Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Marmoleum - klimapositiv fra Cradle to Gate

Det bæredygtige gulvvalg

Det vægtede gennemsnit af vores linoleum - Marmoleum produktsortiment er klimapositiv (cradle to gate) uden køb af offsets. Det kombinerer bæredygtige værdier med moderne design og giver et vigtigt bidrag til en bæredygtig verden.


Marmoleum, den CO2 neutrale gulvbelægning fra cradle to gate

Marmoleum naturlig af naturen

linoleum; Marmoleum fremstilles af naturlige, hurtigt voksende råvarer. Håndværket bag fremstillingen af linoleum har udviklet sig gennem de seneste 150 år. Det kan du ikke lære på fagskoler er hånværkeruddannelser. Faktisk er det blot en håndfuld mennesker, som ved hvordan man fremstiller linoleum; Marmoleum.

Sådan fremstilles Marmoleum

Marmoleum er klimapositiv fra cradle to gate uden køb af offsets

Marmoleum er unikt, da det optager CO2 i selve produktet.
Fotosyntese af alle planter, der anvendes i Marmoleum, har en CO2-optagelse, der er større end mængden af CO2-udledningen, som forårsages af transport- og produktionsforarbejdningen. Derfor er Marmoleum klimapositiv fra Cradle to gate.

Forbedr verden, begynd med gulvet

I de sidste par år har vi oplevet mange naturlige fænomener på grund af klimaændringer. Tænk på tørke i store dele af verden, oversvømmelser og ekstremt kraftige orkaner. Med sit Marmoleum klimapositive produktsortiment (fra cradle to gate) bidrager Forbo Flooring Systems til et bedre miljø ved at producere et produkt, der ikke påvirker de verdensomspændende klimaændringer.

Som sådan er Marmoleum – linoleum det bedste gulvvalg for ethvert bæredygtigt interiør. Ved at bruge holdbare materialer i huset, kontor, skole, tog, hospital eller detailbutik kan du bidrage til et bedre miljø!

Marmoleum CO2 neutral gulvbelæging fra cradle to gate

Fakta: I gennemsnit sparer hver eneste produceret kvadratmeter Marmoleum faktisk miljøet for 446 gram CO2.

Environmental Product Declarations (EPD)

For at bevise vores linoleumsprodukts miljøvenlighed bruger Forbo flere vurderinger.
Den første er livscyklusvurdering (LCA), som resulterer i en miljøproduktdeklaration (EPD). Denne deklaration er gennemsigtig og verificeret af tredjepart, og er baseret på en teknik til vurdering af miljøpåvirkninger forbundet med alle stadier af et produkts levetid fra råstofudvinding gennnem materialebehandling, fremstilling, distribution, brug, reparation og vedligeholdelse til den ultimative bortskaffelse eller genbrug.

Denne teknik tager højde for følgende aspektre: miljøpåvirkning af råstofudvindelse, energiforbrug og effektivitet, indhold af materialer og kemiske stoffer, emissioner i luft, jord og vand og affaldsproduktion.

Download EPD på Marmoleum
Download EPD Whitepaper

Miljømærker & certifikationer

En følelse af ansvar over for miljøet og de kommende generationer er vigtige værdier i vores daglige aktiviteter. Vi arbejder konstant på at videreudvikle vores produkter og gøre produktionsprocessen mere klimavenlig.
Vores produkter modtager mange verdensomspændende kvalitetsmærker og certifikationer for at være miljøvenlige. Marmoleum er det mest holdbare gulv i verden, så vi er stolte af, at miljøeksperter bekræfter denne erklæring.

Få mere at vide om vores miljøcertifikater

Marmoleum miljømærker