Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Elektriskt avledande golv

Colorex EC

Colorex EC är en ideal lösning för laboratorier, IT-rum och renrum. Colorex EC möter de striktaste kraven för partikelfrigörelse, vilket hjälper till att minska eventuella smittorisker.

Att reducera genereringen av elektrostatiska laddningar är huvudanledningen till kontrollmätningar I ESD-skyddade områden (EPA). I områden med elektronikmontering, mekatronik och i datacentraler spelar golvbeläggningen en avgörande roll. Golvet ska inte bara avleda elektrostatiska laddningar från personal och utrustning, utan även reducera genereringen av laddningar där de normalt inträffar, i kontakten mellan skosulan och golvet.

 • Colorex EC
 • Colorex EC
 • SD 150222
  Colorex EC Plus

  Colorex EC Plus

  Colorex EC är en ideal lösning för laboratorier, IT-rum och renrum. Colorex EC möter de striktaste kraven för partikelfrigörelse, vilket hjälper till att minska eventuella smittorisker.

 • Colorex EC 250222 niagara
  Colorex EC

  Colorex EC

  Colorex EC är en ideal lösning för laboratorier, IT-rum och renrum. Colorex EC möter de striktaste kraven för partikelfrigörelse, vilket hjälper till att minska eventuella smittorisker.

Produktkonstruktion

Produktkonstruktion

Vi gör plattor för att säkerställa konsekventa och unika egenskaper och för att eliminera allvarliga felaktigheter såsom utsläpp, krympning och minskande av ledande egenskaper. Plattor kan installeras snabbare och är lättare än mattor och ger mindre spill, särskilt vid läggning i små och medelstora rum eller i rum med oregelbundna former.

Colorex erbjuder alla de egenskaper som normalt förknippas med ESD-mattor, men innehar alltså även de fördelar som finns med plattor för lösläggning. ESD-mattor kräver dessutom en större mängd miljöfarliga mjukgörare i jämförelse med plattor.

Colorex-plattans konstruktion:
1. kopparband
2. ledande lim
3. undergolv
4. ledande ådringar

Colorex konstruktion

Läggningsanvisningar

Läggningsanvisningar

Colorex har flera läggningsalternativ:

1. Colorex limmad mot golvet
2. Colorex på en förhöjd golvpanel
3. Colorex som löslagd platta


Klicka på ”mer” för att läsa vidare.

1. Colorex limmad mot golvet
Colorex kan läggas direct på ett betonggolv. Detta görs oftast genom att först använda en ledande primer och därefter applicera kopparbandet och ett ledande lim. När Colorex läggs på kopparbandet leds elektriska laddningar ner i jorden, som kopparbandet är draget till. När ledbarhet inte är nödvändigt används vanlig primer och lim. När Colorex är limmat direkt mot betonggolvet klarar det av tunga lass som exempelvis gaffeltruckar utan att golvet tar skada. Plattläggning är valfritt för ESD-områden. För renrum är det ett krav. För dessa områden kan det vara bra att veta att Colorex-plattor inte krymper och att en korrekt lagd svetstråd aldrig öppnar sig.

2. Colorex på en förhöjd golvpanel
Colorex läggs ofta på en förhöjd golvpanel som används i renrum och datacentraler. Tack vara styrkan och de unika egenskaperna hos Colorex kan tillverkaren av förhöjda golvpaneler göra alla möjliga konstruktioner med Colorex beroende på användningsområdet. Då Colorex har en extremt lågt utsläppsvärde och hög densitet kan det perforeras för luftströmningssystem som ofta används i kombination med förhöjda golvpaneler. Tung trafik och reparerbarhet utan påverkan på utseende gör Colorex unikt i jämförelse med alla andra alternativ.

3. Colorex som löslagd platta
Colorex Basic Plus är ett högpresterande golvsystem bestående av plattor för lösläggning för alla de platser och tillfällen där dyra förberedelseåtgärder och produktionsstopp inte är något alternativ. Några särskilda behandlingar eller förberedelser är inte nödvändiga så länge som golvet är platt. Colorex Basic Plus kan installeras utan att stoppa eller störa rådande aktiviteter och går att bruka per omgående. Med sitt hexagonformat i botten kan Colorex Basic Plus även ventilera fukt när det behövs. Colorex Basic Plus-plattorna är sammankopplade genom ett unikt system av sinkor som är dolt under ytan och de ger samma genuina Colorex-golvyta med sina välbeprövade egenskaper och fördelar.

Colorex Basic Plus finns tillgänglig som en högpresterande EC-version och kan även beställas som en SD-version. Utöver detta finns det även halksäkra plattor som kan sammankopplas med alla typer av Colorex Basic Plus-plattor för tungt trafikerade miljöer. Med Colorex Basic Plus särskilt utformade ramper och lister är du redo att möta alla möjliga situationer. Inte ens gaffeltruckar är något problem för Colorex Basic Plus.


Ladda ner läggningsanvisning för Colorex:
Läggningsanvisning Colorex

Läggning av Colorex

Skötsel

Skötsel

Ytskador så som brännmärken, högt slitage eller missfärgning från kemikalier kan avlägsnas genom slipning med en vanlig golvslipmaskin. Använd ett sandpapper med grovlek 80 till att börja med för att därefter jobba dig upp till en grovlek på uppemot 240. Efter slipning kan ytan restaureras till sitt ursprungliga skick genom att polera med en golvvårdsrondell.

Här kan du ladda ner skötselanvisningar för Colorex:

Skötselanvisning Colorex

Skötsel Colorex

Normer & certifieringar

Normer & certifieringar

För att ge våra kunder med högsta säkerhet, Mäter och rapporterar vi ledningsförmågan hos varje produktionsparti. Som ett resultat av denna kvalitetskontrollprocedur, upprättar vi en rapport som visar fördelningen av konduktivitetsvärden inom ett parti. Dessa rapporter är tillgängliga för kunden på begäran.

I samband med lämpliga ESD-skor, är Colorex EC helt kompatibel med de krav som anges i IEC 61340-5-1 och ANSI/ESD S20.20 standarder för ESD-skyddade områden (EPA):
• Systemmotstånd person/skor/golvsystem <35 MOhm
• Kroppsspänning <100V

Fraunhofer logo