Vali oma riik

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Kuidas see tehtud on, meie jalajälg

Alates sellest, kuidas me oma tehaseid juhime, kuni selleni, kuidas me oma materjale valime, on meie põrandate valmimisviis suur osa sellest, kuidas me läheme vastu oma missioonile luua paremat keskkonda.

Me kasutame oma toodete täieliku keskkonnahoidlikkuse hindamiseks elutsükli analüüsi, mis on avatud ja läbipaistev meetod. Järgime „rohelise disaini” põhimõtteid: suurendame tõhusust, vähendame esmase tooraine kasutust ning otsime alati keskkonnale sobivaimat lahendust.

Me vähendame, korduvkasutame, töötleme ümber ja uuendame. Me kogume näiteks kokku paigaldamise ülejäägid ja leiame jäätmetele uue otstarbe uutes toodetes. Me valmistame oma põrandakatteid puhastes efektiivsetes tehastes, mida toidab 100% taastuvatest energiaallikatest toodetud elekter.

How it is made
our footprint

Elutsükli analüüs

Forbo kasutab elutsükli analüüsi (Life Cycle Assessment, LCA) sõltumatu meetodina meie keskkonnamõju mõõtmiseks.

Elutsükli analüüs defineeritakse ISO 14040 alusel kui tootesüsteemi sisendite ja väljundite ning võimalike keskkonnamõjude koostamist ja hindamist läbi kogu selle elutsükli (hällist hauani). Meetmed kindlate mõjukategooriate vastu keskenduvad jõupingutuste vähendamisele; see on Forbo rohelise arengu ja meie üldise tegevuse alus.

Elutsükli analüüs arvutatakse 1 m2 paigaldatud põrandakatte kohta algusest kuni paigaldamiseni. Me tugineme elutsükli analüüsi arvutamisel kõigi meie valmistatavate toodete kaalutud massile ning arvestame juurde kõigi meie kontorite ja ladude energiatarbimise üle maailma.

„Meie eesmärgiks on pidevalt minimeerida Forbo Flooring Systemsi keskkonnamõju mõõdetuna kaalutud kategooriate kaupa meie sõltumatult tõestatud elutsükli analüüsi mõõtesüsteemis 25% võrra enne 2015. aasta lõppu (cf2009).”

Toote keskkonnadeklaratsioonid

Forbo Flooring Systems on avaldanud toote keskkonnadeklaratsioonid (Environmental Product Declaration, EPD) eri põrandakattetoodete jaoks.

Toote keskkonnadeklaratsioon esitab toote kohta elutsükli analüüsi teabel põhinevad koguselised keskkonnaandmed. Toote keskkonnadeklaratsioon on Euroopa elastsete põrandakattematerjalide tootjate instituudi (European Resilient Flooring Manufactures Institute, ERFMI) tõestatud aruanne, mis võtab kokku ja seletab lahti elutsükli analüüsist saadud andmed.

Kõik toote keskkonnadeklaratsioonid võib leida UL-i keskkonnasäästlike toodete andmebaasist UL Environment Sustainable Products Database

Lisateabe saamiseks ERFMI kohta või oma toote keskkonnadeklaratsiooni loomiseks külasta ERFMI veebilehte

EPD

Rohelise disaini põhimõtted

Me rakendame rohelise disaini põhimõtteid kohusetundlikult kõigi oma toodete ja protsesside puhul. Et õigustada oma lubadust vähendada 2015. aastaks keskkondlikku jalajälge 25% võrra, panustavad kõik meie kollektsioonid ja kujunduslahendused sellesse eesmärki.

Iga uue tootega tahame:

● suurendada ressursside kasutamise efektiivsust;
● minimeerida valitud materjalidest tulenevat kahju või reostust;
● vähendada miinimumini toote kasutamisest põhjustatud pikaajalist kahju;
● tagada, et kavandatud kasutusiga oleks keskkonnahoidlik.

Reduce, Renewable, Reuse, Recycle

Meie edu võti keskkonnahoidlike eesmärkide täideviimisel lasub meie 4 R-i rakendamisel: Reduce, Renewable, Reuse, Recycle (vähendamine, taastuv, korduvkasutamine, ümbertöötlemine). Ettevõte on välja tulnud hulga algatustega ja me jätkame oma keskkonnaalaste sihtide saavutamist.

Reduce: energia, prügi, toorainekasutuse vähendamine
Renewable: taastuv elekter, looduslik ja jätkusuutlik tooraine
Reuse: tootejääkide korduvkasutamine kõikides kohtades
Recycle: ümbertöötlemine, toodete ja näidiste tagasivõtuskeemid

4R's

Forbo tee võidule

Forbo sisemine teadlikkuse suurendamise programm. 2010. aastal avalikustamise oma sisemise teadlikkuse suurendamise programmi – Forbo tee võidule. Kasutasime seda oma jätkusuutlikkuse põhimõtete täideviimiseks ja oma töötajate hõivatuse tugevdamiseks. Me tutvustame neid programmiga, mis toetab meie pingutusi energiatarbimise, toorainekasutuse ja jäätmete vähendamiseks. Samuti palusime neil otsida võimalusi ümbertöötlemise laiendamiseks.

Realiseeritud näiteid Forbo teest võidule

See programm tekitas üle 1700 idee, mille tulemuseks on 600 võimalikku projekti. Mõned neist on juba edukalt teostatud.

● Lõngaotste ümberkerimine ja korduvkasutus Tessera vaibaplaatide tootmisel.
● Veevajaduse vähendamine auru tekitamiseks Flotexi tootmisel.
● Erinevate paberi eellõike pikkuste kasutamine aluskihi masinatele.
● Kartongsüdamike kaotamine Flotexi hiigelrullidest.

Brochures

  • Creating Better Environments brochure

    Keskkonnaalane brošüür
    Loe meie täielikku lugu keskkonnaalasest brošüürist.

  • Sustainability Report 2019

    Aastaaruanne. Tervis, ohutus ja keskkond
    Laadi siit alla meie aastaaruanne tervisest, ohutusest ja keskkonnast.