Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Vem vill inte spara tid, pengar och arbete?

Flotex Next är det första flockade löslagda textilgolvet och kan användas i miljöer med hög trafik. Det kan läggas snabbt utan lim / lösläggas på kort tid, men är ännu mer tids- och kostnadseffektivt när det ska bytas ut. Golvet är lämpligt där hållbara lösningar krävs/önskas, tack vare att produkten kan återanvändas.

Flotex Next

Flotex H&L Geometric/Graphic - Trianon Border Zincun 252301
Flotex digital library Constructed pattern 271002F & Flotex Naturals 010079F

En snabb golvlösning

Det löslagda flockade golvet Flotex Next kombinerar Flotex otroliga prestanda med fördelarna hos ett golv som installeras med lösläggning/lösläggs. Att golvlim inte behövs gör Flotex Next mycket lämpligt för livligt trafikerade områden: läggningstiden förkortas och det blir minimala störningar och ingen kvardröjande limlukt. Flotex Next kan tas i bruk omedelbart efter installationen.

Med Flotex Next blir förbereldelsetiden av underlaget kort och själva installationen innefattar ett begränsat antal moment. Endast minimal förberedelse av undergolvet krävs, då applicering av lim och dess torktid inte ingår. Ett nytt golv kan installeras med minimal stilleståndstid eller till och med utan att behöva stänga av utrymmet.

Produktkonstruktion

• limfritt flockat textilgolv

• snabb installation med minimal stilleståndstid och störning

• kan tas i bruk/beträdas omedelbart efter installation

• långsiktiga fördelar med snabb borttagning, utbyte och möjligheter till återvinning eller återanvändning

1: nylon 6.6 lugg | 2: lugglim| 3: glasfiber #1 | 4: glasfiberduk | 5: kompakt skikt | 6: glasfiber #2 | 7: Baksideskonstruktion i PVC med slutna celler

Använd Forbo Floorings rekommenderade tejp vid fogarna. Se Flotex Next läggningsanvisning i vår dokumentbank för ytterligare information.

Product construction Flotex Next
Flotex created by Mac Stopa_tweed

Flotex Next – så här beställer du

Flotex Next-konstruktionen är tillgänglig för våra kollektioner Flotex Naturals, Hospitality & Leisure och Created by kollektioner och för alla Flotex-artiklar i digitala biblioteket.

Varje Flotex-artikel har ett färgnummer. Lägg till koden NX som ett suffix efter färgnyckeln för att ange önskad Next-konstruktion.

Exempel: du vill ha färgen tweed från Flotex kollektion Created by Mac Stopa. Ta färgnyansnumret för tweed som är 360018F och lägg till NX bakom numret: 360018FNX.

Stapeldiagram

Fördelar i korthet
• Kortare installationstider
• Inget lim behövs
• Minskade kostnader för underhåll och service
• Samma pris för leverans och montering som för en limmad golvbeläggning (första installation)

Renoveringar
• Installation medan lokalerna används, utan avbrott
• Redo för bruk direkt efter installation
• Möjlighet att täcka gamla golvplattor (keramiska plattor, kompakt vinyl, etc.)

Flotex Next_bar graphs installation
Flotex Next_advantages overview

Om Flotex

Flotex flockade golv är unika textilgolv som kombinerar de slitstarka och hållbara egenskaperna hos ett elastiskt golv med kvaliteten, värmen och komforten hos en matta. Flotex finns i ark, plattor och plankor.

•Lätt att rengöra och underhålla
• Hygienisk: nylonfibrer fångar upp allergener och fint damm från luften, som släpper lätt vid städning och rengöring n
• Enda textila golvbeläggning som är certifierad av British Allergy Foundation
• Minimerar halk- och fallrisken på våta och torra golv
• Bra ljudabsorptionsegenskaper och låg stegljudsöverföring