Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Reklamationer

Om du är beställare/förvaltare/slutförbrukare av Forbo Flooring Systems produkter och behöver reklamera en produkt skall du vända dig direkt till din golventreprenör. Här bedömer man problemet/skadan och kan i de allra flesta fall lösa reklamationen omgående. Vid särskilt svårbedömda fall kan golventreprenören kontakta Forbo Flooring Systems för konsultation.

Objekt-/projektreklamationer
Förhållandet på projektmarknaden regleras normalt av ABM 07 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installatörsentreprenader). Även här gäller att kunden/beställaren ska göra sin reklamation direkt till golventreprenören. Golventreprenören konsulterar Forbo i särskilt svårbedömda fall.

Konsumentreklamationer
Du som är återförsäljare har ansvaret för att hantera reklamationer från privatpersoner. Följ de rutiner som svensk konsumentlagstiftning föreskriver, så skyddas både slutkonsumenten och du från felaktiga beslut. Det innebär att en privatperson ska vända sig till inköpsstället för att reklamera en produkt. Inköpsstället bedömer reklamationen hos kunden och kan vid speciellt svårbedömda fall vända sig till Forbo Flooring Systems för konsultation.

För mer information om svensk konsumentlagstiftning rekommenderar vi: Konsumentverket
Till hjälp vid besiktning av reklamation kan du använda Forbos Besiktningsprotokoll
Materialreklamationer för företagskunder
Ladda ner Reklamationsanmälan Material
Fyll i och bifoga gärna bilder och materialprover till reklamationsanmälan då det förenklar vår hantering och leder till en snabbare bedömning.

Ifylld anmälan mejlas till oss på: claims.sweden@forbo.com

eller via post till:
Forbo Flooring AB
Reklamationer
Box 9046
40091 Göteborg


Transportreklamationer
Ladda ner Reklamationsanmälan Transport
Ifylld anmälan mejlas till oss på: logistik.se@forbo.com

Alternativt kan ni ringa oss på tel 031-89 20 00 så sänder vi en reklamationsanmälan via post.

OBS! Dokumenten måste laddas ner och öppnas från utforskaren (ej inuti webbläsaren) för att fungera korrekt.