Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Marmoleum - Cirkulær

Cirkulær af naturen

Recycling process

Hvad er cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi handler om at sikre en mere effektiv og bæredygtig forvaltning af jordens ressourcer. Derfor er der fokus på at sikre, at materialer og produkter forbliver i det økonomiske kredsløb med den højst mulige værdi i længst mulig tid. For på den måde bliver de råvarer, der allerede er udvundet, brugt så fornuftigt og så mange gange som muligt.
Den cirkulære økonomi åbner mulighed for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan indgå i produktionen igen – eller som input i et helt nyt kredsløb. At vælge et gulv, som holder i 20 år foretrækkes frem for at erstatte gulvet efter et par år.
Alternativt kan man vælge et gulv, som er nemt at fjerne og som så kan genbruges et andet sted eller at det er muligt at genanvende gulvet.

Cirkulær

Lukket materialekredsløb for Marmoleum

Linoleum er fremstillet af naturlige råvarer og er det mest bæredygtige valg af gulve. Marmoleum produkterne er CO2-neutrale (cradle to gate uden offset-kvote) elastisk gulvbelægning målt fra cradle to gate. Oplev den naturlige skønhed ved Marmoleum gulve med over 300 farver og design, der spænder fra marmoreret til lineær og beton, tilgængelig i banevarer, fliser og planker.

Circulær Marmoleum

Naturligt cirkulært

Evnen til at reetablere naturens ressourcer er grundlaget for den cirkulære økonomi. I det væsentlige er linoleum et biocyklusprodukt hvilket betyder, at de naturlige råvarer grundlæggende kan komposteres og returneres til jorden som næringsstoffer til de nye hurtigt voksende naturlige råmaterialer.

Det er den eneste måde at ”indfange CO2” på i et produkt, så man undgår at være nødsaget til at skulle købe kompensation. Brugen af genanvendte, upcykled’ (f.eks. kakaoskaller og træmel) og genbrugte materialer er et cirkulært økonomiprincip, der allerede har været anvendt i Marmoleum i mange år.

raw materials linoleum

Cirkularitet på vores fabrikker

Cirkularitet på vores fabrikker
På vores linoleumsfabrikker genanvendes langt størstedelen af linoleumsaffaldet i produktionen i ny Marmoleum. Vi tilbyder andre værdifulde råvarer, såsom rester af jute eller bagsidepap fra Furniture Linoleum til andre virksomheder, der upcycler dem til brugbare produkter.
Vi forfølger en zero waste to landfill/forbrændingsmission, vi laver aftale med en tredjeparts affaldshåndteringskonsulent for at reducere og anvende alle resterende affaldsstrømme.

Linoleumsfabrik

Cirkularitet i forsyningskæden

Cirkulariet i forsyningskæden
Med krydsdocking logistik og genbrug af materialer som f.eks. paller anvender vi cirkulære principper i forsyningskæden for linoleum. Marmoleum rullens emballage er lavet af genbrugt papir.

Supplychain

Forlængelse af levetiden

I brugsfasen er det vigtigste cirkulære princip, at produktet har en lang levetid. De vigtigste styrker, som Marmoleum har er holdbarhed og tidløst design. For yderligere at forlænge levetiden kan Marmoleum renoveres og endda repareres til nyt med UV Careshield.

Marmoleum

Renoleum

Efter udtjent levetid er Marmoleum i det væsentlige komposterbart, men det er en ikke løsning vi foretrækker fordi værdien er lav.

Siden 2018 har vi iværksat Renoleum projekter, og adskillige genbrugskoncepter af linoleumgulve, som har udtjent deres levetid, blev udviklet i samarbejde med partnere.

Renoleum