Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

IMO-certifierade golv för sjöfart

På kryssnings- och passagerarfartyg är golvbeläggningen ett av de områden där det är svårast att bevara ett snyggt utseende. Gångtrafikens volym och intensitet samt IMO-certifiering är viktiga parametrar när man ska fastställa vilken golvbeläggning som är bäst att använda. Nedan beskrivs två rekommenderade golvbeläggningar som är särskilt lämpade för marin användning.

Golvbeläggningar för Sjöfart Broschyr

Flotex FR Marine
Coral Marine FR - IMO certified entrance flooring

Coral Marine FR entré- och korridorsmatta

Coral Marine FR uppfyller alla brandsäkerhetsstandarder som fastställts av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) för golv som används i sjöfartyg.

Garn- och stödsystem har utvecklats för att uppfylla de stränga toxicitetskraven och låga flamspridningsstandarder som krävs för att uppnå IMO "Wheelmark".

Som ett resultat kan Coral Marine FR tryggt användas i kryssningsfartyg, passagerarfartyg, charterbåtar och andra fordon inom sjöfart, samt även offshore-anläggningar där klassificeringen "Wheelmark" krävs.

Coral Marine FR 4204 & 4226

Flotex FR IMO flockat golv

Flotex FR IMO är en flockad golvbeläggning som är utformad för att uppfylla alla krav i IMO:s resolution MSC 61(67) bilaga 1, del 2 och IMO:s resolution A.653 (16) enligt tillägget i IMO:s resolution MSC 61(67) bilaga 1, del 5.

Fördelar:
• Nylon 6.6 ger hög slitstyrka
• Hygienisk
• Enkel att rengöra; de korta fibrerna gör det enkelt att avlägsna smuts
• Bakteriostatiskt
• Förbättrad luftkvalitet inomhus
• Stegsäkerhet

Flotex FR Produktblad
Flotex FR Teknisk information
IMO-resolutionen
Beställ ett gratisprov av Flotex FR

Flotex FR Marine