Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Specialgolv

För ytor som kräver specialgolv, med exempelvis skydd mot elektrostatiska urladdningar (ESD) eller extra halksydd, har Forbo specialprodukter som uppfyller de allra strängaste kvalitetskraven.

Infektionskontroll med hjälp av specialgolv för sjukvården

Colorex

Extra krävande områden
I känsliga sjukhusmiljöer som operationssalar, intensivvårdsavdelningar och lokaler för röntgendiagnostisk utgör golvbeläggningen en unik utmaning. Den måste uppfylla de allra strängaste hygienkraven för att förhindra vårdrelaterade infektioner och även uppfylla alla nödvändiga säkerhetskrav. Och viktigast av allt, den måste förhindra elektrostatiska urladdningar eftersom de kan orsaka funktionsfel i högkänslig medicinsk utrustning och apparatur.

De allra strängaste hygienkraven
Colorex uppfyller alla dessa krav. De avledande egenskaperna innebär att de negativa effekterna vid elektrostatiska urladdningar undviks. Samtidigt är den kompakta, porfria ytan en ogynnsam miljö för bakterier och mögel, vilket bidrar till att upprätthålla högsta hygiennivå.
Läs mer om Colorex

Hygieniska egenskaper Colorex
Step stegsäkert golv

Golv med god stegsäkerhet

Halkolyckor utgör 37 %* av alla olyckor som leder till skada, och de är den vanligaste orsaken till skador på arbetsplatsen. Genom att välja ett Step-golv går det att minska antalet halkolyckor markant.

Step är säkerhetsvinylgolv som ger garanterad stegsäkerhet under produktens hela livslängd. Kollektionen erbjuder det bredaste sortimentet av designade säkerhetsgolv, utan att kompromissa med prestandan. Den är ändamålsenlig – både visuellt och vad gäller halkskydd – för alla områden med krav på stegsäkerhet.

Step erbjuder också unika och attraktiva lösningar för våtrum och ger de bästa ”barfota”- och ”barfota/sko”-lösningarna, vilket ger komfort och trygghet.

*Källa: Health and Safety Establishment, Storbritannien
Läs mer om Step