Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Färgernas inverkan på kreativiteten

Färgerna i en kontorsmiljö har stor påverkan på kunder och andra besökare. Effekten är undermedveten och instinktiv och ger ett bra eller dåligt intryck av verksamheten.

De färger som används i kontor ska vara kopplade till den typ av verksamhet som bedrivs. Färgvalet återspeglar företagets image och besökarna bildar sig en uppfattning i samma sekund som dörren öppnas. Att välja rätt färger kan göra att kunderna får en positiv bild av verksamheten.

Allmänna kontorsytor
När det gäller allmänna kontorsytor måste man förstå vilket budskap de valda färgerna sänder ut, så man verkligen får den effekt man eftersträvar.

Blå och gröna nyanser ger en lugn atmosfär, men i för stor omfattning kan de försämra personalens produktivitet. Genom att lägga till accenter i rött, orange eller gult i lokalen ökar både energiflödet och produktiviteten.

För stort inslag av rött kan leda till ilska och aggression, för mycket orange och persikotoner skapar en social och pratsam atmosfär medan för mycket gult skapar oro och stress hos vissa människor.

Utbildnings- och föreläsningsrum
Turkos i ljusa och medelmörka nyanser är bra för kreativ masskommunikation och lämpar sig väl för rum som används för utbildning.

Turkos bidrar till att dämpa nervositeten hos dem som talar och är en väl lämpad färg för undervisning. Genom att trycka utdelningsmaterialet på gult papper får mottagarna hjälp att minnas det de läser.

Något gult på väggen eller bakom utbildningstavlan framför deltagarna hjälper dem att ta in undervisningen.

Källa

Eternal Wood 12802 & Eternal Colour 45162, 40522, 40332