestävät parannukset eivät pysähdy hiilineutraaliuteen. Edistämme kiertotalutta sulkemalla Marmoleumin materiaalikierron sen elinkaaren kaikilla osa-alueilla.

Lue alta, miten suljemme Marmoleumin materiaalikierron.

Kiertotalous ja Marmoleum

Luonnostaan kiertotalouden mukainen

Luonnonvarojen palauttaminen on kiertotalouden perusta. Pohjimmiltaan linoleumi on biosyklinen tuote, mikä tarkoittaa, että luonnolliset raaka-aineet voidaan periaatteessa kompostoida ja palauttaa maahan ravinteiksi uusille, nopeasti kasvaville luonnonraaka-aineille.

Tämä on ainoa tapa sitoa hiilidioksidi tuotteeseen ja välttää kompensoinnin tarve. Kierrätettyjen (esim. kaakaonkuoret ja mäntyöljy) ja uudelleenkäytettyjen materiaalien käyttö on kiertotalouden periaate, jota on sovellettu Marmoleumissa jo pitkään.

Linoleumin raaka-aineet

Erilaisia tuoteratkaisuja

Marmoleum on kiertotalouden mukainen useissa tuoteratkaisuissa, kuten irrotettavassa Marmoleum Clickissa tai Marmoleum Modularin vaihdettavissa ja modulaarisissa asennusratkaisuissa.

Aidosti kiertotalouden mukaisen lattian kehittäminen on innovaatiotiimimme ensisijainen tavoite.

Design

Kiertotalous tehtaissamme

Linoleumitehtaissamme valtaosa linoleumijätteestä käytetään uudelleen Marmoleum-tuotteissa. Muita arvokkaita materiaalivirtoja, kuten juutti- tai huonekalujen linoleumitaustajäämiä tarjotaan toimijoille, jotka muuntavat ne erittäin arvokkaiksi tai sosiaalisesti vastuullisiksi tuotteiksi.

Nollajätetavoitetta kaatopaikalle tai poltettavaksi päätyvän jätteen osalta jatketaan ja siksi kaikkien jäljellä olevien jätevirtojen vähentämiseksi ja hyödyntämiseksi on palkattu kolmannen osapuolen jätehuoltokonsultti.

Linoleum Factory

Kiertotalous toimitusketjussa

Logistiikan ja materiaalien, kuten kuormalavojen, uudelleenkäytön myötä linoleumin toimitusketjuun sovelletaan kiertotalouden periaatteita. Marmoleumin pakkaus on valmistettu uusiutuvasta paperista ja sitä käytetään usein uudelleen suojana asennuksen aikana.

Logistiikka

Takaisin lattiaan

Asennuksen aikana ei muodostu jätettä, sillä Forbo tarjoaa ”Takaisin lattiaan” -palvelun tehtaidemme lähellä olevissa maissa.

Asennusjäte kerätään ja lisätään tehtaidemme kierrätysjärjestelmään, mikä edistää Marmoleumin 43% kierrätyssisältöä.

Huomaa myös, että modulaariset lattiapäällysteet vähentävät asennusjätettä noin 7% verrattuna mattona asennattaviin lattiapäällysteisiin.

Back to the Floor

Käyttöiän pidentäminen

Käyttövaiheessa kiertotalouden tärkein periaate on tuotteen pitkä käyttöikä. Marmoleumin keskeisimmät vahvuudet ovat sen kestävyys ja ajaton design. Käyttöiän pidentämiseksi Marmoleum voidaan kunnostaa ja jopa entisöidä uudeksi.

Marmoleum