Vælg land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Hvordan kan man sammenligene gulvenes miljøindvirkning?

Forbo (og store dele af byggebranchen) benytter sig af livscyklusanalyser. Livscyklusanalyser, der er verificeret af en uafhængig part, kaldes for EPD'er (Environmental Product Declarations), også kaldet miljødeklaration.

En EPD tager hensyn til hele produktets livscyklus:
Produktion –> Transport –> Montering –> Anvendelse –> Affald.
Analysen udføres i henhold til en standardiseret metode af en tredjepart for at kunne sammenligne mellem forskellige gulvmaterialer/leverandører.


Ved hjælp af en EPD kan man sammenligne produkters miljøindvirkning, f.eks. i form af indvirkningen på den globale opvarmning (CO₂-udslip) og energiforbrug. Du finder alle vores EPD'er i dokumentbanken.
downloads.

Nedenfor viser vi en sammenligning mellem nogle forskellige almindelige gulvmaterialer i offentlige miljøer. Ved hjælp af denne sammenligning kan du se, hvordan gulvvalgene svarer til jeres klimamål. De gulve, vi sammenligner, er dels vores egne produkter, dels ikke navngivne konkurrenceprodukter. Da der måles iht den samme Iso Standard: ISO 14025, så kan de forskellige produkter sammenlignes mht. miljøbelastning.

For at foretage en mere korrekt bedømmelse er sammenligningen foretaget fra "vugge til port" ("Cradle to Gate"), dvs. udvinding af råvarer og fremstilling af materialet. For resten af delene i livscyklussen giver forskellige antagelser for blandt andet transport og affald større udslag, Og der bør tages hensyn til lokale og nationale regler for håndtering af blandt andet affald, som varierer noget fra land til land.

Marmoleum 2,0 og 2,5 mm EPD

Råvarer

Diagrammet viser oprindelsen for råmaterialer i forskellige gulvtyper (summen af hver kolonne er 100%).

Fornyeligt
Råmaterialer fra planter f.eks. træ restprodukter fra skoindustrien, olie udvundet af vegetabilske materialer.

Genvundet
Spildmaterialer fra vores egen produktion, materialegenvinding fra indsamling etc.

Uendelige mineraler
Fyldmiddel fra f.eks. kalksten, som vurderes at findes i overskud i naturen.

Fossile produkter og begrænsede mineraler
Produkter, der udvindes, f.eks. råolie, naturgas og visse pigmenter, der findes i begrænset mængde i naturen.

Materialfe fordeling forskellige gulve jsammenligning stolpediagram
Energiforbrud (MJ/m²) ved gulvproduktion

Energiforbrud (MJ/m²)

Fornyelig energi
Baseret på vind, vandkraft eller solenerg.

Ikke fornyelig energi
Baseret på fossile produkter såsom olie og naturgas eller uran til kernekraft.

Som diagrammet viser er Forbos Marmoleum det mest energivenlige produkt "vugge til port" – 131,6 MegaJoule per kvadratmeter, hvoraf over halvdelen er fornyelig energi. Det mest energikrævende gulv at producere (i dette udvalg) er tekstilgulve – 249,2 MegaJoule per kvadratmeter og kun 4,5% er fornyelig energi.

Kort fortalt kan disse cife forklares ved at Marmoleum i stort omfang består af fornyeligt indhold, der ikke kræver megen energi til udvinding. Vinyl og tekstile produkter baseret på fossile materialer, der forældles, kræver en større mængde energi under udvinding og produktion.

Kg CO₂ ækvivalenter

Klimapåvirkning angives normalt i kg CO₂ ækvivalenter/m²*år.

Det største bidrag til CO₂ plejer at være udvindingen af råmaterialer og energiforbrug ved fremstilling. Her bliver der store forskelle mellem de forskellige materialer, afhængigt af, om de er fossile og har en energiintensiv bearbejdning eller kommer fra planteriget og binder CO₂ i løbet af deres vækstperiode.

Marmoleum er stort set koldioxidneutral med en værdi på 0,02 CO₂ ækvivalenter/m². Denne lave værdi skyldes, at de naturlige råmaterialer optager CO₂ under vækstperioden, og at der benyttes fornyelig grøn el til fremstillingsprocessen.

Klimapåvirkningen fra de andre gulve kommer i høj grad fra den fossile olie, der benyttes. Forskellen mellem dem skyldes i stort omfang fyldmidler, og hvor megen bearbejdning i fremstillingsprocessen de forskellige materialer kræver. Et tekstilgulv er et ganske højt forældet produkt, der således giver en større klimapåvirkning på omkring
ca 10 kg CO₂ ækvivalenter/m².

Klimatpåverkan vid golvproduktion Kg CO₂-ekvivalenter jämförelse stapeldiagram