Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Elektriskt avledande golv (ESD)

Läggningsteknik

Läggningsteknik

För att få ett perfekt golv är det viktigt att se till att rätt förutsättningar finns och att ägna uppmärksamhet åt läggningen av golvet. Läs därför noggrant igenom läggningsanvisningen före läggning.

Forbo Flooring Systems erbjuder också ett sortiment med högkvalitativa läggningsprodukter och -verktyg, som hjälper dig att uppnå önskat resultat.

De viktigaste faktorerna när man lägger ett golv är:

Colorexgolv i industrimiljö

Läggningsplan

Det är viktigt att planera arbetet innan du inleder läggningen. Rum, material och undergolv måste hålla minst 18 °C. Låt allt material acklimatiseras under minst en natt före läggningen. Forbo erbjuder specialdesignade läggningsverktyg.

Marmoleum Modular läggningsplan

Förberedelse av undergolvet

Läggning av golv börjar med undergolvet, som måste vara torrt, fast, plant och slätt. Undergolvstoleranser skall uppfylla kraven enl. AMA Hus 08. Tänk på att det färdiga golvet aldrig blir bättre än vad underlaget tillåter. Det är därför viktigt att förbereda och jämna av undergolvet på lämpligt sätt. Forbo QuickFit är ett snabbt alternativt undergolvssystem, som dessutom ger en mycket bra stegljudsljuddämpning – 23 dB.

Quickfit undergolv

Läggningsanvisning

Läggningsanvisning ESD golv

Här finner du läggningsanvisningar för Colorex.

Skötsel

Så sköter du ett ESD golv

Filmer