Välj ditt land

Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2
Pulldown 2

Vårt ISO 9001-certifikat

Forbo vet hur viktigt det är att ha en kvalitetsdriven organisation för att kunna uppfylla kundernas behov, och valde därför år 2012 att utforska möjligheterna för att stärka företagets kvalitetsåtagande ytterligare inom hela organisationen. I April 2013 genomförde Forbo Flooring Systems en stegformig förändring genom att certifiera alla globala försäljningsorganisationer i ett multisite-certifikat enligt ISO 9001.


Multisite-certifiering enligt ISO 9001 för en global försäljningsorganisation är unikt inom golvbranschen. De flesta organisationer inkluderar bara försäljningskontor som ligger vid en tillverkningsanläggning, men Forbo Flooring Systems inkluderade även försäljningsorganisationer utanför Europa och europeiska icke-producerande organisationer.

Under de senaste åren har kvalitetskulturen inom Forbo Flooring Systems försäljningsorganisationer mognat ytterligare, och har certifierats på nytt två gånger med en fullständig övergång till den nya ISO-standarden 9001:2015 i april 2019.

ISO 9001-logo

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 är ett kvalitetsledningssystem där kundbehov, kundnöjdhet och kontinuerlig förbättring är de viktigaste hörnstenarna. I kvalitetsledningssystemet beskrivs de processer som används för att skapa och styra den service som erbjuds kunderna för att säkerställa att kundernas behov och förväntningar uppfylls.

ISO-standarden 9001:2015 följer cykeln Plan, Do, Check, Act (Planera, utför, kontrollera, agera) enligt en processbaserad metod och uppmuntrar till riskbaserat tänkande.

PDCA är ett verktyg som kan användas för att hantera processer och system.

Plan, Do, Check, Act

PDCA står för :
Plan (Planera): sätta upp mål för systemen och processerna för att leverera resultatet (”vad som ska göras” och ”hur det ska göras”)
Do (Utföra): implementera och styra det som planerats
Check (Kontrollera): övervaka och mäta processer och resultat i förhållande till riktlinjer, mål och krav samt rapportera resultaten
Act: (Agera): vidta åtgärder för att förbättra processresultaten

PDCA fungerar som en cykel av kontinuerlig förbättring med riskbaserat tänkande vid varje steg.

Dokument

  • Certificate multi-site ISO 9001 Sales

    Ladda ned multisite-certifikatet enligt ISO 9001 – försäljning här

  • Forbo Quality Policy 2019

    Ladda ned Forbo Flooring Systems kvalitetspolicy 2019 här