Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

ESD & renrumsmiljøer

Colorex EC

Colorex EC er ideel til laboratorier, IT-rum og renrum . Colorex EC lever op til de strengeste krav til partikel emission, og det giver lavere risiko for forureninger.

At nedbringe elektrostatiske opladninger er hovedformålet med kontrol i ESD-områder. I områder hvor der arbejdes med samling og reparation af elektronik samt datacentre spiller det rigtige valg af gulvmateriale en afgørende rolle. Gulvmaterialet sørger for at elektrostatiske opladninger fra personer og udstyr bortledes og samtidig nedbringer det opladninger mellem skosåler og gulvet.

  • Colorex EC
  • Colorex EC
  • Colorex EC 250222 niagara
    Colorex EC

    Colorex EC

    Colorex EC er en elektrostatisk ledende gulvflise med permanente ESD-egenskaber gennem hele dets levetid, uanset områdets fugtighedsniveau. På grund af det tætte net af ledende årer strømmer statiske ladninger let gennem gulvet til jorden.

Normer og certificeringer

Normer og certificeringer

For at sikre vores kunder den største sikkerhed, måler og rapporterer vi ledeevnen i hver produktion. Som et resultat af denne kvalitetskontrol-procedure, udarbejder vi en måleraport som viser de ledende værdier målt i hvert batch. Disse rapporter er tilgængelige efter ønske.

Den homogene struktur i Colorex SD/EC med dens tætte net af ledende årer garanterer ledeevnen i hele flisens levetid. Ledeevnen er permanent uafhængig af fugt eller temperaturforhold.

Under forudsætning af at du bærer egnet ESD-fodtøj lever Colorex EC fuldt op til kravene til jording af personer som defineret i IEC 61340-5-1 og ANSI/ESD S20.20 standarder for ESD Protected Areas (EPA):
- System modstand Person / Fodtøj / Gulvsystem < 35 MOhm
- Body Voltage < 100V

Vedligeholdelse

Colorex vedligeholdelse

Overfaldeskader som f.eks. brændmærker, mattering eller misfarvning forårsaget af kemikalier, eller genstridige pletter og lignende kan fjernes fuldstændigt ved brug af en almindelig excenterslibemaskine. Gå trinvist frem, dvs. start med groft sandpapir og afslut med fint. Rund af med at polere det reparerede sted med en rød svamp, så Colorex oprindelige overfladekvalitet retableres.

Download rengøringsvejledninger her
Colorex SD, EC flisegulve
Colorex i renrumsmiljøer

Vedligeholdelse

Produkt konstruktion

Produkt

Vi fremstiller fliser for at sikre konsistente og unikke egenskaber og for at imødegå problemer som kan være fatale som emission, krympning og aftagende ledende egenskaber. Fliser kan monteres hurtigere og er nemmere at håndtere end barevarer og med mindre spild, særligt i små og mellemstore områder med irregulære former.

Colorex har alle de fordele, som vi normalt forbinder med et ESD banevareprodukt og tilmed med de nævnte fordele som et fliseformat har. ESD banevare kræver et højt indhold af blødgører som kan resultere i emissioner. I modsætning har Colorex fliser en lille procent blødgørere og meget lav emission.

Konstruktion Colorex

1. Kobberbånd
2. Ledende lim
3. Undergulv
4. Elektrostatisk ledende grafit-årer

Colorex konstruktion

Montering

Montering

Der er forskellige monteringsmuligheder med Colorex:

1. Colorex fastmonteret på gulvet
2. Colorex på installationsgulv
3. Colorex som løslagt flise

1. Colorex fastmonteret på gulvet
Colorex kan monteres på et cementbaseret undergulv. Ofte gøres dette ved først at påsmøre en ledende primer, herefter monteres selvklæbende ledende kobber-bånd og til slut lægges Colorex-fliserne i ledende lim. På denne måde sikres det at elektrostatiske opladninger føres fra gulvoverfladen til jording via kobberbåndenes tilslutning. Hvis ledeevne ikke er krævet anvendes almindelig vandbaseret vinylklæber. Hvis Colorex er monteret på et tilstrækkeligt stærkt underlag kan flisen anvendes hvor der anvendes palleløfte-vogne. Svejsning kan foretages men er ikke nødvendig når der er tale om ESD-rum i modsætning til Renrum hvor det kræves.

2. Colorex på installationsgulv
Colorex anvendes ofte på installationsgulve i f.eks. Datacentre. Pga. Colorex højt komprimerede struktur, styrke og unikt lave emissioner er produktet ideelt til dette brugsområde hvor gulvmateriale og underlagsplader perforeres når der skal konstrueres specielle ventilerede gulve. Da gulvet både tåler tung trafik og samtidig kan repareres, er Colorex et helt unikt gulvmateriale til disse meget specialiserede formål.

3. Colorex som løslagt flise
Colorex Plus er et slidstærkt gulvsystem af løslagte fliser til områder hvor opgradering af det gamle undergulv og stop i produktionen ikke kan lade sig gøre. Undergulvet behøver ikke behandling eller forberedelse så længe det er fladt, fri for større huller og kan bære de fremtidige belastninger. Colorex Plus kan monteres uden at stoppe aktiviteter i området og det kan anvendes umiddelbart efter monteringen. Bagsiden af Colrex Plus har en ventileret ”honeycomb”-struktur hvor evt. fugt kan bevæges bort. Produktet har en unik svalehale låsesystem som binder produktet sammen uden synlige forbindelser. Herved opnår brugeren en overflade af Colorex med disse ydeevner og fordele. Colorex findes også i en ledende EC – version som standard og det fås endvidere med SD (Statisk Dissipativ) ydeevne som specialprodukt. Yderligere findes produktet i en normal version til områder som ikke har specielle krav til ledeevnen i gulvet. Endelig findes der en skridsikker version som kan kombineres med alle de andre Colorex Plus varianter. Som tilbehør findes også rampe-elementer til overgang mellem Colorex Plus og tilstødende gulve. Colorex er et heavy duty gulv som tåler meget tunge belastninger fra f.eks. palleløfte-vogne.

Du kan downloade monteringsanvisninger her:
Colorex SD/EC
Colorex plus
Monteringsvideo:
Colorex SD|EC

Montering