Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Världens grönaste kontorsbyggnad

  • The Edge – Deloitte office, Amsterdam, Photo: Ronald Tilleman
  • The Edge – Deloitte office, Amsterdam, Photo: Ronald Tilleman

The Edge är ett lysande exempel på smarta lösningar och digitala innovationer
Samtliga med syftet att skapa nya sätt att jobba, där medarbetarna inte har en fast arbetsplats.

"The Edges atrium är gravitationsnavet i byggnadens solsystem, ett kraftcenter för människorna som jobbar där."

Arkitekterna på PLP, London, deltog i designtävlingen för Deloitte’s nya huvudkontor i Amsterdams affärscentrum, Zuidas. Kravet från uppdragsgivaren var att samla konsultbyråns alla medarbetare under ett tak och skapa en "smart" arbetsplats som även skulle fungera som en katalysator för Deloitte’s digitala transformering. Det vinnande förslaget från PLP bygger på att skapa ett symboliskt uttryck av de informella mötesplatserna och erbjuda en mångfald av olika arbetsmiljöer som inspirerar till nya arbetssätt. Både flexibla, sociala, fysiska och virtuellt uppkopplade.

Startpunkten blev designen av ett atrium – en kraftkälla för byggnaden – där broar och öppna hissar agerar som noder av horisontell och vertikal aktivitet. Detta för att skapa de bästa förutsättningarna för en ny, specifik arbetskultur. Atriet fungerar som en stor teaterscen som är synbar från de omgivande arbetsplatserna, som sänder ut mångfalden i de sociala möten som ständigt pågår i the Edge.

ArkitektPLP Architecture, London
InredningsarkitektFokkema, Delft
GolvläggareDe Kruijff BV, Amsterdam
PlatsAmsterdam, NL


Flexibilitet och hållbarhet kännetecknar The Edge
Resultatet är en arbetsplats som uppmuntrar relationer, förbättrar interaktionen och effektiviserar användandet av alla arbetsytor.

Forbo i detta projekt

Atmosfären i arbetsmiljön, där känslan av rymd och luft är viktig, skapades genom subtila skillnader i både material och ljussättning, framförallt i Atriet som är den naturliga mötesplatsen. Känslan ska vara luftig men lugn, där man i valet av golvmaterial även ställde höga krav både på hållbarhet och slitstyrka.

Valet blev Marmoleum Walton Cement, gjord av 97 % naturliga råvaror, där 72 % av dessa råvaror är snabbt förnybara och 43 % av innehållet är återvunnet material.

The Edge Deloitte-kontoret Amsterdam

Nyckeln i detta hållbarhetstänk är att arbeta uppkopplad via mobil eller laptop
Från access till kontoret vid arbetsdagens början, bokning av rum och arbetsplats, till klimat och ljus i närmiljön.

Marmoleum Walton

Forbos Marmoleum Walton kännetecknas av en renodlad, solid karaktär med en slät yta och ett minimalt, opretentiöst uttryck.

Det enkla visuella uttrycket gör Walton lätt att anpassa till den omgivande kontexten, och de subtila texturerna ger ett mjukt och neutralt utseende. Den moderna färgpaletten innehåller både kalla grå toner, varma jordnyanser och fylliga klassiska linoleumnyanser.

Se kollektionen, beställ prover & ladda ner CAD

Solpaneler på tak och väggar alstrar all energi som behövs
Uppvärmning kommer från uppvärmt vatten under byggnaden. Även regnvatten tas till vara för toaletter och bevattning av grönytor.

Forbos nyhetsbrev för arkitekter

Missa inte vårt nyhetsbrev med fokus på dig som arkitekt

Vill du få mer nyheter om intressanta arkitekturobjekt där Forbo deltar, produktnyheter och innovationer med fokus på golv?

I vårt nyhetsbrev får du inspiration från objekt över hela världen, där vi kommer presentera allt från spektakulära kontor och kulturbyggnader till skol- och sjukhusmiljöer, med funktion och hållbarhet i fokus.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev