Vali oma riik

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Põrandad elektroonikatööstusele

Õige põrand muudab tulemust
ESD kaitsealade (EPA) piiramismeetmete põhieesmärk on elektrostaatiliste laengute tekke vähendamine. Sellistel aladel nagu elektroonika koostekohtades, mehhatroonikas ja andmekeskustes on õige põrandakate määrava tähtsusega. See mitte ainult ei hajuta töötajate ja seadmete elektrostaatilisi laenguid, vaid samuti vähendab laenguid nende tekkekohtades – jalatsitaldade ja põranda kokkupuutekohas.

Ühesugune elektrijuhtivus kogu põranda kasutusaja jooksul
Täielikult ilma lenduvate antistaatiliste kemikaalideta Colorex SD/EC ainulaadne konstruktsioon tagab põranda pideva ja stabiilse juhtivusvõime kogu selle kasutusaja jooksul, täiesti sõltumatult niiskusest ja temperatuurist.

Me tagame rohkem kui elektritakistuse
Forbo Flooring tagab kõrgeima ohutustaseme. Me mõõdame ära iga Colorex SD/EC tootepartii elektritakistuse ja väljastame nõudmise korral katsearuande, kus on meie mõõtmistulemused selgelt kirjas.

Madala kehapinge teke
On loomulik tõsiasi, et igaüks võib koguda elektrostaatilise laengu vaid lihtsa liikumise või käimisega. Sobivaid ESD-jalatseid kandes saab need laengud siiski ohutult ära juhtida läbi Colorex SD/EC tiheda juhtivussoonte võrgu.

Colorex
Colorex

Colorex

Kaitstes su tehnoloogiat
Colorex on moodne tehniline põrandakattesüsteem, mis on ette nähtud staatilise laengu piiramiseks sellistel tundlikel aladel nagu puhasruumid, operatsioonisaalid ja elektroonikatööstus.
Colorexi saab kasutada paljudel rakendusaladel. Selle võib paigaldada otse aluspõranda külge täielikult kleepides või liimides selle tõstetud juurdepääsupõranda paneelile. Selle võib maha panna ka lahtiselt laotatava plaadisüsteemi osana.
Colorex on saadaval kolme juhtivustasemega – Highperformance, Performance ja Standard. Colorexi laiahaardelise kõrgtehnoloogiliste lahenduste pakkumise lõpetab vabalt laotatav libastumiskindel versioon (R11 Plus).

Külasta meie Colorexi kollektsiooni